.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Torredembarra crearà en breu sis llocs de treball dins del programa de Treball i Formació que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a desenvolupar tres projectes: adequació de voreres per a la millora de les condicions bàsiques d’accessibilitat (4 persones), l’optimització de la recollida de residus comercials (1 persona) i informador-agent per promoure la integració de nous ciutadans (1 persona).

Aquest programa de Treball i Formació està destinat a persones aturades prioritàriament de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur. D’acord amb aquests requisits, l’Oficina de Treball de la Generalitat ja ha preseleccionat 25 persones i ara serà l’Ajuntament qui farà la selecció definitiva en breu.

El regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que la major part dels llocs de treball d’aquest pla d’ocupació, concretament quatre peons, es destinen a l’adequació de voreres per a millorar l’accessibilitat. Els principals treballs que realitzaran són de reparació, arranjament, millores al paviment de carrers i vies i del mobiliari urbà de què es composen.

També es contractarà un peó per a la recollida de residus. Les seves tasques consistiran en la recollida de cartró i vidre comercials i transport a planta de transferència dins del mateix municipi, inspeccions del funcionament dels serveis, manteniment mínim dels vehicles que s’empren en el servei, proposta continuada de millora dels circuits i informació als comerços.

Pel que fa a l’informador per promoure la integració, la seva funció serà la de donar suport als tècnics d’immigració en les tasques d’informació, derivació i suport als nous ciutadans d’origen estranger empadronats al municipi.

Les persones finalment seleccionades s’incorporaran a treballar com a màxim el 16 de novembre i tindran un contracte laboral de sis mesos durant el qual també rebran formació per part de centres acreditats i homologats que permeten que els participants rebin un certificat de professionalitat.

Per a desenvolupar aquest programa, l’Ajuntament de Torredembarra compta amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Ministerio de Empleo y Seguridad Social per un import de 53.389,80 €.