.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

La Junta de Govern Local del 22 d’abril ha aprovat les bases específiques per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General (TAG) vinculada a l’àrea de Recursos Humans, amb caràcter de funcionari interí; la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, i la constitució d’una llista de reserva. El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPT (pendent).

La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra (https://www.seu-e.cat/web/torredembarra).En cas de desitjar fer-ho presencialment, caldrà demanar cita prèvia, enviant un missatge al correu oac@torredembarra.cat
Si es presenta la sol·licitud a la seu electrònica, es pot sol·licitar el document d’autoliquidació de taxes, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@torredembarra.cat adjuntant el document d’identitat amb la indicació del procediment selectiu al qual es desitja concórrer.

Més informació: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/ocupacio/article/2/con/186/0

Redacció