.

.

TOTS 21

L’Oficina de Consum de Reus i Baix Camp ha tancat l’any 2021 amb un total de 1.822 consultes en matèria de consum, el que significa un 21% menys que l’any anterior (amb 2.294 consultes). Tanmateix, la mitjana de consultes mensuals d’enguany ha estat de 191, la mateixa xifra que el 2020. De forma complementària, ha rebut un total de 1032 reclamacions, 41 queixes i 59 denúncies. També ha tancat 1.010 mediacions i ha gestionat 69 expedients d’arbitratge.

El descens en la xifra de consultes és degut a la millora de la situació de pandèmia mundial, ja que el nombre de consultes durant l’any 2020 va ser del tot excepcional atesa l’emergència sanitària. I és que, les consultes relacionades amb la Covid-19 durant l’any 2021, aquestes han disminuït fins al 3%, mentre que al 2020 van suposar un 22%.

Les telecomunicacions, el 22% de les reclamacions

Enguany el sector amb més reclamacions ha estat el de les telecomunicacions amb 231 reclamacions, que significa el 22% del total. En segon lloc hi ha el sector dels subministraments bàsics (llum, aigua, gas) amb 184 reclamacions, representant el 17% del total. En tercer lloc, s’hi troba el sector de les agències de viatges amb 87 reclamacions, representant el 8% del total. Seguidament el sector del transport aeri amb 84 reclamacions i un 8% del total.

Pel que fa a la distribució de les reclamacions de cada municipi de la comarca, la ciutat de Reus és la que encapçala la llista amb 645 reclamacions i el 63% del total. Mentre que les següents poblacions són: Cambrils amb 135, Mont-roig del Camp amb 59, La Selva del Camp amb 25, Riudoms amb 22 i Montbrió del Camp amb 15, entre d’altres.

Augment de les denúncies durant el 2021

Per altra banda, el nombre de denúncies han augmentat respecte l’any 2020, passant de 39 a 59 durant l’any 2021. De fet, hi ha hagut una gran varietat de motius que han originat aquestes denúncies. Alguns exemples com: denúncies sobre vendes a distància, de telefonia, d’establiments comercials, entre d’altres. Referent a les mediacions, l’organisme ha tancat 1.010 sol·licituds (475 l’any anterior), de les quals gairebé el 56% s’han clos amb un acord per mediació, és a dir, que s’ha atès la petició del consumidor o s’ha arribat a un acord entre les parts.

Finalment, les actuacions realitzades en matèria d’arbitratge s’han dictat un total de 60 laudes durant l’any 2021, mentre que el 2020 en van ser 49. També s’han arxivat 9 expedients abans d’arribar a dictar-se el laude, per haver arribat a un acord entre les parts. Cal recordar que l’arbitratge és un sistema extrajudicial gratuït i que els laudes són vinculants i tenen el mateix efecte que una sentència judicial.

Servei Itinerant pels municipis del Baix Camp

Destacar també, que des de l’any passat el Consell Comarcal ofereix el Servei Itinerant pels municipis de la comarca amb més de 5.000 habitants. El servei consisteix en que les persones tècniques de l’oficina, un cop al mes, atenen a les persones consumidores del municipi a l’espai cedit per l’Ajuntament. Amb aquesta descentralització es pretén cobrir la necessitat que tenen algunes persones a l’hora de desplaçar-se a Reus per a fer els tràmits de manera presencial. Enguany, a causa de la crisi sanitària, el servei ha estat actiu de setembre fins a desembre. Un fet, que s’ha vist trasllat en el nombre de persones ateses per aquest servei, inferior del d’abans de la pandèmia.

Redacció