TOTS 21

Després de l’èxit de l’espai lúdic i familiar La ParcQuinta, l’associació Tecletes ha decidit donar un nou pas i presentar una moció per la recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat. «Volem que aquest somni que va començar el 17 de maig no s’acabi el 20 de juny. I per això demanem a l’Ajuntament de Tarragona que doni continuïtat als objectius del projecte i n’assumeixi i lideratge i la responsabilitat pública, garantint la participació de la ciutadania, i, en especial, la de les entitats associatives directament interessades».

La recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat de Tarragona «era i és una necessitat tan llargament reivindicada com vital i urgent. Es fa molt difícil d’entendre que, en una ciutat com Tarragona, amb un clima temperat que permet gaudir de les activitats a l’aire lliure durant tot l’any, el principal parc urbà no sigui, des de fa dècades, més que, en el millor dels casos, una zona de pas o un lloc on passejar el gos».

La moció que es debatrà al Ple Municipal de l’Ajuntament de Tarragona el proper 18 de juny. Les propostes d’acord són les següents:

1. Prioritzar com un objectiu de ciutat la recuperació i dinamització del Parc de la Ciutat com un espai públic, de gran valor natural i de socialització ciutadana, al servei de les persones i de la construcció d’una ciutat inclusiva, integradora, cohesionada, sostenible, igualitària i que posi al centre els infants i les famílies.

2. Donar continuïtat als objectius del Projecte ParcQuinta i assumir-ne el lideratge i responsabilitat públics, garantint la participació de la ciutadania, i, en especial, la de les entitats associatives directament interessades, en la presa de decisions.

3. Dotar el Parc de la Ciutat dels recursos i inversions necessaris que garanteixin que els èxits de dinamització i transformació assolits durant els mesos de maig i juny de 2021 tinguin caràcter permanent i estable en el futur. En particular, mantenir i reforçar els serveis de seguretat i neteja, construir uns banys públics permanents i més fonts d’aigua potable. Així mateix, valorar la inclusió al parc de serveis de restauració bàsics a l’abast de tota la ciutadania.

4. Millorar l’accessibilitat al Parc, tot revisant els seus diferents punts d’entrada i sortida i realitzant les reformes que garanteixin un accés adequat i en condicions d’igualtat als infants i a totes les persones dependents i amb necessitats especials.

5. Garantir una oferta continuada i regular d’activitats lúdico-familiars i de lleure educatiu que es desenvolupin en el Parc, amb caràcter gratuït, obertes al conjunt de la ciutadania i que fomentin els valors de la solidaritat, la integració, la sostenibilitat, la igualtat de gènere i l’educació cívica i la participació ciutadana. A aquests efectes, cal preveure els recursos personals i materials suficients que permetin posar en marxa un equipament municipal que tingui per objecte la prestació d’un servei de dinamització lúdico-educativa que es dugui a terme al Parc i estigui destinat preferentment als infants i a les famílies de la ciutat.

6. Adoptar el compromís que totes les iniciatives i actuacions que es puguin fer al Parc de la Ciutat en el futur, en els seus diferents espais, edificis i equipaments, comptin amb una adequada col·laboració público-privada, publicitat i participació ciutadana, i integrin la perspectiva de gènere i diversitat, de sostenibilitat i d’atenció a la infància i adolescència.

7. Garantir el necessari i adequat manteniment i actualització de tots els serveis, inversions i actuacions que es realitzin al parc, a l’efecte d’evitar una nova degradació o abandonament del Parc i dels seus diferents espais.

Podeu consultar la moció sencera en el següent enllaç:  MOCIO.TECLETES

Redacció