TOTS 21

El creixellenc Àxel Méndez, present i futur del Bike Trial català

L’Àxel Méndez, amb només 9 anys, ha quedat enguany primer al Campionat de Catalunya. Foto: Cedida

L’Àxel Méndez és un jove creixellenc que, amb només 9 anys, ja es perfila com una gran promesa del Bike Trial, tant a nivell català com espanyol. De fet, malgrat la seva curta edat, l’Àxel ja és tot un expert del Bike Trial.

Quan tant sols tenia 5 anys i. com si fos un joc per a ell, ja va començar a fer equilibris damunt d’una bicicleta i ho feia força bé i el més important és que gaudia mot fent-ho. Sortia amb la bici pels voltants de casa seva a fer equilibris i cabrioles; els camps i boscos de Creixell han estat els primers testimonis de les seves habilitats com a jove pilot de Bike Trial.

Els seus pares el van inscriure al Club BIKEPARK BAUHAUS de Torredembarra i aquí va començar una trajectòria molt prometedora d’aquest jove pilot creixellenc del Bike Trial. L’any 2017 es va proclamar Campió de la Copa Catalana i de la Copa Osona en la categoria de joves principiants i va quedar segon a la Copa Tarragona.

A l’any 2018 es va classificar en segon lloc del Campionat de Catalunya. Va quedar primer de la Copa Catalana i tercer classificat de la Copa Tarragona i de la Copa Barcelona, a on competia amb joves de categoria superior per la seva edat.

L’any 2019 va guanyar el Campionat de Catalunya, va quedar primer a la Copa Catalana (categoria superior) i es va classificar en segon lloc al Campionat d’Espanya. Va guanyar la Copa d’Espanya, la Copa Osona de categoria superior i es va classificar en tercer lloc a la Copa Tarragona (dues categories per damunt de la seva edat).

Enguany, l’Àxel ha quedat primer al Campionat de Catalunya, ha estat el tercer classificat al Campionat d’Espanya i ha quedat en quarta posició a la Copa Espanya.

De moment són els seus pares els que es fan càrrec de les despeses dels viatges i desplaçaments que l’Àxel ha de fer arreu de l territori per participar a les diferents competicions de bike trial, amb el suport del seu club de Torredembarra.

Amb la finalitat de conèixer tot el que fa l’Àxel damunt de la seva bici, competicions en les que participa i èxits esportius els seus pares li han obert un perfil d’instagram a on podreu obtenir tota la informació que calgui. El perfil a on el podreu seguir a instagram és: @axelmstrial

Què és el Bike Trial?

Nascut a Catalunya el 1980, aquest esport gaudeix d’un gran reconeixement a nivell mundial entre els amants dels esports sobre dues rodes.

Inicialment anomenat bicitrial, acrònim de trial sense motor, el bike trial és una de les formes més complexes i tècniques d’anar en bicicleta. Aquesta disciplina consisteix en passar per obstacles i ‘zones’ determinades amb l’única propulsió dels pedals sense tocar de peus a terra, sent penalitzats si s’ajuden amb alguna part del seu cos.

La dificultat d’execució converteix aquest esport en un dels més complets sobre dues rodes, ja que exigeix una gran preparació física però també mental per poder executar amb exactitud cada un dels passos necessaris per superar els reptes. El resultat: un espectacle garantit per als aficionats a l’esport.

Redacció

 

Creixell configura el programa d’actes pel Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les Dones

L’àrea de Benestar, Atenció Social, Secretaria de la Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Creixell a càrrec de la regidora Chelo Picón,  s’ha adherit al Manifest unitari del 25 de novembre per a l’eliminació de la violència envers les dones.

El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l’any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, van ser assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d’un barranc. Adela (Dedé) Mirabal va ser l’única germana que va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 anys. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.

Cada any, amb motiu d’aquest dia senyalat, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis  i la Delegación del Gobierno a Catalunya, consensuem un manifest per a commemorar i visibilitzar aquesta data i tot el que representa.

En el manifest d’enguany diem que «el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes» i que «el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort». Es reconeix que «mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia». I ens dirigim als homes «que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu». El document acaba adreçant-se als agressors, «als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat».

Des de l’ajuntament del Creixell s’han organitzat enguany els actes següents amb la col-laboració del col-lectiu feminista creixellenc Papallones Liles:

Manifest a través de les xarxes socials

Exposició a la plaça Major de Creixell, com a símbol de les dones víctimes de violència masclista

Cartell amb els diferents tipus de violència

Video ’25N CREIXELLENQUES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE’

MANIFEST 25N en aquest enllaç: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/25_novembre/25N-2020/Manifest-25N-2020.pdf

Redacció

 

Llum verda a la remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell

L’objectiu d’aquesta actuació es realitzar un nou paviment al Passeig del Ferrocarril, Sud, a Creixell. Foto: Ajuntament

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2020 va aprovar inicialment el ‘Projecte bàsic i d’execució per la Remodelació del Passeig del Ferrocarril Sud de Creixell’, amb un pressupost d’execució per contracte de 148.721,95€ IVA inclòs.

D’acord amb l’establert a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet el projecte aprovat a informació pública pel termini de trenta dies, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia, i a la pàgina web de la Corporació, per tal que es puguin presentar al-legacions si s’escau. Si en el termini d’exposició pública no es presenten al-legacions s’entendrà el projectge aprovat definitivament

Segons es recull al Projecte Bàsic i d’Execució, l’objectiu d’aquesta actuació es realitzar un nou paviment al Passeig del Ferrocarril, Sud, a Creixell. Al estar l’àmbit d’actuació dins el perímetre de la zona PEIN, es a dir, dins una zona d’interès natural reconegut, es creu convenient realitzar aquesta nova pavimentació amb un sistema idoni per espais on es vulgui mantenir un aspecte natural i estigui compost per materials no perjudicials per la fauna i el medi ambient. El paviment que compleix amb aquest propòsit, és un paviment de terra de molt alta estabilització, amb àrids naturals d’aportació idonis i un conglomerant ecològic lliure de CO2 en la seva fabricació. Aquest sistema de pavimentació es conegut com a Sauló Sòlid.

El nou paviment de Sauló Sòlid, s’executarà amb una capa de 15 cm, permetent aquest gruix un trànsit de turismes i un esporàdic de camions lleugers, essent aquesta, la càrrega d’us prevista del paviment. S’ha optat per realitzar el nou paviment a sobre del paviment asfàltic existent per tal de fer econòmicament viable la proposta pel Consistori. A més d’aprofitar les característiques de planeïtat i resistència que ofereix el paviment existent com a subase de la nova pavimentació. Entre el nou paviment i l’existent és realitzarà una zona de transició de 5ml amb un pendent màxim del 3% per tal de crear una transició progressiva entre paviments.

Es crearan passallisos amb la funció de reductores de velocitat, provinent de la demanda del Consistori d’introduir en el projecte elements amb aquesta funció. Inicialment aquest va demanar un a cada inici de via i un a meitat. El número d’elements amb funció de reductores s’ha augmentat a 5 unitats amb la finalitat de reduir la velocitat de circulació dels vehicles.

Aquests passallisos tenen, a més, la funció de canal que permet la connexió entre els dos laterals de la via, permetent el transvàs de les aigües pluvials. Aquests es realitzaran amb Sauló Sòlid per tenir una uniformitat estètica i de material. El pendent dels passallisos serà com a màxim del 10% per una velocitat de 30km/h, segons Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. Maig de 2009. Als laterals de la nova pavimentació de Sauló Sòlid es replanaran de forma atalussada amb matxuca d’aportació de diàmetre entre 25 i 50mm per evitar erosió lateral de la nova pavimentació i permetre el drenatge de les aigües pluvials.

La formació de junts en el paviment respon a paràmetres estètics. Tècnicament no son necessàries ja que en el cas de que apareguin fisures, aquestes no tenen una afectació en la resistència ni durabilitat del paviment. Per tant, per tal de donar viabilitat econòmica al projecte amb els paràmetres transmesos pel Consistori, s’han estimat com a no necessaries i no s’en realitzarán. En un el tram lateral que voreja el càmping la Gavina existeix una cuneta de formigó. En aquest tram es procedirà a fer un tall lateral rectilini de la capa de Sauló Sòlid per tal de tenir un bon acabament i continuïtat amb la cuneta a fi de realitzar un bon desguàs de les aigües pluvials.

Per fer possible aquesta actuació es realitzaran una sèrie de obres preparatòries per tal de permetre els inicis dels treballs. Aquestes actuacions son de neteja i desbrossada de la zona d’actuació, retirada dels elements a eliminar, adequació i control dels accessos, identificació i intervenció de les zones amb forats que necessitin una reparació puntual. Posteriorment es realitzaran els treballs de pavimentació i creació de passallisos.

Redacció

 

La pandèmia dispara l’empadronament de barcelonins a Roda, Creixell i La Pobla de Montornès i la venda de xalets

Una vista de La Pobla de Montornès. Foto: Ajuntament

La pandèmia i les seves servituds està provocant moviments de població en les localitats del Tarragonès més properes a Barcelona. Tradicionalment, la zona de costa del Baix Gaià ha tingut una àmplia relació de mobilitat per feina i oci amb l’àrea metropolitana de Barcelona.

Doncs bé, el coronavirus està causant, dades en mà, increments ‘molt notables’ de població que s’empadrona concretament als municipis de Creixell, Roda de Berà i La Pobla de Montornès. I de rebot, apareix un fenomen nou: la venda massiva d’apartaments, xalets i adosats com a primeres residències. A Torredembarra, hi ha hagut 484 empadronats entre maig i l’agost, 126 més que en el mateix període l’any passat, informa l’Ajuntament. A Altafulla, en canvi, l’increment és gairebé el matex que el de 2019.

L’expressió de creixement ‘molt notable’ és de l’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, que és el municipi que més ha increment el seu empadronament, de manera total i percentual, des que el passat 13 de març començava un confinament domèstic de dos mesos i quan a l’agost es reproduïa el virus de manera més accelerada del previst pels experts.

Entre primers d’any i el mes d’octubre, Creixell ha viscut un creixement de nous empadronats de prop de 500 persones, exactament, 490, i ha passat de 3.518 empadronats a 4.008, un 12,23% més, superant una barrera que l’acosta als desitjats 5.000 habitants empadronats, que donen dret a moltes més ajudes i subvencions que les actuals.

L’alcald de Creixell, Jordi Llopart, a l’esquerra, en una imatge d’arxiu. Foto: Tarragona21

La picaresca

L’alcalde de Creixell matisa que aquestes dades caldrà després depurar-les amb les baixes del padró quan es facin oficials per observar el total de l’incement poblacional, que en tot cas és indiscutible i ve marcat per la pandèmia. ‘Pràcticament des del mes de març ho notem’, subratlla a Tarragona21. L’Ajuntament constata que gent de Barcelona, Sabadell, Terrasssa o L’Hospitalet de Llobregat decideixen empadronar-se a Creixell perquè tenen una segona residència o vénen de lloguer i ‘pot haver un tant per cent que teletreballi’. ‘Entenc que vinguin a Creixell perquè aquí es viu molt més bé, la qualitat de vida no té res a veure amb la dels llocs de procedència, tenen espai, poden sortir a passejar i no pateixen aglomeracions’.

Ara bé, també existeix la picaresca d’aquells que ‘trobant-se empadronats a Barcelona, empadronen la seva dona a Creixell i sempre podran dir que retornen a casa, o aquells que es fan un volant d’empadronament a Creixell, però al DNI encara figuren empadronats a Barcelona, així es poden desplaçar’ superant els confinaments.

Evolució del padró d’habitants de Roda de Berà des de l’inici de la crisi immobiliària. Font: Ajuntament

A Roda de Berà, les xifres marquen un increment de 373 habitants entre el mes de gener d’enguany i el 2 d’octubre passat, és a dir, de 7.005 a 7.378 empadronats. Si ens fixem entre el 13 de març, dia del confinament, i el 7 d’octubre, darrera dada, el creixement és de 340 habitants, és a dir, gairebé un 5% més. Cal matisar-ho: des del 13 de març fins al 7 d’octubre es van empadronar un total de 437 persones, i el creixement poblacional absolut va ser de +340 persones, tenint en compte les baixes del padró i les defuncions. Crida encara més l’atenció a Roda si fem la comparativa des de l’inici de la crisi immobiliària de 2008: més de mil empadronats des d’aleshores, tenint en compte que durant els anys més durs de la crisi, el padró gairebé no es va moure.

‘Uns s’empadronen perquè així regularitzen la seva situació, creiem que al votant del 10%, i altres ho fan per la pandèmia’ afirma el seu alcalde, Pere Virgili. ‘Habitualment, quan acaba la Festa Major d’estiu, notem un descens de la població resident, menys enguany, que ha aguantat fins a la diada de l’Onze de Setembre. Ens ha vingut tota la segona residència disponible, i ho notem amb el consum d’aigua i la generació de brossa’.

L’alcalde de La Pobla de Montornès, Francesc Larios. Foto: Cedida

A La Pobla de Montornès, l’increment de l’empadronament ha estat del 3,8%, passant de 3.001 habitants el mes de març a 3.115 a finals de setembre passat. ‘És un creixement molt significatiu per al poble’, relata el seu alcalde, Francesc Larios. Si es confirma que superen els 3.000 empadronats, un cop restades les baixes, ‘perdrem subvencions que ens donen per no arribar a aquesta xifra’. La llei castiga especialment les poblacions que es troben entremig dels 3.000 i els 5.000 habitants, ja que en ambdós extrems hi ha importants subvencions a rebre.

Larios dóna tres raons per explicar l’increment del padró: ‘Es tracta de gent de la zona de Barcelona que ha comprat un habitatge a La Pobla, gent que té aquí la seva segona residència i aquells que s’empadronen a La Pobla quan han acabat d’inscriure la canalla al col.legi de Barcelona’, és a dir, una certa picaresca també s’hi dóna, de manera que si es decreta un nou confinament domiciliari podran venir a La Pobla.

Beneficia a Creixell, a Roda de Berà i a La Pobla de Montornès que s’hi empadroni més gent? Les respostes són relatives i s’apunta una conclusió genèrica: ‘Beneficia més a les empreses, als comerços, a l’efecte que pugui tenir en l’ampliació d’escoles’, afirmen els alcaldes consultats, i no tant a l’Ajuntament quan a major fiscalitat, que haurà de fer front a la retirada de més residus, com la brossa, o haurà d’ampliar el senyal de wifi, com volen fer Roda de Berà i Creixell per cobrir zones encara fosques i que la població afectada, alguns dels quals teletreballen, els demana. A Roda hi ha també servei wifi a partir d’antenes: ‘Un càmping té 50 antenes de wifi per oferir el servei’, cita l’alcalde.

L’alcalde de La Pobla destaca un efecte negatiu: ‘Com a regidor d’Hisenda que sóc, observo que perdrem ajudes si superem els 3.000 habitants’. Larios també subratlla que els empadronats ho són de les urbanitzacions del terme, no del nucli, ‘i aquesta gent sol usar el cotxe i anar a fer les compres a Torredembarra i no al poble’. La venda d’immobles s’ha multiplicat a les urbanitzacions Poblamar, Castell de Montornès i Flor de l’Ametller. Aquí sí es beneficien les empreses promotores i de retruc s’evita que hi hagi més ocupacions d’habitatges buits, un problema que també es dóna a La Pobla.

Es dispara la venda d’apartaments de primera residència

A La Pobla de Montornès s’ha disparat la venda d’immobles a les urbanitzacions: ‘Hem venut tot el que teníem en dos mesos, no ens ho esperàvem’, afirma la gerent d’Immomontornès, Mari Carmen, que treballa en les urbanitzacions del terme i també a la de Clarà, a Torredembarra. ‘És un efecte directe de la pandèmia. Fins aleshores es venia poc, i ara ho hem tret tot el que tenia millor preu, fins a 200.000 euros. I el que és més car s’acabarà venent, més a poc a poc, perquè hi ha un fenomen nou: es tracta de primeres residències. La gent es ven la casa i ve a viure aquí’.

Famílies de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, i en menor mesura, de Lleida i Tarragona, ‘a qui els seus pares els han comprat l’adossat’ a La Pobla de Montornès o a Torredembarra i que ‘o bé teletreballen o no els fa res deixar el cotxe estacionat a l’estació de Torredembarra i anar a treballar a Barcelona en tren’.

A Torredembarra, respecte a les noves altes, el 60% vénen de Barcelona, el 20 % de Tarragona, el 10% de la resta de províncies de l’Estat espanyol. I el 10% restants provenen de diversos països, encara que majoritàriament són de Colòmbia i Marroc. La major part de les altes provinents de Barcelona dels mesos de juny a agost ‘són a segones residències per si es tornava a produir un confinament’, informa el consistori.

Pere Virgili: ‘Farem una campanya per promoure el teletreball a Roda de Berà’. Foto: Tarragona21

El teletreball

Apareix el teletreball. ‘Volem facilitar-lo, és fonamental, i no només per fer front al confinament, sinó pels canvis que hi haurà en el treball, evitant desplaçaments, reduint la contaminació i els accidents de trànsit, i fins i tot rebaixant els nervis’, afirma l’alcalde de Creixell.

A Roda de Berà, el seu alcalde anuncia una propera campanya: ‘Volem promocionar Roda de Berà com a localitat on es pot teletreballar. Busquem el perfil d’un o una professional liberal, amb una franja d’edat jove, amb canalla, i que puguin tenir necessitats com formar part d’un club esportiu, usar la piscina o els restaurants. Això ens ajudarà a desestacionalitzar la temporada turística’. Justament, les dades indiquen que la mitjana d’edat de la població s’està rejovenint a Roda de Berà: gairebé vuit anys més jove en els últims 12 anys.

Jaume Garcia

 

Comença la campanya ‘Compra a Creixell, compra amb el cor’

Ja ha començat la campanya de Nadal per dinamitzar el comerç local i de proximitat a Creixell. «Des del Departament de Comerç del nostre ajuntament estem disposats a fer tot el possible per salvar el comerç de casa nostra tots junts». Amb aquestes paraules el regidor delegat de comerç del consistori, Jaime Serret, ha presentat la campanya ‘Compra amb el cor, compra a Creixell’, que estarà vigent de l’1 de novembre fins al 31 de gener de 2021.

Per complir amb l’interès general, «hem de protegir la salut pública -assenyala Serret-, però també a les persones autònomes que aixequen la persiana per portar un negoci endavant. Heu de sentir l’estímul no només de nosaltres (les administracions públiques) sinó de tots els ciutadans del nostre poble. Els comerciants heu estat exemplars durant la pandèmia i això mereix tot el nostre suport i reconeixement, així que només em passa pel cap que recorrem a salvar l’economia de Creixell. És important caminar pel carrer i adonar-se que, malgrat tot, Creixell segueix viu, té expectativa d’esperança i entusiasme per tirar del carro i mirar cap endavant», explica a tall de justificació de l’eslògan escollit.

La campanya es fonamenta amb una targeta de compra a 9 establiments diferents de la Vila durant el mateix mes, per un valor mínim de 5€ i sense repetir el mateix negoci. No participen d’aquesta promoció els establiments: Lidl, Mercadona i Spar. El Mercadet Setmanal tindrà un segell i es comptarà com a una única compra, malgrat que es compri en parades diferents. Un cop completada, es podrà bescanviar la targeta per una bossa de compra i una mascarteta demanant cita prèvia a Cal Cabaler. Un obsequi per persona fins a exhaurir existéncies. Promoció vàlida de l’1 de novembre de 2020 al 31 de gener de 2021. Aquesta campanya es fa amb el suport de la Diputació.

Redacció

 

Les proves certifiquen que no hi ha cap cas positiu a les residències dels Pallaresos i de Creixell

Imatge de la residència Mar i Sol de Creixell.

Les residències gestionades per l’empresari Miguel Márquez “continuem tenint la consideració de centre verd per part de les autoritats sanitàries”. Així ho ha fet saber la propietat de les llars dels Pallaresos, Creixell, de la Residència Ballús i de Residencial Fontscaldes per mitjà d’un comunicat de premsa fet públic aquest dilluns.

“Els test ràpids realitzats als treballadors de la Residència NostraLlar (Els Pallaresos), després de detectar un positiu per Covid-19 entre els professionals de l’empresa externa del servei de cuina, han donat un resultat negatiu”, afirma la nota.

A més, afegeix que “els resultats de les proves PCR realitzades a tots els usuaris de la Residència Mar i Sol (El Creixell) com a conseqüència de la detecció d’una treballadora positiva també han resultat tots negatius. Per això, us informem que tornem a la normalitat i podem reprendre les visites al centre a partir de demà dimarts”.

Per altra banda, “el CAP de referència va realitzar un cribratge selectiu entre els treballadors de la Residència Ballús (Valls) i de Residencial Fontscaldes el passat dissabte 31 d’octubre. Després de sotmetre’s a tests ràpids, tots els professionals d’ambdós centres han donat negatiu en Covid-19”.

Seguint els mateixos protocols dictats pel Departament de Salut, “els treballadors de la Residència La Marquesa del Pla de Santa Maria es van sotmetre també a tests ràpids el passat 27 d’octubre. Tots els resultats també han estat negatius”.

Redacció

 

Controls policials a la Costa Daurada per evitar l’arribada dels barcelonins

Pla general del control policial de desplaçaments entre Torredembarra i Altafulla, aquest 30 d’octubre. Foto: Eloi Tost

Les policies locals dels municipis de la Costa Daurada, juntament amb els Mossos d’Esquadra, han començat a efectuar controls de trànsit per vigilar la possible arribada de propietaris de segones residències durant el cap de setmana. En alguns casos els cossos municipals treballen conjuntament amb els Mossos; mentre que en el cas del Baix Gaià, els agents de Torredembarra, Altafulla, Roda de Berà i Creixell han creat una taula de coordinació operativa. En els controls s’asseguren que les persones que canvien de municipi ho facin justificadament i els demanen que acreditin el motiu del desplaçament.

Al límit entre Altafulla i Torredembarra, agents dels dos cossos locals han fet un primer control conjunt cap al migdia. «És sobretot per controlar els desplaçaments de municipi a municipi», ha explicat a l’ACN un dels agents de la policia municipal torrenca. L’operatiu ha estat de caràcter informatiu, tenint en compte que eren les primeres hores de la mesura. «Més endavant, si la gent no fas cas ja prendrem les mesures corresponents», ha especificat el policia. De fet, calculen que cap a la tarda es poden trobar persones que van a les segones residències. De moment, en el primer control tothom complia els requisits de mobilitat. En operatius similars que van fer durant la setmana santa ja es van trobar amb aquestes situacions.

A Salou, s’ha establert un operatiu conjunt entre la policia local i els Mossos d’Esquadra. Els primers s’encarreguen de controlar els carrers de l’interior del municipi, mentre que els Mossos vigilen més els accessos al municipi des de les carreteres principals. Segons han apuntat fonts del consistori salouenc, el dispositiu serà molt similar al que ja es va establir fa uns dies pel toc de queda nocturn, però ampliat a més hores del dia per fer tasques de control de mobilitat. La situació és similar a Cambrils, on a més també inclouen vigilància pel compliment de les mesures covid.

Mar Rovira – Eloi Tost – ACN / Redacció

Mossos i policies locals del Baix Gaià es coordinen per optimitzar recursos

L’operatiu comença avui i es mantindrà fins a nova ordre.

Des d’avui mateix, i fins a nova ordre, s’ha establert una taula de coordinació operativa entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals del Baix Gaià (Torredembarra, Altafulla, Creixell i Roda de Berà) per treballar conjuntament en l’aplicació de mesures anticovid, que aquest divendres incorporen la limitació de trànsit entre municipis. La intenció és optimitzar recursos entre unes plantilles que han de continuar efectuant els seus serveis habituals. La primera de les mesures es viurà amb un control conjunt entre les policies de Torredembarra i Altafulla a les 13.00 hores d’avui per control·lar els accessos comuns a la rotonda del Pontet. 

L’operatiu, que té com antecedents els dispositius conjunts organitzats amb motiu de les campanyes del Servei Català de Trànsit, combinarà els controls estàtiques habituals amb actuacions conjuntes, tal com es va decidir ahir en la reunió mantinguda entre els caps policials. Els Mossos tindran entre les seves responsabilitats els accessos per l’autopista cap als diferents termes.

Redacció

 

Una treballadora de la residència Mar i Sol de Creixell dona positiu de Covid

Imatge de la residència Mar i Sol de Creixell.

La Direcció de la Residència Mari i Sol del Creixell ha sabut avui que una de les professionals del centre ha donat positiu en coronavirus. Segons informen des del centre en una nota de premsa, «aquesta treballadora va realitzar el seu últim torn de treball el diumenge dia 18 i no va començar a notar símptomes fins el dilluns 19. El dimecres 21 se li va realitzar una PCR i avui ens han comunicat que ha donat positiu. La professional està confinada des del mateix dilluns 19 i avui ja no presenta simptomatologia».

A la resta de treballadors del centre se’ls hi van realitzar proves PCR entre dimecres i dijous de la setmana passada i totes elles han resultat negatives. «Seguint instruccions del nostre CAP de referència -continua la nota-, en els propers dies es faran proves PCR a tots els residents. Volem assenyalar que, a dia d’avui, cap d’ells presenta simptomatologia compatible amb el virus i ja fa 8 dies des de l’últim contacte amb la treballadora positiva, que actualment està complint la quarantena pertinent. Us informem que, davant aquesta situació i com a mesura de prevenció, han quedat anul·lades les visites a la residència fins a nou avís», conclou.

Redacció

 

Creixell obre a la ciutadania la remodelada plaça Major i es prepara per peatonalitzar el casc antic

L’alcalde, Jordi Llopart, amb el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinè, avui a la remodelada plaça Major de Creixell. Foto: Tarragona21

Creixell ha enretirat avui les tanques de protecció i ha donat per oberta al públic la remodelada plaça Major després d’un mes i mig de feina, que havia estat interrompuda quatre mesos per la pandèmia. L’acte d’inauguració no s’ha dut a terme justament per les restriccions imposades per la covid i es deixa per més endavant.

La plaça Major, que ha quedat engrandida i sense esgraons a resultes de les obres, esdevé així peatonal i els vehicles no hi podran circular, com tampoc pels carres adjacents, el passatge de la Pau i el carrer Major. Serà un primer pas per peatonalitzar la resta del casc antic, tasca que es voldria fer durant aquest mandat ‘per tal de revitalitzar el comerç’ local fent més atractiva una vila ‘que té un ric patrimoni monumental, amb el castell medieval, parts de la muralla, els portals, les torres, l’església amb la coronació feta per Jujol o el pou’ recentment descobert justament arran de les obres a la plaça, comentava l’alcalde, Jordi Llopart.

A més de funcional, es vol que la plaça sigui nucli d’atracció, amb la celebració d’activitats musicals, firals o d’altra mena. El conjunt d’actuacions urbanístiques que s’emprendran al nucli vell formen part de l’estratègia de promoció turística i comercial de la vila aprofitant els seus atractius actuals i sumant-li les facilitats de la transformacio urbanística.

Ja s’han demanat subvencions per tal de peatonalitzar carrers com el de Sant Jaume o Raval a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. ‘Farem un estudi de viabilitat per determinar les zones d’aparcament que caldrà, exteriors i interiors, i com quedarà la mobilitat interna’, ha destacat l’alcalde.

Els treballs han tingut un pressupost de 100.000 euros. La plaça té nou bancs i set arbres, més dues grans torretes de flors, i han posat al descobert l’existència d’un pou antic, que confirma novament que el subsòl de Creixell està farcit de pous i túnels, que els unien amb el castell i amb la costa i se suposa servien de refugi i alerta davant les incursions morisques o durant la guerra civil. Un arqueòleg tarragoní, Joan Menchon, està treballant per posar llum al subsòl de Creixell en el que podria ser un motiu més de descoberta i atractiu històrico-turístic.

El pou, clarament visible en la seva culminació superior, serà protegit pel consistori amb una base de vidre i il.luminació, de manera que es podrà contemplar des del carrer. També s’hi col.locarà una placa identificativa i es protegirà el seu perímetre, ha informat al seu torn el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinè.

J. Garcia

 

El Consell dinamitza la lectura a les biblioteques de la comarca amb el cicle de contes ‘Rodona i blava, contes sobre la Terra’

Imatge d’arxiu de l’Agus Farré deixant bocabadats als nens de Vilallonga. Foto: Consell Comarcal

Aquest dissabte 17 d’octubre, a les 11:30 hores, a la plaça de davant de la Biblioteca Municipal de Constantí, comença el cicle ‘Rodona i blava, contes sobre la Terra’, que es desenvoluparà aquesta tardor a les biblioteques del Tarragonès.

Un dels programes que desenvolupa el Consell Comarcal del Tarragonès, des de fa anys, és el que apropa històries a través dels contes als nens i a les nenes de la comarca. Amb la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana podem donar continuïtat a aquesta activitat, amb un nou cicle ‘Tardor de contes a les Biblioteques i Punts de lectura del Tarragonès’ amb la participació dels municipis de Constantí, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Montornès, Creixell, Vilallonga del Camp, Altafulla i Roda de Berà.

Aquest cicle ‘Rodona i blava, contes sobre la Terra’ es dedica a posar en valor el respecte a la natura, als animals, les plantes, l’aigua… en definitiva a estimar la Terra.

El cicle el duran a terme dos contacontes amb una àmplia experiència en explicar històries. La Muntsa Plana i l’Agus Farré tenen una llarga trajectòria al món de les biblioteques i l’ensenyament. Per tant, saben molt bé els continguts que poden agradar i enriquir als infants. Tots dos, des de la seva manera personal d’explicar contes, ens aproparan històries i emocions. La Muntsa amb ‘Quan la Mare Lluna va dir Prou!’ i l’Agus amb ‘Ogoshi -te-oh-me’.

L’activitat comptarà amb les mesures de seguretat per fer front a la Covid-19. Consulteu en cada municipi com tramitar les inscripcions prèvies.

Redacció

 

Espectacle familiar de titelles al Casal Municipal de Creixell el dissabte dia 24

El Casal Municipal de Creixell acollirà el proper dissabte 24 d’octubre a les 18:00 hores un espectacle familiar de titelles amb la companyia L’invisible, que durant el confinament ens ha preparat una nova història, ‘Abiyoyo’, un conte sud-africà. A l’Àfrica quan algú va a explicar un conte sempre comença dient aquestes paraules: Kakongo kongo i tots les persones que estan escoltant el conte, tant si són grans com si són petits contesten tot dient: Ayambé. És llavors quan es fa el silenci i arrenca la màgia del relat.

Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a la Biblioteca Municipal al 977 80 34 00

Redacció

 

El comerç de Creixell es mobilitza de cara a la campanya de Nadal

Imatges de la reunió. Fotos: Ajuntament

Aquest dilluns 28 de setembre de 2020 ha tingut lloc al Casal Municipal de Creixell, la reunió per impulsar el comerç local de Creixell. S’ha presentat la campanya de Nadal d’enguany i Florenci Nieto, president de la PIMEComerç Tarragona, ha destacat els avantatges de tenir una associació de comerciants i empresaris a la vila.

El regidor delegat de l’àrea de comerç de l’ajuntament de Creixell, Jaime Serret va obrir l’acte amb la presentació també de l’alcalde creixellenc Jordi Llopart. Una quarentena de persones vinculades a les empreses i comerços hi van assistir amb la finalitat de potenciar el comerç local i engegar una campanya de promoció de cara al proper Nadal 2020.

Redacció

 

L’Ajuntament de Creixell es reuneix amb empresaris i PIMEC per potenciar el comerç local

El regidor delegat de l’àrea de comerç de l’ajuntament de Creixell, Jaime Serret, ha convocat els comerciants i empresaris de Creixell a una reunió el proper dilluns 28 de setembre de 2020 a les 20:15h al Casal Municipal, amb la finalitat de potenciar el comerç local i engegar una campanya de promoció de cara al proper Nadal 2020.

A aquesta reunió hi assistirà també l’alcalde de Creixell Jordi Llopart  i el sr. Florenci Nieto, president del Consell de Comerç de Tarragona de.PIMEC Comerç.

Redacció

 

Creixell acomiada mossèn Joan Brulles, que es desplaça al Marroc

A dalt, comiat amb joves i pares que han assistit a les confirmacions, i a sota, el comiat fet per l’Ajuntament de Creixell. Fotos: Cedides

El 8 de desembre de 2006, fa 14 anys, el torrenc Mossèn Joan Brulles es va fer càrrec de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Creixell.

Aquest diumenge, els nois i noies creixellencs del grup de la confirmació, acompanyats dels seus pares i mares, s’han volgut acomiadar del Mossèn d’una manera especial i li han lliurat un petit record d’agraiment. Molts d’aquest grup de joves creixellencs van ser batejats i van rebre la primera comunió també de mans del Mossèn.

Ha estat un acte senzill que ha tingut lloc abans de comença l’Ofici Solemne de la Festa Major del Santíssim Sagrament de Creixell però molt entranyable. Mossèn Brulles se’n va cap al Marroc, concretament a Rabat, a una nova missió pastoral.

Aquest passat diumenge a causa de la #covid19 a Creixell no van ballar els gegants de la Vila ni els diables van cremar carretilles ni es va fer la processó del Pa Beneït ni la subhasta de la Coca del Goig i tampoces va fer la Processó del Santíssim Sagrament amb els tradicionals altars decorats pels veins. Però la tradició i el sentiment creixellenc perdurarán per sempre.

El Cor de Veus de Torredembarra amb David Molina i Jordi Boltà va amenitzar l’Ofici amb els seus cants.

Es va fer l’Ofici Solemne a l’interior de l’església a on també es van beneir les coques.
La Corporació Municipal de l’ajuntament de Creixell, amb l’alcalde Jordi Llopart al capdavant i la Jutgessa de Pau i el Cap de la Policía Local, s’han volgut acomiadar avui del torrenc Mossén Joan Brulles, després de 14 anys de tasca pastoral a l’Església Parroquial de Sant Jaume Apóstol de Creixell.

Al final de l’Ofici Solemne de la Festa Major del Santíssim Sagrament de Creixell, i després de les paraules de comiat de Mossén Joan Brulles i de les salutacions de l’alcalde Jordi Llopart i de la regidora Montserrat Muñoz, els creixellencs i creixellenques presents han dedicat una forta ovació amb llargs aplaudiments de comiat a Mossén Joan Brulles.

Mossén Joan Brulles, després de 14 anys de tasca pastoral a Creixell, marxa ara cap a una nova missió eclesiàstica al Marroc.

També al final de l’Ofici Solemne de la Festa Major del Santíssim Sagrament de Creixell, l’alcalde Jordi Llopart i la regidora Montserrat Muñoz van dedicar unes emotives paraules de comiat a Mossén Joan Brulles.

Les coques del Pa Beneït es van bveneir dins de l’església i es van repartir entre la feligresia i els malalts de la localitat.

 

L’estudi dels ports antics de Tarraco arriba a Creixell

L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, lliurant un obsequi a l’autora. Foto: Tarragona21

El Casal Municipal ha pogut viure aquest divendres un acte cultural en plena pandèmia i retorn a les aules. I ha estat el repàs històric dels antics ports i embarcadors del sistema portuari de Tarraco el protagonista, en format del llibre de la historiadora i arqueòloga tarragonina Patrícia Terrado -‘Els ports antics de Tarraco’- que va guanyar el premi Tarragonès Beca d’Investigació de 2018.

L’obra, presentada avui pel president del Consell Comarcal, Joan Martí Pla, i per l’arqueòleg Jaume Massó, justament arribava a Creixell, el litoral del qual és ‘una de les zones més prolífiques en troballes subaquàtiques’, relata Terrado en el seu llibre, amb les troballes fetes les darreres dècades d’estris com restes d’àmfores o de ceps d’àncores de plom, i amb la presència d’un fondejador que explica la riquesa del material trobat.

L’antic port de Tarraco era dels més importants de la Mediterrània en una època en què la navegació marítima era crucial per a l’intercanvi econòmic i cultural en el sentit més ampli: ‘Era més ràpid anar de Tarraco a Roma que de Tarraco a Barcino -Barcelona-‘, relatava Jaume Massó. L’obra de Terrado descriu la xarxa d’embarcadors i ports de l’anomenat sistema portuari de Tarraco de l’època romana, entre els segles II aC i III dC, entre Dertosa -Delta de l’Ebre- i Cunit.

Un moment de la presentació del llibre. Foto: Tarragona21

Poc se sabia d’aquest tema d’investigació fins al 1995. Jaume Massó i Arcadi Abelló publicarien aleshores a la revista ‘Drassana’ un article que seria una mena de repàs de l’estat de la qüestió: ‘Les possibilitats que ofereix són moltes perquè està pràcticament tot per fer’, deien aleshores. Un quart de segle després, ‘la bibliografia existent sobre el port tarraconense assoleix un nivell molt més alt’, gràcies als treballs de diferents col.legues, destaca Massó, que situa l’obra de Terrado com una ‘excel.lent síntesi’, ‘a més de ser didàctica i comprensible’. Terrado publicà primer una tesi i una obra -editada en 2019 per l’Autoritat Portuària de Tarragona- i ara, aquest llibre editat pel Consell Comarcal, ‘que afronta de manera molt acurada i competent’ aquesta matèria, encara ‘poc estudiada i pràcticament inèdita’.

Terrado relatava, al seu torn, que la costa romana d’aquella època ‘no era tan diferent de la de principis de segle XX’. La gran tranformació del litoral tarragoní es viuria en aquell segle, el XX, ‘per l’acció de l’home. A Creixell, als anys 50, encara hi havia aiguamolls’, subratllava. De fet, plànols del segle XVIII dibuixen a tota la costa estudiada una munió d’aiguamolls en comptes de les platges que coneixem. El Muntanyans de Torredembarra o els aiguamolls de La Pineda en són un exemple actual.

Terrado i Massó, durant l’acte. Foto: Tarragona21

El treball, el número 18 dels Llibres del Consell, segueix en la línia de recuperar el passat de llocs de la comarca, en èpoques més remotes o més recents, i compta amb el suport, cada any, de Repsol. Com deien el president de la institució i representant de la companyia, Josep Bertran, ‘aquest no és un llibre comercial, però si no es publiqués, aquests temes no es coneixerien’.

Jaume Garcia

 

Creixell acull mig centenar d’amants de la Marxa Aquàtica

La jornada s’ha pogut disputar de forma satisfactòria ja que el temps ha acompanyat en tot moment.

El Club Excursionista Arítjol, amb la col-laboració de l’Ajuntament de Creixell i de Turisme de Catalunya, ha estat l’encarregat d’organitzar aquest passat cap de setmana la la segona prova del Circuit Català de Marxa Aquàtica. La prova ha coincidit amb la 1a Trobada de Marxa Aquàtica de Creixell, que ha comptat amb prop de mig centenar de participants.

La jornada s’ha pogut disputar de forma satisfactòria ja que el temps ha acompanyat en tot moment i s’ha gaudit d’una mar en calma, factor que facilita la pràctica d’aquesta disciplina. Gairebé una cinquantena d’esportistes han estat els autèntics protagonistes de la jornada. S’han dividit en diferents grups i s’ha pogut comprovar el clar augment de participants i de creixement d’interessats amb la marxa aquàtica.

Entitats i autoritats allí presents han destacat la importància d’aquestes trobades per tal de donar a conèixer aquest esport i de l’èxit que, un cop més, ha tingut la marxa aquàtica a Catalunya. Per part de L’Ajuntament de Creixell hi han assistit el regidor d’Esports Francesc Sentís, la regidora de Turisme Sílvia Farrero i el regidor de Comerç Jaime Serret.

Per part de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) hi han estat presents el president de l’entitat en Jordi Merino, el vicepresident en Josep Casanovas i el vocal en Josep Maria Silvestre. El club tarragoní ha apostat fort per aquesta disciplina esportiva relativament nova al territori i que forma part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya que s’encarrega de la reglamentació d’aquest esport.  El grup de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Creixell es van encarregar de tot l’operatiu de seguretat i senyalització de la zona.

El Circuit Català de Marxa Aquàtica segueix endavant

Les següents proves del calendari estan marcades dins d’aquest mes de setembre i fins el 4 d’octubre. D’aquesta manera, les platges catalanes veuran passar aquest circuit des de la Costa Daurada i fins la Costa Brava.

  • AquaCEC – 19 de setembre (Centre Excursionista de Catalunya)
  • Marxa Aquàtica a Roses – 26 de setembre (Cabirols, Associació Excursionista de Roses)
  • Campionat de Catalunya de Marxa Aquàtica Ciutat de Cambrils – 4 Octubre (Centre Excursionista de Cambrils) linkar inscripcions

Campionat de Catalunya de Marxa Aquàtica el dia 4 d’octubre a Cambrils

La població del Baix Camp serà l’encarregada d’acollir el primer campionat de Catalunya de l’especialitat i espera poder ser el punt de trobada per tots els amants d’aquest nou esport.

Les inscripcions per a les diferents proves s’obriran els pròxims dies al mateix web de la FEEC.

Redacció

 

L´Ajuntament de Creixell fa oficial la suspensió de la Festa Major del Santíssim Sagrament 2020

Imatges retrospectives de la Festa Major del Santíssim Sagrament o de la Minerva de Creixell, entre d’elles una d’histórica de la Processó del Pa Beneit del dia 21 de setembre de l’any 1958. Fotos: Ajuntament

Enguany, al tercer cap de setmana de setembre no hi haurà la Festa Major del Santíssim Sagrament o de la Minerva a Creixell. Els nens i nenes de la Vila no faran la tradicional Processó amb les safates guarnides amb les coques del Pa Beneit pels carrers del nucli històric, des de l’ajuntament fins a l’església, a causa de la situació actual de la Covid-19.

L’Ajuntament de Creixell ha fet oficial avui la suspensió de la Festa Major del Santíssim Sagrament o de la Minerva 2020 i de tots els actes programats que s’havien de celebrar. La regidora delegada de l’àrea de Festes Pili Romero explicava que, «molt a contracor, ens hem vist abocats a suspendre els actes perquè amb l’actual evolució de la pandèmia i els rebrots a Catalunya. Es fa difícil garantir al 100% la seguretat del públic assistent als actes que havíem preparat». Una decisió presa de comú acord entre els membres de l’equip de Govern Municipal.

L’únic acte de la Festa Major que es realitzarà és l’Ofici Solemne del Santíssim Sagrament el diumenge 20 de setembre de 2020 a les 12:00 h. a l’Església Parroquial de Sant Jaume de Creixell. Hi participarà el Cor de Veus de Torredembarra format per Natàlia Casassús, soprano; David Molina, mezzo; Jordi Voltà, tenor i Marina Ciuró, baríton i organista.

En aquest acte, Mossèn Joan Brulles s’acomiadarà de la Parròquia i del poble de Creixell, després de molts anys com a Rector de la Vila. Molt aviat, el torrenc Mossèn Joan Brulles, marxarà destinat a una nova missió pastoral i eclesiàstica al Marroc, concretament a la ciutat de Rabat.

Enguany les tradicionals coques del Pa Beneit estaran embolicades en plàstic i ja estaran dipositades a l’interior de l’Església de Sant Jaume. No hi haurà la tradicional Processó del Pa Beneit. Un cop beneïdes, es distribuiran entre les famílies de la Vila però no es podran menjar a l’interior de l’Església com era tradicional i se les hauran d’emportar a casa seva. Tampoc es farà la benedicció del vi i la degustació dins de l’Església.

Aquesta festa es feia per celebrar que la verema s’havia pràcticament acabat 

La Festa Major del Santíssim Sagrament que es celebra cada tercer diumenge del mes de setembre des de fa 400 anys, s’anomena també la festa de la Minerva o del Pa Beneït. Abans aquesta festa era la festa major grossa de Creixell.

La Festa Major del Santíssim Sagrament o de la Minerva que s’escau la tercera setmana de setembre és la més sentida i volguda pels creixellencs i creixellenques de soca-rel.

La Festa de la Minerva, que es manté viva encara avui en dia i té els seus orígens el 1620 és la festa gran de la Vila. El nom li vé de la confraria homónima , la seva fundació data del 26 de juliol del 1620 a l’església Parroquial de Sant Jaume.

Aquesta festa es feia per celebrar que la verema s’havia pràcticament acabat en uns temps a on el conreu de la vinya era molt important a Creixell. Però quan l’agricultura i especialment el conreu de la vinya i el cotó a Creixell van deixar pas al turisme com a principal motor econòmic de la Vila, la Festa Major de Sant Jaume es va consolidar com la Festa Major Grossa del nostre poble.

En aquesta festa és tradicional la Processó del Pa Beneit pels carrers de la Vila. Els nois i noies més joves de Creixell porten en unes safates guarnides les coques en processó fins a l’església. Es fa la subhasta de la Coca del Goig a la plaça de l’església i la posterior Processó del Santíssim Sagrament pels carrers de la Vila. Es guarneixen alguns altars durant el recorregut de la Processó per part dels veins de la Vila.

Però enguany no hi haurà ni Processó del Pa Beneit ni la Processó del Santíssim Sagrament ni els tradicionals altars pels carrers. Només es farà l’Ofici Solemne.

Creixell té una parella de gegants de la Vila, el Gilmundo i la Minerva. Ell representa a Artal Gilmundo, el primer Carlà de Creixell que va arribar a la Vila l’any 1083 enviat pel Rei de França. Però la geganta Minerva pren el nom precisament de la Festa de la Minerva.

Redacció

 

Creixell acollirà la presentació del treball guanyador del Premi Tarragonès beca d’investigació Lucius Licinius Sura

El divendres 18 de setembre, a les 19.30 h, al Casal Municipal de Creixell, es farà la presentació del llibre ‘Els ports antics de Tarraco. Embarcadors, ports i platges del litoral tarraconense en època romana (s. II aC – III dC)’ de Patricia Terrado Ortuño, guanyador del Premi Tarragonès Beca d’Investigació 2018. La presentació anirà a càrrec del Sr. Jaume Massó, arqueòleg, historiador i museòleg.

L’estudi sobre els ports antics és un tema d’actualitat que reuneix estudis de disciplines tan diverses com la història, la geologia o l’arqueologia subaquàtica. Les noves tecnologies apropen als investigadors i investigadores no només a conèixer els jaciments portuaris, sinó també a establir les relacions entre els ports, les seves jerarquies i les xarxes comercials.

En aquest llibre s’ofereix un catàleg dels enclavaments portuaris del litoral tarraconense en un espectre cronològic comprès entre els segles II aC i III dC. Les fonts clàssiques, els estudis d’arqueologia i les dades geomorfològiques permeten col·locar sobre el mapa els ports que formaven part de la xarxa marítima de Tarraco.

L’objectiu d’aquest treball és conèixer els ports que poblaven el litoral tarragoní a partir de dades i evidències de diferent natura i origen. La investigació respon a la necessitat de completar els estudis sobre la ciutat de Tarraco i el seu territori centrant-se en el port i les seves infraestructures auxiliars. El treball és una eina per a tots aquells investigadors i investigadores interessats en la història portuària tarragonina i del seu entorn, però també per a aquelles persones interessades pel patrimoni marítim de Tarraco.

Creixell acull la 1a Trobada de Marxa Aquàtica de la localitat

L’ajuntament de Creixell i el Club Excursionista Arítjol, amb el suport de la FEEC i Turisme de Catalunya, conviden a participar de la 1a Trobada de Marxa Aquàtica de Creixell aquest proper diumenge 13 de setembre de 2020 a les 09:00h. a la platja de la localitat, al costat del Càmping Gavina. La matinal programada està destinada a introduir en el coneixement de la tècnica bàsica per a poder gaudir d’aquest «senderisme en el mar» que és la Marxa Aquàtica i que dia a dia guanya adeptes.

Dia: Diumenge 13 de setembre de 2020
Concentració: Platja de Creixell, al costat del Càmping La Gavina.
Coordenades: 41.156466, 1.441892
Hora: 9:00 hores.
Cal portar: Calçat de trail, mitjons o escarpins, banyador ajustat i samarreta per prevenir insolació. Crema solar i aigua.
Dificultat: Fàcil. Se us adjudicarà grup segons nivell: inicial, mitjà o avançat.
Formadors: Monitors titulats de Marxa Aquàtica de la FEEC

Preus:

Federats: 5,00 €
No federats: 11 € (inclouen el cost de la llicència temporal per a l’activitat).
Socis Club Excursionista Arítjol Federats: 0 €
Socis Club Excursionista Arítjol No Federats: 6,00 €.

Inscripcions: Ompliu el formulari que trobareu AQUÍ:

http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=768862

Places limitades: 50 participants

Aparcament de vehicles: Hi ha pàrquing just al costat del càmping.

Altre material: La organització cedirà rems per a la pràctica.
Mesures COVID19: Se seguirà el protocol de la FEEC per a aquest Circuit. Descarregue-lo aquÍ: PROTOCOL COVID 19
Full de Responsabilitat: El protocol per prevenir el COVID 19 demana omplir el full de responsabilitat que podeu descarregar aquí: FULL DE RESPONSABILITAT

La organització es reserva el dret de suspendre l’activitat per causa de meteorologia adversa.

Per aquesta activitat cal poseïr la llicència federativa (Modalitat A). Qui no en tingui el Club Excursionista Arítjol tramitarà una assegurança temporal.

Assenyalar que no és una activitat de Competició sinó de promoció del nou esport de Marxa Aquàtica mitjançant la trobada tant de gent ja experta i monitors com de persones interessades en conèixer aquesta modalitat. Tanmateix es farà una petita demostració de com s’actua en les competicions.

Es faran grups segons l’experiència del participant i sense passar en lo possible de 10 marxadors en cada cas, d’acord amb les recomanacions de la actual situació sanitària pel COVID-19. Recalcar que es serà escrupolós en el seguiment de les normatives anti-COVID19, amb manteniment de distàncies entre assistents, mascaretes en el trànsit fins a la zona de mar, neteja de mans i ús de monodosi en l’avituallament.

Hi haurà un petit avituallament pensat principalment per a la hidratació i recuperació de forces dels participants.

El fet de inscriures vol dir que s’accepta tot allò disposat aquí i al Reglament del Circuit Català de Marxa Aquàtica de la FEEC

Més info: www.aritjol.org

Redacció