TOTS 21

Preocupació entre la infermeria de Tarragona pel nou paper de l’oficina de farmàcia

Des de fa uns dies, el sector professional de la infermeria a tot el territori de Tarragona veu amb alarma i preocupació com s’aixequen veus que demanen nous espais de competències per al sector de la farmàcia comunitària. Com ja van expressar els seus corresponents estatals, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona vol cridar l’atenció sobre el «risc» de desvirtuar el paper del professional de la infermeria que suposen aquestes demandes, que pretenen obrir nous camps d’intervenció per a la farmàcia. No es comprèn que es vulgui modificar el model actual de seguiment de la medicació dels pacients, o la intervenció i atenció a domicili, sense que ho justifiqui cap nou escenari o necessitat.

Les col·legiades i col·legiats de les comarques de Tarragona es reivindiquen «experts en pacients, en atenció integral a la persona» més enllà d’altres professions que poden estar molt ben formades en «característiques i indicacions de principis actius i medicaments comercials», ja que no s’ha d’oblidar que les farmàcies són «establiments sanitaris privats», per bé que integrats en una xarxa complexa que compon el sistema sanitari en conjunt.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es declara «estupefacte» que s’estiguin duent a terme amb normalitat assajos sobre acompanyament al pacient crònic a domicili per part de personal de farmàcies, tal com està succeint en àrees del País Basc i comunitat Valenciana, on s’han iniciat proves pilot. En realitat, segons el Col·legi, el problema de fons és que «existeix una dotació insuficient en personal d’infermeria, cosa que va en detriment de qui viu amb una malaltia crònica, persones que només a Catalunya superen el 38% de la població adulta». De fet, són moltes les professionals col·legiades que confien que aquesta iniciativa, mancada d’evidència sobre la seva efectivitat, finalment serà revertida i es desestimarà.

Convé recordar, tal com assenyala l’Enquesta duta a terme en 800 domicilis per la Taula espanyola de la professió infermera, que el 90% de les persones que viuen amb una malaltia crònica manifesten que volen ser ateses i rebre seguiment per part de personal format i titulat en infermeria i medicina. Aquestes persones atorguen una qualificació de 9 sobre 10 quan es tracta de valorar l’atenció que reben, i quan judiquen el suport per part dels professionals infermers en el control dels fàrmacs que se’ls ha prescrit.

Per tot això, el Col·legi expressa de nou la seva intenció de dur a terme una defensa a tots nivells dels valors de la professió infermera, dels àmbits en què la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries estableix que ha de desenvolupar la seva tasca de servei a la ciutadania, com també de l’expertesa que té en el proveïment de cures, suport a pacients complexos, i la seva orientació creixent a promoure millores de salut en la comunitat, com a agent clau dins del sistema sanitari català.

Un compromís amb la professió i la ciutadania

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de de Tarragona reuneix més de 4.000 professionals col·legiades i compta amb seus a Tarragona i Tortosa, oferint serveis a tots nivells i fent una defensa activa de les necessitats sanitàries a casa nostra així com responent a les expectatives de millora i innovació d’una professió clau per a la salut de la ciutadania com és la infermeria.

www.codita.org

Comunicat del càmping Tamarit Beach Resort sobre l’incendi en un magatzem

«El passat dilluns, 2 de juliol, al càmping i resort vacacional Tamarit Beach Resort vam patir un petit incendi en un dels nostres magatzems. El foc, que va començar a primera hora del matí, va localitzar-se en un magatzem dedicat a l’emmagatzematge d’eines de manteniment i maquinària.

Aquest magatzem es troba aïllat de qualsevol allotjament del càmping.

Gràcies a la ràpida actuació, tant en un primer moment de l’equip propi del Tamarit Beach Resort, com posteriorment per part dels equips d’emergències, l’incendi es va controlar ràpidament i només va provocar danys materials. Cap dels nostres clients ni treballadors va veure’s afectat; de fet, ni tan sols es va haver d’evacuar cap dels allotjaments del càmping. Al cap de poques hores, l’incendi es va donar per extingit.

Tot i aquesta afectació puntual, Tamarit Beach Resort va seguir en tot moment amb la seva activitat habitual, obert al 100% i amb els mateixos estàndards de qualitat i servei que habitualment oferim.

La direcció del Tamarit Beach Resort vol agrair la ràpida actuació dels serveis d’emergències, així com totes les mostres de suport rebudes per part dels usuaris, proveïdors, treballadors i institucions.

Atentament, Sergi Novell. Director General»

Els delegats del Metall de Tarragona exigeixen a la patronal que desbloquegi la negociació del conveni

L’immobilisme de la patronal APEMTA ens han portat un punt mort en les negociacions del Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Tarragona, davant la impossibilitat d’avançar en la consecució d’un acord, que ens aboca irremeiablement al conflicte. CCOO i UGT lamentem la manca de voluntat negociadora que està demostrant la patronal, amb una negativa reiterada a totes les propostes de la plataforma sindical.

En aquest escenari, CCOO d’Indústria i FICA-UGT de Catalunya hem convocat els delegats i delegades del sector a una concentració aquest dimecres, 20 de juny, a les 12.00 hores, davant la seu de la patronal APEMTA (Av. Roma, 7, Tarragona) per exigir-li un canvi de plantejament que permeti desbloquejar la negociació del conveni. Així mateix, fem una crida als treballadors i treballadores del sector a sumar-se a aquesta mobilització, que es fa coincidint el mateix dia de la pròxima reunió de la comissió negociadora del conveni.

CCOO i UGT advertim la patronal que tenen una última oportunitat per reconduir la situació i mirar d’avançar en les negociacions. En cas contrari, incrementarem la mobilització i convocarem vaga al sector del metall de la província de Tarragona.

El secretari general de CCOO d’Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, i el responsable del sector de béns d’equip de FICA-UGT de Catalunya, Manuel Molina, atendran als mitjans de comunicació, a les 12.00 hores, davant de la seu de la patronal.

Manifest de la plataforma: ‘Dependència: per un conveni DIGNE’

‘Dependència: Per un conveni digne’ és una plataforma creada per treballadors de diferents residències geriàtriques i d’altres àmbits, regits pel ‘VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal’ neix amb l’ objectiu de promoure la negociació i acord d’un NOU CONVENI.

L’actual conveni és el que ha regit els nostres llocs de treball des de l’any 2012, un conveni totalment antiquat i desajustat a les actuals necessitats professionals i que perjudica a la qualitat dels serveis, regula unes condicions laborals precàries i discriminen respecte altres professionals del sector no afectats per aquest conveni, especialment en la part econòmica i retributiva.

Com a plataforma pretenem generar opinió entre els afectats, confluir voluntats i esforços i més enllà de mostrar l’actual descontentament generalitzat en el nostre sector, impulsar el diàleg per facilitar la negociació i acord per crear un nou conveni que ens aporti la dignitat que des de fa anys hem perdut. El nostre projecte es basa en tres pilars ben sòlids que són els següents:

  • La millora de les condicions laborals dels treballadors que actualment estan englobats al conveni de la dependència. Entenem que hauríem de gaudir de les similars i equiparables condicions laborals que els professionals que treballen en les residències públiques amb condicions laborals i retributives anys llum de les nostres tot i ser la mateixa feina. Entre les nostres demandes hi són la reducció d’hores anuals (1792 actuals, front a les 1668 del conveni SISCAT en torn diürn), poder lliurar 2 caps de setmana al mes, 5 dies d’assumptes propis i un augment de les taules salarials que estan molt per sota de qualsevol conveni del sector sanitari. Un altre punt important és la professionalització del servei. No pot ser que se’ns demani la titulació d’auxiliar d’infermeria i se’ns contracti com a gerocultores (uns 400€ de diferencia).
  • La millora en els serveis prestats als nostres avis i àvies. Les condicions laborals dels professionals tenen una incidència directa en la qualitat dels serveis que oferim als nostres avis. Des de la nostra plataforma creiem que s’haurien de revisar els ratis actuals de treballadors a les residències ja que en la situació actual es posa en risc l’adequada atenció a les necessitats dels nostres majors. Aquest fet provoca malentesos entre famílies i treballadors i entre aquests i les organitzacions i pensem que en comptes d’estar dividits és hora d’unir-nos per tal d’aconseguir aquestes millores. És evident que, els nostres avis i àvies són els grans perjudicats de les precàries condicions laborals dels treballadors englobats en el sector de la dependència i això ha de canviar. Ells han treballat tota la seva vida per nosaltres i ara no els podem deixar oblidats fins al final dels seus dies.
  • La no discriminació per raó de gènere i la igualtat com a objectiu. El nostre sector està totalment feminitzat. El 80-90% de professionals d’una residència són dones i aquí està la clau oculta d’aquestes precàries condicions laborals en el nostre sector. Lamentablement es continua considerant que l’atenció a les persones i en especial als avis, “atendre als avis, netejar, cuinar, etc..”, és feina de dones i per tant s’hi pot aplicar el conveni més baix a nivell de sanitat, com si aquestes funcions fossin d’un segon ordre, amb diferència a d’altres sectors on l’home hi està present amb uns convenis molt superiors. Ha arribat l’hora de donar a aquestes funcions d’atenció a les persones la importància que es mereix, indiferentment de qui la desenvolupi, sigui home o dona cal evitar la discriminació i regular aquestes funcions amb un conveni que garanteixi igualtat de gènere.

Aquests son els tres factors pels quals lluitem, cap és més important que l’anterior i el nostre moviment no tindria sentit si un d’aquests factors no hi fos. Des de la Plataforma “Dependència: Per un conveni digne”, animem a totes i tots els professionals que afectats o no per aquest conveni desfasat i injust a compartir aquests objectius i afegir-se per tal d’assolir l’objectiu d’aconseguir un nou conveni que aporti unes condicions laborals justes, no discriminatòries i que garanteixi la qualitat dels serveis que reben els nostres avis”.

Restem a la vostra disposició per col·laborar plegats. Ens podeu trobar a la nostra pàgina de facebook: “Dependència: per un conveni DIGNE” o bé al nostre mail: convenidigne2018@gmail.com.

Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado la siguiente declaración:

«En el día de hoy, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento del ataque producido en las inmediaciones de una las residencias del Magistrado del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, en una localidad de Cataluña. Y asimismo también ha tenido noticia de actuaciones similares que se han producido en las sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña.

Ante estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo:

1. Considera que estas acciones entrañan una manifiesta coacción sobre el Magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial.

2. Ha procedido a dar cuenta de estos hechos al Ministerio del Interior a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección del Magistrado agredido y de su familia, así como de los restantes Jueces y Magistrados en Cataluña.

3. Ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido.

4. Hace una llamada a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia; pero advierte que, en todo caso, amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña».

La declaración ha sido aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.

Comunicat del planter i el cos tècnic de l’Atlètic Camp Clar en defensa del jugador acusat d’agressió

Imatge de la pancarta de protesta desplegada aquest dissabte abans del partit contra el Mas Pellicer.

A causa dels incidents esdevinguts la passada jornada, la plantilla i el cos tècnic del At. Camp Clar, «paral·lelament al club i al seu directiva», ha enviat un comunicat que reproduïm íntegrament a continucació. Cal recordar, tal com va informar tarragona21.cat, que «com a protesta pel tracte rebut al llarg de la setmana per part d’alguns mitjans de comunicació i altres entitats, en l’inici del partit d’aquesta jornada, disputat dissabte 17 de març davant del Mas Pellicer, hem parat la trobada durant els primers 2 minuts. Amb el nostre comunicat, volem expressar el nostre punt de vista sobre el tracte cap al nostre company i cap a la resta de la plantilla i cos tècnic. Sense voler retreure res, si volem deixar palès el nostre malestar, així com el reconeixement als nostres propis errors, els quals assumim, sempre que siguin responsabilitat nostra, i vam deixar clar el suport al nostre company i la seva família que han patit durant tots aquests dies».

Paral·lelament al Club At. Camp Clar, la Plantilla que conforma el 1r equip, sense cap excepció, i el Cos Tècnic, des d’entrador fins a delegat i assistents, vol expressar-se de manera clara i rotunda sobre els presumptes fets esdevinguts després de la finalització del partit corresponent a la Jornada 24 de Lliga del grup 2 de la Tercera Catalana, davant del Racing Club de Fútbol Bonavista, al Camp Municipal de Bonavista, el passat Diumenge 11 de Març de 2018.

1r- Tots nosaltres estem en contra de qualsevol acte violent i/o atac tant físic com a verbal. És per això que demanem les disculpes corresponents pels presumptes fets esdevinguts sobre els quals tenim la capacitat de resposta i dels quals som responsables. Entenem que cap incident, dins o fora del terreny de joc, ha de respondre’s amb cap tipus d’altercat que pugui semblar-hi violent.

2n- Entenem que, durant tota aquesta setmana, el nostre company, assenyalat suposadament com a únic protagonista d’aquests incidents, ha estat trinxat mediàticament per part d’entitats públiques, portals webs, premsa escrita, xarxes socials, ràdios i cadenes de televisió. Creiem que s’ha sobrepassat alguns límits i ho ha sofert tant ell com la seva família, sense tenir en cap moment veu per a poder defensar-se de les acusacions i ni tant sols per expressar el seu penediment sobre els presumptes fets que se li atribueixin, en cas que ho cregui oportú.

3r- Sense que sigui cap excusa, durant el partit i després de la seva finalització, nosaltres (Plantilla i Cos Tècnic), vam patir tot tipus d’atacs verbals, insults, provocacions i amenaces, i fins i tot incidents cos a cos per part de terceres persones, essent aquestes obviades per tots els mitjans de comunicació que s’han fet ressò de la notícia, i creiem que aquest es un punt de tensió bastant important que va succeir al llarg dels 90 minuts de joc, i després del partit.

Reiterem que no serveix d’excusa, però són precedents que van succeir en aquest mateix partit i que tots i cadascun de nosaltres vam patir. Ens sorprèn, doncs, com ha estat oblidat o directament obviat per gairebé tot l’entorn mediàtic i social. És més, hem comprovat com se li ha acusat directament al nostre company com a únic autor responsable de tot el que suposadament va succeir, obviant a terceres persones involucrades. Se li han atribuït, a més, fets del partit en qüestió, i fins i tot del seu passat, que no tenen cap mena de veracitat.

Tots som persones, éssers humans que podem cometre errors en algunes situacions tan extremes, com pujar el to de les nostres discussions o entrar en escalfor durant els nostres enfrontaments. No és la primera vegada, lamentablement, que succeeix en aquestes categories i fins i tot molts membres d’aquesta plantilla i d’aquest cos tècnic han estat víctimes al llarg de la seva trajectòria esportiva de moltes situacions desagradables. Per això, entenem a ambdues parts i sabem, per experiència pròpia, que mai hi ha només un relat dels fets.

4rt- És per tot l’esmentat amb anterioritat, que Plantilla i Cos Tècnic, sense excepció, recolzem al cent per cent al nostre company. Igual que reconeixem els nostres errors, també estarem sempre al costat de qui, en aquest cas, ha patit un tracte discriminatori de part, i estarem disposats a caminar al costat d’ell, no només perquè és el nostre company, sinó a més, perquè es una excel·lent persona que en cap cas es mereix ser tractat com se li ha tractat. Estem amb ell i amb la seva família en aquests moments difícils que ha de transitar, i estarem fins a les darreres conseqüències.

Entenem que tots, absolutament tots, hem de millorar el comportament i l’actitud que setmana darrera setmana veiem, com a protagonistes o com a testimonis, en diversos camps de futbol d’aquestes categories, és per això que aquest tema va més enllà d’un altercat i/o d’un jugador. Assenyalar és més fàcil que reconèixer. Nosaltres reconeixem els nostres possibles errors, i a més, ajudem, contenim i estem disposats a caminar de la mà dels qui estimem aquest esport que hauria de ser sa en tots els seus àmbits».

Comunicat de la Coordinadora Patrimoni de la Pau: ‘Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes’

Maniobres recents fetes per l’Exèrcit espanyol al Camp de Tarragona.

«Un any més, l’exèrcit ha tornat a ser present a l’Espai de l’Estudiant de Valls. El saló de l’ensenyament de les comarques de Tarragona. I un any més, des de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, manifestem el nostre rebuig a la campanya de propaganda i reclutament de l’exèrcit al Saló, i a defensar una educació basada en el respecte, el foment de la cultura de pau, el diàleg, la igualtat i l’antimilitarisme.

La presència de l’exercit en l’Espai de l’Estudiant, organitzat des de l’IEV (Institut d’Estudis Vallencs) és un pas més en la normalització del militarisme, i un desafiament al Parlament de Catalunya (moció 55/XI, 14 de juliol de 2016) que s’ha mostrat contrari a la presència de l’exèrcit en espais educatius, de formació o lleure i concretament a l’Espai de l’Estudiant de Valls (punt 5 de la moció). I en aquest sentit volem recordar dues coses:

1a. L’Institut d’Estudis Vallencs és una entitat cultural sense ànim de lucre de caràcter privat. A part dels socis i col·laboradors particulars, l’IEV compta amb el suport de diferents institucions i empreses que any rera any col·laboren amb l’entitat: Ajuntament de Valls, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya,…

2n. Aquest Saló se celebra a la Sala Kursaal, propietat de l’Ajuntament de Valls, per la qual cosa ha de complir el ‘Codi ètic de l’Ajuntament de Valls per l’ús d’equipaments i la cessió d’espais’. Aquest Codi es va aprovar al febrer de 2017, per 16 vots a favor i quatre vots en contra (dels tres regidors del PSC i l’únic del PP). La moció conjunta aprovada era fruit de negociar i sumar les dues mocions que CiU i ERC per una banda, i Crida per Valls-CUP i Compromís per Valls ICV-EUiA, per l’altra, havien presentat al ple. Aquest Codi que té per objecte establir unes normes d’actuació, criteris i condicions que han de regir l’ús d’aquest equipament i que entre d’altres estableix: ‘…no es permetrà (actes) que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans’, i sembla que l’exèrcit compleix aquest requisit. En altre punt diu: ‘…no s’autoritzarà ni en espais públics ni edificis municipals la presència ni exhibició d’elements que atemptin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió, per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics o que fomentin la violència,…’ i sembla que l’exèrcit compleix aquesta norma de conducta.

Per a què servix aprovar mocions al Parlament, per a què serveis aprovar codis ètics si desprès no es compleixen, ni es fan complir.

I en aquest punt no podem estar més d’acord amb la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Mercè Jou, quan va lamentar amb contundència la presència a la mostra de l’estand dels Centres Docent Militars de Formació, ja que ‘els exèrcits no tenen en cap cas la funció d’educar els joves, sinó més aviat la de reclutar-los per a una activitat professional que no té res a veure amb l’evolució personal ni amb el progrés del coneixement en benefici del conjunt de la societat’.

Des de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, manifestem el nostre profund rebuig a la presència de l’exèrcit al Saló de l’Estudiant de Valls, i denunciem la política de foto, l’incompliment de la moció aprovada al Parlament, del Codi ètic aprovat per l’Ajuntament de Valls i la incompetència i ineficàcia del polítics que no saben o no volen ‘posar el cascavell al gat'».

Comunicat del Consejo General del Poder Judicial sobe les paraules de Torrent

«Ante las manifestaciones vertidas por el Presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, con ocasión de la entrega de diplomas celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial quiere manifestar lo siguiente:

1. Es un deber de este Consejo apelar a la responsabilidad y al respeto institucional en un Estado de Derecho. Las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico nos obligan a recordar a las instituciones y a la sociedad, que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia, siendo ésta una salvaguarda que a todos nos concierne respetar y defender. Al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero sí defender los valores que conforman el Estado de Derecho. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia. Los jueces y magistrados en España cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho.

2.- Las situaciones de prisión provisional que se dan en los procedimientos seguidos en los Tribunales españoles, lo son como consecuencia de decisiones judiciales motivadas y adoptadas en el curso de un proceso con todas las garantías, y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional; se sustentan exclusivamente en la Ley y no en mandatos ajenos a ésta, fruto de la estricta separación de poderes que descansa en la independencia del poder judicial. Reiteramos que afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley».

Roger Torrent enceta una bronca afirmant davant de jutges i fiscals que a Espanya hi ha ‘presos polítics’

Roger Torrent, sorprès, mentre els jutges abandonen la sala. Foto: 3/24

El president del Parlament, Roger Torrent, ha penjat al seu compte de Twitter el polèmic discurs fet ahir al Col·legi d’Advocats de Barcelona i on davant destacades instàncies de la magistratura espanyola i davant el ministre de Jutícia, Rafael Catalá, parlava de «presos polítics» i dubtava de l’estat de dret a Espanya.

Les greus acusacions van provocar que jutges, fiscals i advocats abandonessin la sala mentre Torrent encara parlava i la degana del Col·legi, Eugènia Gay, va reprendre el president del Parlament pel discurs i, entre murmuris, li va dir: «No era la idea, l’has feta bona, moltes gràcies». Torrent va demanar: «Puc acabar?».

La reacció dels jutges no s’ha fet esperar i en un comunicat, el Consejo General del Poder Judicial ha afirmat que parlar «de l’existència de presos polítics, i en especial per un representant institucional, és una desqualificació molt greu de la funció judicial, que trascendeix al propi Poder Judicial, atacant frontalment el nostre model de convivència basat en el respecte a la llei».

https://twitter.com/rogertorrent/status/967087670802485248

Comunicat: ‘En record de la Carol i pel dret a un sostre’

En record de la Carol (David al seu DNI) es prepara una concentració el pròxim dijous dia 22. Foto: Lluís Milián

El passat dia 9 de febrer, mentre celebràvem el Carnaval, va morir la Carol. Cada dia es produeixen morts, per diferents causes, però la Carol va morir al carrer, on ja feia uns mesos que hi vivia. Ja sabem que viure al carrer pot ser una opció, tan respectable com qualsevol altre opció, però morir al carrer és indigne. Aquesta mort és una mort de tercera, per tant ens afanyarem en oblidar-la i no fer gaire enrenou, al cap i a la fi era una sensesostre.

Com a persona de tercera no es mereix ser recordada, ni un minut de silenci per part de les institucions, ni, molt menys, una reflexió profunda de perquè ha succeït tal fet. Una mort al carrer és un fracàs social i també ho és de les institucions i entitats que treballen en aquest camp. No volem fer una crítica a ningú, ja sabem que la situació i els motius que duen a les persones a viure al carrer són diversos, sabem que es dediquen recursos materials i humans i que tècnics i voluntaris treballen el millor que poden. Però, ens plantegem si els recursos són els adequats a cada cas? Hi ha una atenció integral a la persona? S’ha d’adaptar la persona als recursos oferts o ha de ser a l’inrevés?

Ens plantegem preguntes, mostrem respecte, recordem la Carol i celebrem la vida. Anem pel davant del vent i de les institucions i nosaltres, com a societat, fem autocrítica. I pensem quantes vegades haurem passat pel seu costat sense veure-la, perquè ja s’havia fet invisible.

En record de la Carol, David al seu DNI, ens aplegarem el dijous dia 22 de febrer a les 19h., davant del BBVA (antiga Caixa Tarragona) a la Rambla Nova, 58-60, el lloc on va morir.

Porteu espelmes, poemes, el que vulgueu… per recordar a una persona que tothom tenia una mica de pressa en oblidar.

Comunicat: ‘La CUP de Tarragona davant la intangibilitat del Centre d’Art de Tarragona’

Begoña Floria, durant la roda de premsa de presnetació del Centre d’Art al hall del Teatre Tarragona. Foto: Mauri

Reproduïm íntegrament el comunicat de la CUP de Tarragona on s’afirma que, davant de l’anunci de la «nova etapa» del Centre d’Art, és «com ‘la vella’: incerta, improvisada i sense pressupost. Són tres condicionants que parteixen d’un de sol, central, que no és cap altre que l’Ajuntament de Tarragona i el seu Govern actual ni es creu la cultura ni hi té cap mena d’interès, més enllà que li serveixi per fer rodes de premsa explicant novetats que no existeixen com a tals».

«El passat 16 de gener de 2018, la regidora Begoña Floria, rebatejada com a regidora de Cultura després que l’anterior regidor, Josep M. Prats, deixés el càrrec per les càrregues policials de l’1 d’octubre, va presentar la ‘nova etapa’ del Centre d’Art de Tarragona.

Des de la CUP de Tarragona, volem expressar allò que tothom sap i comenta, que és que la ‘nova etapa’ és com ‘la vella’: incerta, improvisada i sense pressupost. Són tres condicionants que parteixen d’un de sol, central, que no és cap altre que l’Ajuntament de Tarragona i el seu Govern actual ni es creu la cultura ni hi té cap mena d’interès, més enllà que li serveixi per fer rodes de premsa explicant novetats que no existeixen com a tals.

Floria va explicar que ‘la nova etapa’ inclou tres propostes: el Tinglado 2, el Teler de Llum i Pro-posicions.

La primera d’aquestes propostes, el Tinglado 2, era l’espai on ja es feien, quan se’n feien, les exposicions de cultura contemporània a Tarragona i, tot i que Prats volia posar-hi també la seu administrativa del Centre, Floria va explicar que aquesta es trobaria a la plaça de la Font, número 1, és a dir, a l’Ajuntament.

La segona proposta explicada en la roda de premsa era la d’impulsar el Teler de Llum, una proposta que si bé durant els mesos de Prats va quedar desdibuixada, ara, amb Floria al capdavant, com sempre que ella hi ha estat, torna a primera fila. Per tant, res de nou sota el sol.

En tercer lloc, Floria va presentar Pro-posicions, una iniciativa que consisteix en fer allò que qualsevol ajuntament democràtic faria sense ni tan sols propaganditzar-ho: obrir els espais municipals a les creacions culturals. En aquest cas, la consellera va anunciar que s’obririen els espais del vestíbul del Teatre Tarragona o de l’Antic Ajuntament a la creació jove. Una bona iniciativa que més que iniciativa hauria de ser norma sempre.

La part més interessant de la compareixença de Floria, però, era que, resumidament, per tirar endavant el projecte del Centre d’Art de Tarragona es compta amb 100.000 euros que «cal compartir amb altres projectes», que ja veurem quins són.

Des de la CUP de Tarragona volem anunciar, seguint l’estil Floria, que hem fet un comunicat sobre el no-res del Centre d’Art de Tarragona. Es tracta d’un comunicat que, si heu arribat a llegir fins a aquesta ratlla, ja heu llegit i, com veieu, és ple de lletres».

Comunicat Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau: ‘L’exèrcit, ni aquí ni enlloc’

Reproduïm el comunicat de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau convocant a una concentració el dilluns, 11 de desembre, a les 19 h, a l’estàtua dels Despullats, «per mostrar el nostre rebuig a les maniobres militars previstes a Tarragona aquest mes».

«La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau convoca la ciutadania, les organitzacions per a la justícia global i els moviments socials a una concentració el dilluns, 11 de desembre, a les 19 h, a l’estàtua dels Despullats, per mostrar el nostre rebuig a les maniobres militars previstes a Tarragona aquest mes.

Segons hem sabut pels mitjans de comunicació, entre l’11 i el 15 de desembre les unitats de defensa antiaèries de l’exèrcit espanyol desplegaran a Tarragona i Reus l’operació Eagle Eye, unes maniobres destinades a provar les capacitats dels exèrcits de terra, mar i de l’armada. Pel moment s’ha anunciat la participació d’avions EF-2000 i la fragata Almirante Juan de Borbón, a més de la visita de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, sense detallar la localització ni les activitats concretes que suposarà aquest desplegament.

Des de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau manifestem la nostra oposició als exèrcits, que mai no poden ser garantia de pau, i rebutgem l’ús de les instal·lacions del Camp de Tarragona (port, trens, aeroport…) com a base d’operacions o maniobres militars. Per desgràcia, les activitats militars al nostre entorn no són res de nou. Aquesta vegada coincideixen amb la situació política que viu Catalunya i amb la convocatòria d’eleccions autonòmiques el 21 de desembre, però no ens enganyem, mai no han marxat. La Delegació de Defensa era i és a la Rambla Vella. La ciutat i el seu port han estat i continuen sent un punt estratègic d’aturada i aprovisionament per als militars, i per això des de fa anys venim denunciant l’atracament de vaixells de guerra al port de la ciutat, la presència de combois amb material bèl·lic, els soldats pels carrers, etc. No només de les forces armades de l’estat espanyol sinó també de l’OTAN i d’altres països.

Amb l’operació anomenada Eagle Eye hi haurà a Tarragona uns tres mil soldats. Malgrat no conèixer els detalls concrets, sabem que hi haurà una fragata davant les nostres costes, avions Eurofighters sobrevolant els nostres caps i bateries antiaèries amb míssils als nostres municipis. La intenció és simular la coordinació davant un atac aeri en una zona considerada especialment sensible com la nostra, amb centrals nuclears i indústria petroquímica.

Des de la Coordinadora denunciem que aquest joc de simulació no suposa cap prevenció dels conflictes interiors ni internacionals ni afronta els nostres problemes reals, al contrari. Aquestes activitats responen a l’interès de perpetuació de l’exèrcit i de la indústria armamentística, i contribueixen a mantenir la ingent despesa militar espanyola, un vergonyós malbaratament que segons dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau ascendeix a 18.776 milions d’euros, el que representa 51,4 milions diaris i un 1,64% del PIB, si al pressupost inicial del Ministeri de Defensa sumem les partides militars que es troben repartides en altres ministeris, la despesa destinada als anomenats Programes Especials d’Armaments (PEA) i la destinada a les missions militars a l’exterior».

 

 

Una vegada més diem ben fort i alt que no volem els exèrcits ni a Tarragona ni enlloc. Que el militarisme no ens defensa de res i els exèrcits no actuen sota els principis de l’ajuda humanitària (imparcialitat, independència i neutralitat). Tal com vam fer amb les visites del portaavions JFK i d’altres vaixells de guerra de la VI Flota dels EUA, de l’OTAN o de qualsevol exèrcit, de la mateixa manera que ens plantàvem davant les furgonetes de reclutament o ens mobilitzàvem contra les guerres i els conflictes armats del món, el dilluns 11 de desembre sortim al carrer per fer sentir la nostra veu, denunciar als qui permeten aquestes maniobres i que l’exèrcit sàpiga que no és benvingut. Ni a Tarragona ni enlloc.

Comunicat dels promotors de La Budellera: «El projecte d’urbanització de la Budellera sempre ha respectat l’Anella Verda»

Un tram de l’Anella Verda de Tarragona. Foto: Tarragona.cat

Reproduïm íntegrament el comunicat dels promotors de la Budellera, on s’afirma que «tant a la proposta actual com a la inicial les àrees de l’Anella Verda de Tarragona s’han considerat espais intocables que cal preservar».

«L’Anella Verda queda definida normativament al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona, aprovat el 2013, com una circumval·lació no urbanitzable entorn les urbanitzacions al nord del sector de Llevant de Tarragona.

La definició de la seva àrea no és pas arbitrària i s’inclou dins el Catàleg d’espais per a l’Anella Verda de Tarragona. Aquest document data de 2010,  quan un equip d’ambientòlegs urbanistes i paisatgistes van delimitar quins havien de ser els espais a incloure-hi i van establir les directrius bàsiques per a la seva vinculació amb el sistema d’espais verds urbans de la ciutat.

Els espais verds de Llevant inclosos a l’Anella Verda corresponen amb les grans zones de valor natural. Limiten, sobretot, amb les urbanitzacions de Boscos (incrustades dins d’aquesta catalogació) i l’espai connector que limita amb el nord del pla parcial de la Budellera.

El projecte d’urbanització de la Budellera s’ajusta escrupolosament amb allò que exigeix l’esmentat Catàleg. I el seu desenvolupament en dues fases és, en aquest sentit, sostenible i respecta en tot moment l’Anella Verda. La nova vertebració urbana dels carrers, que s’ordenaran entorn a la sinuositat dels dos barrancs de la Budellera (que restaran a cel obert i no coberts com en el pla anterior) permetrà que al llarg de les seves lleres transcorrin camins, a través dels quals es connectarà la platja amb l’Anella Verda mitjançant àrees de descans i lleure.

Aquesta nova remodelació de la Budellera promou una major integració de la urbanització i l’edificació amb l’estat natural de l’orografia.

A més a més, les 48,4 hectàrees d’espais lliures públics que rebrà la ciutat de Tarragona permetran crear quatre noves zones verdes, com seran el Parc de la Savinosa (a tocar de la rotonda de la Savinosa), el Parc de l’Aigua (pròxim al barranc de la Budellera a prop), el Gran Parc de la Budellera (que separarà la Budellera de les urbanitzacions de Boscos i Cala Romana)  i el Parc Nord (que serà una separació entre l’espai edificat de la Budellera i l’Anella Verda, que veurà d’aquesta manera ampliada la seva extensió superficial)».

Comunicat: ‘La CUP exigeix que ERC i ABG expulsin el PSC de l’equip de govern de Torredembarra’

Reproduïm el comunicat de la CUP de Torredembarra on  exigeix que ERC i ABG expulsin al PSC del govern.

«L’ajuntament de Torredembarra és governat per ERC, ABG i PSC, és a dir, dos partits independentistes i un d’espanyolista. Cal recordar que l’aplicació de l’article 155 es va fer amb el suport del PSOE-PSC i Cs, a més   del PP. L’article 155 ha suposat   la fi de   l’autogovern de   Catalunya amb el que això comporta: intervenció de l’educació, aturada de la recuperació de la memòria històrica i atac frontal a la llengua catalana entre d’altres.

A més, el PSC ha aplaudit l’empresonament d’en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, així com de la meitat del govern legítim de la Generalitat i ha participat en manifestacions al costat de d’organitzacions feixistes i d’ultradreta que han acabat sempre amb agressions.

En   aquest   context, és necessari establir un cordó d’higiene democràtica front   aquells   partits   que ataquen las institucions i les llibertats del poble de Catalunya. Per tant, cal, per decència democràtica, trencar tots els pactes anomenats de la vergonya i Torredembarra no pot ser-ne l’excepció.

La CUP hem intentat en reiterades ocasions reunir-nos amb ERC i ABG per analitzar la situació política actual i afrontar el trencament del pacte de govern local. L’actitud d’ABG i ERC ha estat donar llargues i ni tan sols voler seure per parlar-ne.

És estrany que un partit com ERC vulgui mantenir un pacte de govern amb el partit que dóna suport a l’empresonament del seu màxim dirigent, Oriol Junqueras. Què més necessita ERC Torredembarra que passi per trencar el pacte amb el PSC?

L’altre partit independentista és l’ABG. Aquest partit ha participat en accions en defensa de les llibertats de Catalunya, però inexplicablement, vol mantenir a tota costa del pacte amb el PSC. No es tracta de fer cartells propis per a actes unitaris per semblar més independentista, sinó que cal actuar com a tal amb totes les conseqüències en tots els àmbits. Sovint, el relat dels partits que ostenten el govern ha estat que «allò del país, no afectarà a l’estabilitat del govern», però per la CUP, aquest discurs trampa s’ha esgotat perquè darrera aquesta consigna es pretén amagar la repressió, la vulneració dels drets fonamentals més bàsics, els empresonaments i la destrucció   de   les   nostres   institucions   democràtiques   catalanes.   A   banda, la   pretesa   estabilitat governamental és relativa.

Aquest govern autodenomitat d’esquerres i progressista, està actuant com un govern convencional de dretes més, privatitzant els serveis públics bàsics, negant-se a auditar el deute municipal   contret   durant   els   darrers   anys   de   despotisme, i en el cas de l’ABG, incomplint de manera sistemàtica el seu propi programa electoral.

Per tant, per respecte a totes les persones que van participar en el referèndum de l’1 d’octubre votant i defensant els col•legis i per respecte als presos polítics, la CUP exigim a ERC i ABG que expulsin al PSC del   seu   equip   de   govern   i   actuïn   amb   un   ferm   compromís   en   la   defensa   de   la   democràcia   i   de   la República de Catalunya. Així mateix, emplacem a les militants i simpatitzants d’aquests partits i a la resta de la ciutadania a mostrar el seu rebuig al “pacte de la vergonya”   que hi ha a l’Ajuntament deTorredembarra.

CUP Torredembarra, Baix Gaià, República de Catalunya (Països Catalans). Novembre de 2017″.

Comunicat: ‘Nota informativa de Podem a la província de Tarragona’

Reproduïm el comunicat de premsa de Podem on s’afirma que «el fet que algun Cercle decideixi no participar oficialment en aquesta campanya no s’ha d’extrapolar a les desenes que existeixen al territori». 

«En els darrers dies alguns mitjans i xarxes socials han publicat notícies que ens parlen de cercles rebels i donen una imatge que no es correspon amb la realitat. És per això que exposem el següent.

A la nostra província comptem amb 15 cercles actius i algun més en fase de validació. La unió de tots ells va més enllà del que lliurement puguin expressar algunes persones puntualment. En aquests moments estem organitzant la imminent campanya electoral per la qual comptem amb la il·lusió i el compromís de centenars de persones per tot el territori.

El passat mes d’octubre, Podem va celebrar una consulta entre les persones inscrites per acudir a les pròximes eleccions catalanes en coalició amb Catalunya en Comú. Amb una xifra rècord de 17.379 participants, el resultat va ser clarament favorable a la coalició, amb 12.432 vots (71,83%). Aquesta dada sí que representa la voluntat dels Cercles. Al nostre territori estem compromesos amb els reptes que ens planteja donar veu a les persones que pateixen els efectes de les polítiques aplicades pels nostres governs i estem plenament involucrats en la campanya de Catalunya en Comú-Podem pel pròxim 21 de desembre.

La nostra pluralitat i transversalitat ens porta a atresorar diferents opinions i gràcies a l’intens debat d’idees ens enfortim i som més útils. El fet que algun Cercle decideixi no participar oficialment en aquesta campanya no s’ha d’extrapolar a les desenes que existeixen al territori. Fins i tot aquests cercles segueixen plenament actius i oberts a totes aquelles persones que desitgin treballar per un projecte comú i il·lusionant.

Salut i Podem».

La prevenció de residus, ferma aposta d’AEVERSU

SIRUSA, com a membre d’AEVERSU (Associació Espanyola d’empreses de Valorització Energètica dels Residus Sòlids Urbans), participa de l’objectiu de la IX Setmana de Prevenció dels Residus. En una declaració pública, les plantes integrades a AEVERSU aposten de forma decidida per la prevenció i la reducció com a suports inequívocs d’una gestió sostenible dels residus.

Prenent com a referència la màxima que «el millor residu és el que no es produeix», l’organització apel·la a la necessitat que els esforços de les administracions, les empreses i els ciutadans se centrin precisament a generar menys deixalles, a aprofitar al màxim els productes i a fomentar el seu reciclat, a través d’una correcta segregació dels mateixos en origen i posterior dipòsit en els contenidors corresponents, tancant així el cercle de la seva  recuperació.

No obstant això, i tenint en compte que hi ha tipologies de residus que no es poden reciclar, la funció de les plantes de valorització energètica s’orienta precisament a posar en valor la fracció no reciclable i evitar que aquesta acabi dipositada en abocador, amb el consegüent risc per al medi ambient i la salut pública.

I això és precisament el que han fet des de fa anys les 11 plantes adscrites a AEVERSU (10 a Espanya i 1 a Andorra): complementar el principi de les tres erres (reducció, reutilització i reciclatge) i aprofitar, d’una forma neta i respectuosa amb l’entorn, la part que no es pot valoritzar en fases anteriors, recuperant l’energia continguda en aquests residus. Una operativa perfectament assentada als països del nord d’Europa i que ha fet possible que aquests es distingeixin per haver aconseguit altes cotes de reciclatge i baixos índexs d’abocament, inferiors al 4%.

Es busca seguir avançant en la direcció de fer front a la ingent producció de residus, dispensant-los el tractament adequat conforme als preceptes de l’economia circular i el seu principal emblema, el criteri multierre: repensar, redissenyar, refabricar, redistribuir, reparar, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar energèticament la fracció no reciclable, tot sobre la base de la responsabilitat.

A Espanya, on la implantació de la valorització energètica és encara deficient, l’ús de l’abocador es dispara fins al 55%, una situació preocupant per al benestar i qualitat de vida de la ciutadania.

Des de SIRUSA es proposa orientar els esforços en l’eficiència de la recollida selectiva, especialmente de la fracció orgànica. Aquest element gràfic pot ser la identitat dels municipis de la Mancomunitat i de SIRUSA.

Comunicat: ‘Acceptada la denúncia de Pirates de Catalunya per la censura de webs del referèndum davant la Comissió Europea’

Reproduïm íntegrament el comunicat de la formació Pirates de Catalunya.

Arran dels intents del govern espanyol de tancar diverses rèpliques  del lloc web del Govern de la Generalitat sobre el Referèndum de l’1  d’octubre vinent, i de les denúncies a militants de Pirates de Catalunya  per haver col·laborat en la rèplica de les pàgines del referèndum,  Pirates de Catalunya va decidir posar en mans de la justícia europea  aquests fets, ja que es tractaven d’atacs flagrants contra la llibertat  d’expressió – un dels drets fonamentals de la UE – i la defensa de la  neutralitat de la xarxa.

La denúncia als tribunals europeus està  encapçalada per en Josep Jover, advocat, encarregat de dur a terme la  defensa legal dels alcaldes relacionada amb el referèndum, i va ser  acceptada per la Comissió Europea el passat dia 31 d’octubre.

Ha  estat possible perquè es va fonamentar que és una competència de la Unió  el fet de protegir i garantir els drets de la ciutadania, així que no  s’ha dirigit contra l’Estat espanyol, sinó contra aquesta. És a dir, és  un cas de Pirates de Catalunya contra la Unió Europea.

El fet  d’haver-se acceptat el recurs presentat, obrint noves diligències,  implica que hi haurà un nou posicionament oficial de la UE, a favor o en  contra, així com l’apertura de la vida del Tribunal de Justícia de la  Unió Europea.

Des de la formació pirata s’esperava una resposta  negativa d’entrada, perquè la Comissió ha acceptat un cas d’omissió de  la seva responsabilitat, però s’ha obert una escletxa legal per on  combatre legalment en l’àmbit europeu el comportament antidemocràtic i  autoritari del Govern espanyol, expressat en ordres judicials  desproporcionades i actuacions policials contra la neutralitat de la  xarxa i les llibertats d’informació i d’expressió.

Trobareu el document al següent enllaç: http://pirata.cat/wp-content/uploads/2017/11/CHAP201702960-C-ES-AR.pdf

Pirates de Catalunya http://pirata.cat»

Comunicat dels promotors de la Budellera: ‘Tarragona necessita estoc de sòl pel seu creixement’

A la imatge superior, la primera fase de desenvolupament del pla parcial. Sota, la segona fase prevista.

Reproduïm íntegrament el comunicat que sota el títol ‘Tarragona necessita estoc de sòl pel seu creixement’ ha enviat la Junta de Compensació provisional del PPU-24 La Budellera.

«La necessitat d’habitatge nou a la ciutat és apressant. Si tenim en compte que la creació de sòl té un cost temporal de no menys de vuit anys, aquesta realitat acabarà provocant una regressió de Tarragona en molts aspectes, com de fet ja està passant amb la pèrdua de població, activitats econòmiques i inversions. Cal tenir en compte, a més, que sense sòl nou no és possible la creació d’habitatge social, en compliment del POUM.

Les projeccions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) preveuen una necessitat de 6.673 noves llars pel Tarragonès durant el període de 2016 a 2026, que ponderades pel pes demogràfic de Tarragona sobre la comarca (52,5 per cent) significa que caldrà garantir un ritme promig de producció de 350 llars anuals.

En els darrers anys el ritme d’habitatges iniciats a Tarragona ciutat ha estat de menys de 200 unitats per any. Aquest desequilibri entre demanda i oferta ha provocat l’increment del preu en venda i en lloguer. Tant és així que el valor mig de l’habitatge ha augmentat un 13,4 per cent en el darrer any, situant-se per damunt només de Barcelona (20,6 per cent) i Madrid (15,5 per cent). Mentre que la mitjana estatal se situa en un quatre per cent, segons les darreres dades recollides per Tinsa, l’empresa experta en taxacions immobiliàries i de major referència en el mercat immobiliari.

Tarragona ha estat en el darrer any la capital de província amb menys llicències de construcció de tot l’Estat, segons la ponderació realitzada per Tinsa en visats d’obra per cada 1.000 vivendes. En canvi, ocupa la desena posició en el nombre de compravendes en el darrer any, tenint en compte la mateixa font i ponderació.

Aquesta diferència entre l’activitat promotora i les compravendes relatives mostra la creixent pèrdua de població del municipi de Tarragona, que observada en un entorn territorial més ampli, segons l’Idescat, explica els creixements demogràfics en els darrers cinc anys a municipis com Altafulla (5,4 per cent), El Morell (3,1 per cent), Els Pallaresos (7,5 per cent), Perafort (4,3 per cent) o La Pobla de Mafumet (30,4 per cent), com a resultat de disposar aquests municipis d’una oferta d’habitatge i sòl més assequible que atrau als residents de Tarragona, que ja no troben prou oferta a la seva ciutat.

A dia d’avui, l’únic sòl urbanitzat amb tots el serveis per edificar són els solars pendents al voltant de Joan XXIII (PPU-2), on encara es poden construir, aproximadament, 1.000 habitatges.

A curt termini la previsió més plausible per generar sòl se situa al PPU-10 (Ikea) i al PPU-1 a l’Avinguda d’Andorra amb, aproximadament, una estimació conjunta de 1.200 habitatges.

Aquesta necessitat d’habitatge queda palesa també amb les modificacions del POUM efectuades per l’Ajuntament de Tarragona per avançar les possibles execucions al (PMU-34) i al (PPU-60), que preveuen 600 habitatges, conjuntament.

Totes aquestes previsions sobre les necessitats d’habitatge a la ciutat de Tarragona fan necessari activar la creació de sòl per nou habitatge, com el futur desenvolupament de la Budellera en dues fases, un dels únics possibles dels establerts al POUM. A partir de les previsions oficials de 350 llars anuals a Tarragona serà totalment necessari haver activat el PPU-24, si no es vol arribar al col·lapse del mercat d’habitatge en un termini de vuit anys, moment en el qual, cap al 2024, estaran enllestits totalment els solars de la primera fase de la Budellera per, acte seguit, poder-hi edificar i lliurar, no abans del 2026, els nous habitatges que la ciutat de Tarragona necessitarà».

Comunicat USPAC: ‘Respecte pel Cos dels Mossos d’Esquadra’

Reproduïm íntegrament el comunicat del sindicat dels Mossos d’Esquadra USPAC, rectificat després d’un primer enviat als mitjans i titulat ‘No volem l’article 155’. Fonts del sindicat afirmen que els canvis busquen el consens entre els membres de la junta directiva.

«La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, com a sindicat representatiu del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya, davant l’aplicació de l’art. 155 CE, vol transmetre el següent:

1.Que el compromís del cos de Mossos d’Esquadra és absolut i incondicional amb tota la ciutadania, a la que devem el nostre mandat, acceptant la nostra missió i divisa principal de protecció de la llibertat i seguretat, de protecció de les persones i manteniment de l’ordre públic.

2. El comandament suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, així com la coordinació de les policies locals, ha de recaure en la Generalitat, com a representant del poble de Catalunya.

3. El cos de Mossos d’Esquadra, com a institut armat i jerarquitzat, ha de quedar fora de qualsevol posicionament polític.

4. Exigim tant a la Generalitat de Catalunya com al Gobierno de España que deixin d’utilitzar-nos políticament i judicialment pels seus interessos, que s’acabi de forma immediata amb aquesta vergonyant situació a la que ens heu portat.

Davant la ineficàcia de TOTS els governants, ara ens toca a cadascú de nosaltres defensar el cos. Demostrarem que som la millor policia del món, fent el que millor sabem fer: protegir, i si s’escau amb les nostres vides, els drets, les llibertats i la pau del nostre poble».

Comunicat de GEPEC: ‘El pantà de Siurana a punt d’entrar en fase d’emergència’

Imatge d’arxiu del pantà de Siurana.

La Comissió de Desembassament convocada per l’Agència Catalana de l’Aigua ha proposat no transvassar gens d’aigua del pantà de Siurana (13%) al pantà de Riudecanyes (21%) de gener a juny del 2018. Els últims dos anys, amb una pluviometria molt baixa (-65% de la mitjana el 2017) el pantà de Riudecanyes ha concedit aigua generosament als seus associats per damunt dels nivells previsibles davant la greu sequera que patim.

A causa d’haver buidat exageradament el pantà de Siurana, i que aquest no pugui subministrar aigua de boca amb la qualitat legalment exigible als pobles de la conca natural del riu Siurana (Poboleda, Torroja, Gratallops…), el pantà de Riudecanyes no podrà rebre gens d’aigua del pantà de Siurana, ja que tot el sistema està a punt d’entrar en fase d’emergèrcia.

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC – Ecologistes de Catalunya) ja fa anys que ve denunciant un ús especulatiu i fora de control de l’aigua de Siurana per part de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. La legislació actual no permet els transvassaments de conca com aquest. El ridícul cabal ecològic que s’allibera no deixa córrer ni un kilòmetre l’aigua pel seu curs natural després del túnel de transvassament. Durant els últims 30 dies, Torroja del Priorat no ha pogut subministrar aigua de boca a les cases ni als cellers degut als nivells de metalls pesants que porta l’aigua que rep el poble des del cul del pantà de Siurana.

Davant d’aquesta previsible entrada en fase d’emergència del pantà, GEPEC vol denunciar la manca de solidaritat de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes amb els pagesos i regants del Priorat. Cal recordar també que Reus, als anys 70-80, va patir restriccions on només es servien 2 hores d’aigua al dia a les cases. Ara que el Priorat i la conca del Siurana necessita la seva pròpia aigua, aquesta continua sent espoliada per foscos interessos econòmics.

Nombrosos pobles del Priorat tenen problemes d’abastament a l’estiu i les collites del Priorat tenen tant o més dret a ser salvades gràcies a aquesta aigua. L’ecosistema riberenc (llúdriga, bufó tortuga de rierol, peixos, amfibis, cranc de riu…) es veu greument afectat per la manca del seu recurs natural propi: l’aigua.

El riu Siurana, que travessa tot el Priorat, desemboca quasi sempre totalment sec a l’Ebre. El pantà de Riudecanyes només pot abastir-se de manera natural d’una riera. El Priorat no vol entrar en un conflicte territorial, però cal tenir en compte que l’aigua de la pròpia conca del Siurana és transvassada injustament en un 95% als regadius i jardins del Baix Camp.