.

.

TOTS 21

Una parada de vend d’animals. Foto: animalados.com

El ple municipal d’aquest divendres resoldrà les al·legacions presentades i aprovades definitivament per l’entrada en vigor de la nova ordenança sobre tinença responsable d’animals a la ciutat de Tarragona, aprovada el desembre passat. No es permetrà la venda en mercats o al carrer ni que els animals estiguin sols en terrasses de nit.

Aquesta ordenança compta per primera vegada amb una normativa específica reguladora de la tinença, la cura i la protecció dels animals, que fins ara estava inclosa en l’ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics.

“La nova ordenança resolt definitivament que la venda d’animals, en mercadets i a la via pública, se suspèn a tota la ciutat”, diu Ana Santos, consellera de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona. Altres aspectes resumits d’aquesta ordenança pionera de Tarragona, que milloren són:

Condicions de tinença

· S’assegura el benestar de les bèsties, incloent-hi l’activitat física. S’evitaran riscos pels animals i molèsties pels veïns
· No es poden deixar sols els animals entre les 22h i les 08 h en patis i terrasses.
· Les mascotes no poden ser maltractades ni física ni psicològicament. Han d’estar en espais que no limitin els moviments. No poden estar lligades permanentment.
· A l’estiu els vehicles s’aparcaran a l’ombra per evitar alteracions degut a les temperatures altes de més de 23 graus. En cap cas els animals hi podran restar més de 30 m.
· Caldrà una caseta o aixopluc adient, amb espai suficient, net i airejat.
· Els gossos de guàrdia no poden estar lligats més de vuit hores i s’ha de retirar els excrements diàriament.

Pel que fa a agressions

· Els propietaris de gossos que hagin causat lesions, han de facilitar les dades de la persona agredida.
· Cal comunicar l’agressió i presentar la tarja sanitària a l’Ajuntament.
· Si és precís, s’ha de sotmetre l’animal agressor a observació veterinària.

Convivència a la ciutat

· Els animals, amb els seus propietaris, podran accedir a les platges des de el 16 d’octubre fins 31 de març.
· Es podran crear espai acotats per dur les mascotes tot l’any. Els animals no poden veure en fonts públiques, estanys ni rius. L
· Els pipi-can són d’ús exclusiu dels gossos i gosses degudament censats i amb microxip.
· Els gossos, els gats i les fures han d’estar obligatòriament censats i identificats.