.

.

TOTS 21

Carme Crespo (tinent d'Alcalde d'Ensenyament) acompanyada per Valero Camps (inspector d'Ensenyament de la Generalitat.

Una vintena d’activitats dividides en quatre eixos que són: l’èxit educatiu, l’equitat i el lleure; la xarxa i l’entorn i la familia, és la principal novetat que ha presentat la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona per al curs present 2014-2015.

La tintent d’alcalde d’Ensenyament, Carme Crespo ha explicat que es tenen com a objectius generals contribuir a incrementar l’èxit acadèmic, a millorar les condicions d’escolarització, el coneixement de les llengues i potenciar l educació en valors, enfortint els vincles tot creant xarxes: familiars i de centres.

Cal recordar que el pla educatiu presentat es treballa durant tot el curs en diferents centres tarragonins. Els centres treballaran el pla amb diferents accions com: tallers amb la gent gran; tallers d’electrònica per a joves i famílies; tallers de primers auxilis; diferents accions per fer minvar l’absentisme escolar; la coordinació del programa Save the Children; organització dels casals d’esports a l’estiu i el suport en tasques docents fora de l’àmbit estrictament escolar.

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Tarragona i el Departament d’Educació de la Generalitat i que vol donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves i a les famílies i  més enllà de l’àmbit escolar, és a dir en el seu entorn.