.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Tarragona ha obert aquest dimarts 29 de març el termini per instal·lar les parades per la diada de Sant Jordi del 23 d’abril, mitjançant la publicació a la seu electrònica d’un decret que regula el mecanisme per ubicar les parades. El termini per presentar sol·licituds acaba l’11 d’abril.

Poden presentar sol·licituds d’autorització per a la instal·lació de parades establiments de venda de llibres i flors; professionals degudament donats d’alta per exercir la venda de llibres i flors; institucions; grups polítics; entitats degudament registrades al Registre d’Entitats municipal de l’Ajuntament de Tarragona, sense ànim de lucre; entitats del tercer sector; associacions d’àmbit nacional amb delegació a la ciutat; mitjans de comunicació; estudiants de centres docents i totes aquelles tipologies detallades al decret regulador.

Les parades estaran ubicades a quatre coques de la Rambla Nova amb una separació de 4 metres per afavorir la distància interpersonal. S’autoritza únicament la venda de llibres, flors i articles de marxandatge directament relacionats amb la Festivitat de Sant Jordi.

Per a la sol·licitud de parades ubicades a la resta de la se seguirà el mateix procediment i hauran de respectar les normes que estableix el mateix decret per a la col·locació de parades.

Les sol·licituds es poden presentar a e-tràmits o presencialment a les OMACS demanant cita prèvia.

Redacció