.

La regidora ha explicat que la proposta vol fer prevaler l’accessibilitat, la seguretat, l’estètica i la convivència. Foto: Cedida

La consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha presentat aquest dijous la proposta del govern municipal per a la nova ordenança de terrasses. Adan ha explicat en roda de premsa que “es passa de dos decrets, un per terrasses i un altre per a extensions comercials, a una normativa superior guiada per l’accessibilitat, la seguretat, l’estètica i, sobretot, la convivència”.

En aquesta proposta, presentada primer aquest dijous a la comissió d’estudi per a la redacció de la nova ordenança de terrasses i extensions comercials, l’Ajuntament proposa la unificació dels horaris de tancament a tota la ciutat, a les 00 h de diumenge a dijous i fins la 1:00 els divendres, dissabtes, festius i vigílies de festius, amb uns períodes d’excepció per l’estiu i per festes que venen marcats a l’annex 2 del text, que preveu ampliacions fins a les 2:00 durant els caps de setmana des de Sant Joan a la Mercè.

Pel que fa també als horaris, la normativa assenyala cinc espais diferenciats: la plaça de la Font, illa Corsini (la part peatonal dels voltants del Mercat), la plaça del Fòrum, la plaça del Rei i el primer tram de la Rambla Nova, que podran tancar de diumenge a dimecres a la 1:00 i de dijous a dissabte, festius i vigílies de festiu, a les 2:00.

L’ordenança també defineix les zones d’ocupació de la vorera i les zones lliures de pas amb la màxima de compatibilitzar les terrasses amb altres usos. En aquest sentit, la proposta del govern preveu no autoritzar terrasses en voreres de menys de 3m i estableix un espai lliure per als vianants mínim d’1,8 m i en qualsevol cas mai inferior al 50% de la vorera. Respecte de la calçada, l’espai mínim de distància amb la calçada d’entre 0,6 i 1,2 m.


Altres notícies:


La proposta també preveu la clarificació de les dimensions de les terrasses en funció de les característiques de les voreres, les façanes i els establiments i clarifica els elements permesos i no permesos, com ara les barres mòbils, que només es podran instal·lar per festes i mai de forma simultània a la terrassa.

A més, es posen condicions a les estructures fixes de sustentació de tendals, tant en el tipus d’estructura, més lleugera per minimitzar l’impacte visual, com en les distàncies mínimes respecte de les façanes per motius de seguretat, especialment de les eventuals actuacions de serveis d’emergència com Bombers, que haurà de ser d’un mínim d’10 m i en qualsevol cas mai inferior a 1,50 m respecte dels elements sortints de les façanes.

El text proposat a la comissió d’estudi també estableix condicions de seguretat i mediambientals per a instal·lacions elèctriques i les estufes i prohibeix la reproducció de música i les retransmissions amb so. Les actuacions en viu o retransmissions esportives queden fora de l’ordenança i s’hauran de sol·licitar conforme a la Llei d’Espectacles.

“El sector de l’hostaleria i el comerç i la ciutadania ens demanaven claredat i convivència, amb un marc normatiu inequívoc i amb les mateixes condicions per a totes les terrasses, i hem tingut en compte les seves aportacions així com les de la Guàrdia Urbana i diferents conselleries per intentar aconseguir l’ordenança del consens”, ha destacat Montse Adan en la presentació.

Les places de la Font, Corsini, del Fòrum i del Rei, a més del tram 1 de la Rambla Nova, tindrien un tracte diferenciat. Foto: Arxiu

“Han estat 6 anys de treball intens dels serveis tècnics de l’Ajuntament, amb una pandèmia pel mig, fins a aconseguir aquest text; un període que a més ha estat acompanyat per un procés de regulartizació en què s’ha passat amb 330 terrasses sense vigència el 2021 només 24 el 2024”. “La ferma determinació d’aquest govern és que això és tradueixi en l’ordenança que ens vam comprometre a tenir”.

Espais amb tractament diferenciat

La proposta presentada aquest dijous reconeix que “en determinats espais públics cal establir un tractament diferenciat o una superfície reservada a les terrasses que garanteixi la compatibilitat d’aquestes amb la resta d’usos d’interès general de la via pública i el compliment dels criteris d’accessibilitat establerts a la normativa vigent”.

Així, en l’annex 1 defineix els espais amb tractament singular que tindran un espai reservat per a terrasses amb unes condicions específiques. Entre aquests espais destaquen el nucli històric, on es té especial cura de la protecció del patrimoni, la plaça de la Font, l’illa Corsini i la Rambla Nova, en què s’estableix de forma pormenoritzada les condicions i característiques de l’ocupació de l’espai públic.

De la mateixa manera, l’annex també especifica quatre zones amb exclusió de terrasses, que són el carrer Major, el carrer Cañelles, el carrer Unió i totes les coques centrals de la Rambla Nova excepte les del tram 1 (entre el Balcó i els carrers Sant Adrià i Sant Agustí).

Aquests espais, com les excepcions horàries, s’inclou els annexos amb l’objectiu d’agilitzar els processos i no haver de canviar l’ordenança davant de totes les noves realitats que vagin sorgint, si bé la idea del govern municipal totes les modificacions eventuals passin per la comissió d’estudi i pel plenari: “no volem una ordenança que ens quedi obsoleta en dos anys però intentarem aconseguir, davant de qualsevol canvi, el mateix consens que amb l’ordenança” ha assegurat Adan en roda de premsa.

Transició i canvi per assegurar el compliment

La consellera de Comerç ha explicat duant la compareixènça que “un dels aspectes que més preocupa a l’Ajuntament és la sensació que ha traslladat el sector que les normes no es compleixen o que fins i tot pot sortir a compte no fer-ho”. “Això s’acabarà amb el nou règim sancionador que estem treballant amb la Guàrdia Urbana” ha afegit Adan.

En la presentació, la consellera ha explicat i ha posat en valor que la Guàrdia Urbana ultima un nou règim sancionador que clarificarà i inclourà totes les casuístiques recollides a l’ordenança que “suposarà un avenç”. “En aquesta línia es preveu que la Guàrdia Urbana s’encarregui de la gestió i tramitació de les sancions”.

Adan ha detallat que els propers dies la comissió d’estudi ja tindrà un primer esborrany de la proposta de règim sancionador per poder analitzar-la juntament amb el text de l’ordenança. En cas d’incompliments greus reiterats, un informe tècnic servirà per revocar les llicències.

Treball a realitzar fins a arribar al plenari

En l’apartat de calendari, la consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona ha donat també detalls del recorregut d’aquest text fins arribar a l’aprovació definitiva en plenari. En aquest sentit, Adan ha informat que després de l’explicació de la proposta i del règim sancionador s’obre un període de presentació d’esmenes per part dels membres de la comissió.

A partir d’aquí, s’elaborarà el nou document amb les esmenes admeses incorporades i hi haurà una sessió de debat d’aquestes esmenes i la votació del text final. El text aprovat per la comissió d’estudi passarà llavors a votació i aprovació a la comissió d’informació i seguiment (CIS) de Territori per anar a plenari per a una aprovació inicial.

A partir de l’aprovació inicial al plenari, s’obrirà un període d’al·legacions que conduirà a l’aprovació definitiva del text.