TOTS 21

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, amb la directora territorial de Territori, Trini Castro,avui

La recollida selectiva continua sent una assignatura pendent dels municipis de la demarcació de Tarragona, especialment les grans ciutats i les zones turístiques, que se situen lluny de l’objectiu europeu de reciclatge del 50% per al 2020.

Bona part dels municipis del Camp de Tarragona començaran a rebre sancions els propers anys, que s’aniran incrementant cada cinc anys si no reciclen la brossa domèstica correctament. L’Agència de Residus de Catalunya ja es prepara per aquesta eventualitat donat que les campanyes públiques van començar un llunyà any de 1994  amb el famós Capità Enciam ‘donen el que donen’, en paraules del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josp Maria Tost.

‘La fracció orgànica és clau per millorar la recollida selectiva als municipis. No hi pot haver bons resultats sense una bona recollida d’aquesta fracció’, ha insistit Tost. L’orgànica representa en pes gairebé el 40% dels residus d’una llar qualsevol, més que els envasos, el vidre o el paper i cartró.

Les sancions

Les sancions s’evitaran si es recicla el 50 per cent en 2020 -que vol dir el 60% del total de matèries-; el 55% cinc anys després; el 60% el 2030 i el 65% el 2035. El Camp de Tarragona i especialment la ciutat de Tarragona estan lluny o molt lluny d’assolir les xifres. L’any passat, Tarragona ciutat només va recollir un 32%. Ha d’arribar l’any vinent al 50%. Les sancions europees es tramitaran a meitats de l’any vinent però poden trigar uns dos anys a ser rebudes. Tarragona ciutat suspèn clarament, com també Reus, que va fixar una recollida només del 29%.

Menys en comarques d’interior, Tost ha dibuixat un panorama negre i ha aventurat l’arribada de sancions si no es recicla correctament, si els ajuntaments no prenen consciència, ‘sense fer electoralisme’ i si no s’envien agents-educadors a grans productors, com càmpings, hotels i restaurants. La situació és més greu a les grans ciutats i a la zona turística de la costa i menys a l’interior, on la comarca del Priorat presenta registres que superarien l’examen de Brussel.les. També la Conca fixa bons registres, una comarca on l’Agència de Residus ha enviat agents ambientals.

El paper els ajuntaments

També és necessari adequar els plecs de condicions dels contractes municipals de la neteja als canvis necessaris, com que en determinats llocs es faci la recollida porta a porta. ‘Cal que els ens locals elaborin també plans específics de recollida selectiva adreçats als grans productors de residus del municipi (hotels, restaurants, càmpings, etc.), que poden ser grans generadors’, ha subratllat. Un problema afegit és que alguns concessionaris del servei no fan ells mateixos bé la recollida per interessos econòmics, una situació que els consistoris han d’aclarir en ls contractes. L’Agència facilitarà als consistoris models de plecs de clàusules. ‘La recollida cada cop anirà mes encaminada al porta a porta allà on es pugui fer, a contenidors tancats i a identificar els seus usuaris per fixar sancions als que no reciclen bé’.

Per incrementar els resultats de recollida selectiva ‘és imprescindible’ que els municipis ‘elaborin plans locals d’anàlisi de la recollida selectiva per determinar com poden incrementar els resultats’, ha dit. Una solució pot ser ‘canviar de model de recollida’ –els models individualitzats corresponsabilitzen en major grau la ciutadania i permeten aplicar una “taxa justa”, i ‘qui fa bé la recollida selectiva paga menys per la gestió dels seus residus i a l’inrevés’.

De cara al futur immediat, s’implantarà a través de la nova llei de residus la ‘taxa justa’, és a dir, seran sancionats els qui no reciclin correctament, en línia amb la UE. Poden passar de pagar setanta euros a 270 per no fer bé la selecció a casa.

Les dades del Camp

Segons les dades de l’Agència Catalana de Residus (ARC), l’any passat la recollida selectiva va repuntar un 6,3% al Camp de Tarragona, però no va arribar a la mitjana catalana –del 42%. A les Terres de l’Ebre, fins i tot va retrocedir una mica, i es va quedar per sota del 46%.

La recollida selectiva a les comarques del Camp de Tarragona se situa l’any 2018 en un 38%, un percentatge més de tres punts inferior a la mitjana catalana, que és de gairebé el 42%, i lluny del que estableix la Comissió Europea als Estats membres per a l’any 2020 d’assolir un objectiu de reciclatge del 50%

La recollida selectiva a les Terres de l’Ebre s’ha estabilitzat, en termes generals, en gairebé el 46%, però és superior a la del Camp de Tarragona i a la mitjana de Catalunya.

Al nord del Camp de Tarragona, més rural i amb models individualitzats de recollida selectiva, la xifres de recollida selectiva són més elevades que a les zones urbanes, costaneres i amb influència del turisme

La Conca de Barberà canviarà de model de recollida selectiva l’any 2020, amb models individualitzats, com el porta a porta o contenidors tancats amb targeta per a cada persona usuària, cosa que fa preveure bons resultats l’any vinent.

Els municipis que millor reciclen al Camp de Tarragona són Bellmunt i Capçanes, Riudecanyes, Riudecols, Vila-seca, Cambrils i Salou. No vol dir que tots ells superin les exigèncis de Brussel.les.

Consulteu les dades del Camp de Tarragona en aquest enllaç.

Jaume Garcia