.

.

TOTS 21

Contractats una quarantena de veïns a l’atur, amb el Pla d’Ocupació Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Al Pla d’ocupació municipal, el consistori té previst destinar-hi enguany prop de 530.000 euros.

Al Pla d’ocupació municipal, el consistori té previst destinar-hi enguany prop de 530.000 euros.

L’Ajuntament ha contractat una quarantena de veïns del municipi en situació d’atur, d’acord amb criteris socioeconòmics, en el marc de la primera convocatòria del Pla d’ocupació municipal (POM) de 2019. El consistori ha reservat novament una quota de les places a la contractació de veïns amb discapacitat, per evitar el risc d’exclusió social d’aquest col·lectiu, que té problemes per accedir al mercat laboral.

Les persones admeses treballaran a jornada completa, per períodes de tres a sis mesos, fent tasques de jardineria, forestals, de neteja viària, de neteja de platges, de recollida de residus, d’informació turística i d’obres.

A l’hora de seleccionar els empleats, l’Ajuntament ha donat prioritat als més vulnerables, a aquells que tenen greus dificultats familiars i econòmiques i a aquells que tenen una edat avançada.

Al Pla d’ocupació municipal, el consistori té previst destinar-hi enguany prop de 530.000 euros.