.

.

TOTS 21

Francesc Chamizo i Francisca Ortiz, de Mont-roig, nous consellers del Consell Comarcal

Presa de possessió de Francisca Ortiz. Foto: Cedida

Presa de possessió de Francisca Ortiz. Foto: Cedida

Els regidors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Francesc Chamizo (JUNTS) i Francisca Ortiz (PSC-CP) han pres possessió del càrrec de conseller comarcal en la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, celebrada dimarts 28 de febrer de 2023. En aquest cas, Chamizo substitueix al conseller Josep Mª Puig i Tàrrech, després de la seva renúncia a l’últim ple de l’any. Mentre que Ortiz, substitueix a la consellera Carmina Pozuelo, que va morir el passat 31 de desembre. 

Presa de possessió de Francesc Chamizo. Foto: Cedida

Presa de possessió de Francesc Chamizo. Foto: Cedida

Obres d’adequació de l’EDAR de Riudecanyes
El plenari va aprovar tots els punts de l’ordre del dia per unanimitat, excepte quatre que es van aprovar per la majoria formada pels grups ERC-AM, JUNTS, PSC-CP, Ciudadanos, PP i Ara. D’entre tots els punts aprovats per unanimitat, destacar el punt 8, referent al projecte constructiu per a l’execució de les obres d’adequació de l’EDAR de Riudecanyes. Amb aquest projecte es pretén dur a terme les obres per adequar l’EDAR actual de Riudecanyes a les necessitats actuals i de futur del municipi per tal d’assegurar-ne l’eficiència amb un pressupost d’1.700.000 d’euros aproximadament. 

Ampliació i millora de la planta Mecànic-Biològica
També es va aprovar amb 29 vots a favor per part dels grups ERC-AM, JUNTS, PSC-CP, Ciudadanos, PP i Ara , i 2 abstencions per part de la CUP-AMUNT el procediment de contractació dels serveis d’enginyeria per a la realització del projecte constructiu i els serveis complementaris per a l’ampliació i la millora de la planta Mecànic-Biològica del Centre Comarcal de Gestió dels Residus del Baix Camp. En aquest projecte estan previstes les actuacions d’ampliació i millora de la planta de tractament mecànic-biològic de la fracció resta, la modificació de la línia de pretractament de la fracció orgànica de la planta de compostatge, i la remodelació i la posada a punt dels tres digestors de la planta de digestió anaeròbia. 

Tres mocions: Millor finançament pels Consells Comarcals, fons nuclear i vaga del 8M
Per altra banda, el Ple va debatre tres mocions. La primera en suport dels Consells Comarcals per a un millor finançament, presentada pels grups comarcals d’ERC-AM, JUNTS i PSC-CP, que va ser aprovada per part de tots els grups comarcals excepte Ciudadanos que es va abstenir. La segona, en suport al fons de transició europeu nuclear des de i per al territori, presentada pel grup CUP-AMUNT, que no va ser aprovada, ja que va rebre el vot favorable per part del mateix grup comarcal i desfavorable per la resta. I la tercera, en suport a la vaga del 8M, presentada pel grup CUP-AMUNT, que no va ser aprovada perquè va rebre el vot favorable per part del grup CUP-AMUNT, Ara, ERC-AM i desfavorable per part de PSC-CP, PP, Ciudadanos i JUNTS.