.

.

TOTS 21

CCOO de Catalunya dóna suport a la manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre a Amposta.

El dia 8 de gener, el Consell de Ministres (en funcions) va aprovar la revisió de diversos plans hidrològics. Entre les demarcacions incloses hi era la conca de l’Ebre.

Aquesta nova planificació suposa ampliar en més de 700.000 les hectàrees de regadius a l’Estat espanyol, més de la meitat a la conca de l’Ebre. Amb aquesta nova demanda d’aigua es podria absorbir fins el 70% dels cabals circulants per aquesta demarcació. El cabal ecològic del riu a Tortosa es reduiria fins els 3.000 hectòmetres cúbics per any, per sota dels càlculs realitzats per la comunitat científica i dels posicionaments de la Generalitat i del Parlament de Catalunya.

El nou pla desconsidera la declaració del Delta de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO l’any 2013. En el mateix sentit, ignora els possibles impactes del canvi climàtic sobre el règim pluviomètric de la Península Ibèrica, que ja es poden constatar i que preveuen una reducció de l’aigua disponible i una distribució més irregular. Per acabar-ho d’arrodonir, el Consell de Ministres no té en compte les previsions de pujada del nivell de mar al Delta com a conseqüència de l’escalfament global. L’any 2008, un estudi tècnic encarregat per la Generalitat calculava un increment de 40 centímetres a aquest sensible territori per a finals de segle, si no s’apliquen mesures efectives de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

De tot plegat es pot concloure que la revisió hidrològica aprovada pel Govern central (en funcions) pot entrar en contradicció amb la Directiva Marc de l’Aigua, que estableix objectius concrets a curt termini per millorar sensiblement la qualitat de les masses hídriques de la Unió Europea, limitant la capacitat de fer transvasaments entre conques.

El nostre sindicat ja va participar activament a les mobilitzacions contràries al Pla Hidrològic Nacional del Govern Aznar, que contenia criteris i mesures similars al Pla de Conca de l’Ebre.

En coherència amb tot això, CCOO de Catalunya fa una crida a la participació en la manifestació d’Amposta del proper diumenge, dia 7 de febrer, a les 12.00 hores, convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre, per tal d’aturar aquest model obsolet de planificació hidrològica.