.

.

TOTS 21

L'alcalde Viñuales en roda de premsa. Foto: Tots21

L’alcalde Viñuales en roda de premsa. Foto: Tots21

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha comparegut aquest migdia acompanyat dels consellers del Govern Municipal per explicar la situació financera de l’Ajuntament de Tarragona. “El nostre objectiu és resoldre els problemes de la ciutat de Tarragona sense deixar ningú enrere i cobrint tots els espais de la persona, des de l’oci al negoci”, ha remarcat l’alcalde. L’increment de l’IPC, l’augment del preu de l’energia, els interessos, la inflació i l’augment d’un 3% del sou dels funcionaris que estableix la Llei de Presupuestos Generales del Estado són algunes de les causes que expliquen una situació econòmica molt delicada. Els tècnics municipals d’Intervenció i del Servei de Control i Estudis Econòmics de l’Ajuntament de Tarragona situen la disminució dels ingressos del consistori 2024 en 1.252.029, 53 euros.

L’alcalde Viñuales ha mantingut aquest matí reunions amb tots els grups municipals per fer-los partícips de la situació econòmica. “En uns dies presentaré una proposta d’ordenances fiscals. Som un Govern responsable i no volem deixar de prestar serveis, però la situació és molt complicada i això pot afectar a serveis bàsics que es presten com els serveis socials, la neteja i la jardineria, la policia, les llars d’infants, els centres cívics o l’escola d’adults”.

Hi ha un altre factor que explica aquesta situació econòmica i són les regles fiscals i la seva repercussió en el pressupost. Per acord del Congrés dels Diputats del 22 de setembre van quedar suspeses les regles fiscals en la seva aplicació al pressupost del 2023. La conseqüència d’aquesta supressió és que l’Ajuntament de Tarragona va poder destinar el seu romanent de tresoreria a finançar despesa corrent no recurrent. Una situació iniciada el 2020 i continuada el 2021 i el 2022.

El romanent de 2022 va ser de 3.521.387,25 euros, que va servir per complementar aplicacions pressupostàries no previstes inicialment o amb una consignació inferior a la desitjada. Aquestes despeses no previstes en el pressupost inicial de 2023 són despeses no compromeses i, per aquest motiu, no existia l’obligació legal de pressupostar-les inicialment, si bé són despeses necessàries per a una execució normal de l’activitat de l’Ajuntament com els exercicis anteriors.

Ara bé, per l’exercici 2024 es preveu la recuperació de les regles fiscals. Per tant, la liquidació del pressupost s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament. “Això -he remarcat l’alcalde Viñuales- significa que no es pot destinar el romanent de tresoreria del 2023 a finançar despesa corrent el 2024”. I ha afegit: “La conseqüència d’això és que l’Ajuntament de Tarragona tindrà per 2024, com a mínim, 3.521.000 euros menys del que necessita per executar unes despeses similars a exercicis anteriors”. 

En conseqüència, la suma de totes les qüestions enumerades farà que l’Ajuntament necessiti, com a mínim, 13.940.842,65 euros per executar les noves polítiques per assolir els compromisos econòmics equivalents al 2023. “Estarem en condicions de fer inversions per a la ciutat, però la situació de despesa corrent està crítica”, ha reconegut l’alcalde.

Contenció de la despesa també a les empreses i organismes autònoms

Les aportacions a les empreses i organismes autònoms també s’incrementen respecte a l’any passat en 2.537.700.13 euros. Per aquest motiu, l’alcalde ha convocat per aquesta tarda una reunió amb els gerents de les empreses municipals i els organismes autònoms amb l’objectiu d’aconseguir més eficiència en la gestió econòmica. “La solució ha de ser conjunta”, ha conclòs l’alcalde.

V.Tapias