.

.

TOTS 21

Imatge de la bastida. Foto: José Carlos León

Imatge de la bastida. Foto: José Carlos León

Aquest dilluns 29 de maig ha iniciat el muntatge d’una bastida a l’exterior de la muralla al passeig de Sant Antoni, a l’alçada de la Diputació de Tarragona, per tal de dur a terme dos treballs necessaris com són, per una banda, el de donar accés a la sortida de runa amb motiu d’unes obres i, de l’altra, posar en marxa una diagnosi d’aquest tram de muralla.  

L’objectiu de la primera actuació és la realització d’unes obres de reparació de les terrasses i enderroc d’un petit cos edificat sobre el pas de ronda, que ha patit un assentament estructural que podria malmetre aquest tram del camí de ronda i el llenç exterior de la muralla que dona a Passeig de Sant Antoni, concretament als immobles 13 i 15 del carrer Puig d’en Sitges. 

En segon lloc, el muntatge de la bastida permetrà avaluar i fer una diagnosi ocular de tot el llenç exterior de la muralla i proposar-ne una intervenció integral de conservació i estudi històric i arqueològic, per tal de preservar els seus valors patrimonials.