.

.

TOTS 21

A partir de d’avui  13 de febrer i fins el 4 de març es podran presentar les instàncies

A partir de d’avui 13 de febrer i fins el 4 de març es podran presentar les instàncies

 

L’Ajuntament de Salou ha obert el termini per a contractar a un total de 14 nous agents interins per a la Policia Local. Les sol·licituds per formar part en aquest procés selectiu, mitjançant concurs d’oposició lliure s’han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, abans del proper 4 de març.

La convocatòria inclou 14 places d’agent interí de la Policia Local per a l’any 2019. Els futurs agents interins seleccionats reforçaran la seguretat habitual i a l’equip actual de la Policia, especialment de cara a la campanya estiuenca, i fins a finals de temporada -coincidint amb el RallyRACC- per tal de continuar oferint un servei de qualitat.

Entre les diverses proves que hauran de superar els candidats n’hi ha una d’aptituds físiques, un psicotècnic, i de coneixement policial i del territori. Altres proves que ajudaran a sumar punts seran les proves sobre coneixement de llengua anglesa i altres idiomes. Els candidats triats per cobrir les places realitzaran posteriorment un curs de 120 hores impartit de formació, abans d’incorporar-se com a agents interins.

L’alcalde Pere Granados, ha manifestat que “cal un esforç des de l’administració local per a poder dimensionar els serveis de seguretat a l’afluència de visitants d’un municipi turístic com el nostre, i per tant, apostem per invertir en aquests recursos humans per millorar la qualitat de l’atenció als nostres veïns i visitants”.

Per la seva part el regidor de Seguretat i Mobilitat, David González, ha explicat que “amb aquesta nova convocatòria que realitzem de manera periòdica reforcem el cos policial amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i també seguim dotant de més recursos aquesta àrea cabdal per a la població de Salou en tasques de proximitat i trànsit”.

El sistema per a la selecció dels aspirants serà per concurs oposició lliure que consisteix en la superació de les proves corresponents, inclòs el curs selectiu i el període de pràctiques, i en la valoració dels mèrits de la fase de concurs.

Per tal de prendre part en la convocatòria es necessari que els aspirants presentin juntament amb l’instancia la documentació següent:

  • L’aspirant ha de tenir nacionalitat espanyola i ha d’haver complert 18 anys sense superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
  • Nivell estudis: presentació de títols equivalents o superiors a ESO, graduat escolar, cicle formatiu o formació professional de primer grau.
  • Certificat nivell B2 de català, si es té.
  • Annex declaració responsable mèrits.
  • Drets d’examen: justificant de pagament o d’exempció.

La resta de documentació i requisits necessaris per participar i la tramitació electrònica es pot trobar al Taulell d’Anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament  o a la seu electrònica https://seu.salou.cat/siac/DetalleTablon.aspx?id=3203