.

.

TOTS 21

Imatge del plenari d’aquest dimecres.

El plenari de l’Ajuntament de Salou va aprovar la suspensió per un any de les noves llicències de bars musicals i discoteques. Una iniciativa sorgida arran de la proposta d’iniciar l’expedient de redacció i aprovació de la modificació del POUM, destinada a comptar amb una nova regulació de diversos tipus d’activitats de caràcter musical contingudes dintre del terme municipal.

Aquesta nova proposta difereix de l’anterior en l’ampliació de les activitats musicals afectades per la suspensió, afegint les sales de concert, els cafè teatre, i els cafè concert, a les ja existents com discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i establiments de règim especial. Alhora, mentre duri la suspensió de les llicències d’obres i/o activitats, aquesta afectarà tant a l’obertura de nous locals destinats a les activitats afectades, com a l’ampliació dels mateixos en tot l’àmbit delimitat pel POUM. Per tal de no afectar a les ja existents, se seguiran otorgant els canvis de titularitat que pugin sol·licitar-se, així com les modificacions i/o adequacions dels locals que gaudeixin de llicència per la seva explotació, sempre i quan reuneixin les condicions tècnico-legals d’aplicació. En cas contrari, quedaran denegades.

“No es podran obrir activitats musicals que vagin més enllà de les 3.30 de la matinada, ja que volem prioritzar la qualitat de vida de les zones on més es concentren aquestes activitats” va explicar a tall de justificació el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut. Alhora va afegir que les noves activitats de caràcter musical que es vulguin dur a terme s’ubicaran en el sector 04 del municipi, més allunyat del nucli urbà.

La proposta ha rebut el suport del govern (12 vots en total). Esquerra, PP, i Guanyem Salou han votat en contra. Ciutadans es va abstenir.