.

.

TOTS 21

Imatge de mosquit tigre.

Imatge de mosquit tigre. Foto: Xarxes Socials

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salou, juntament amb la Generalitat de Catalunya han iniciat una nova campanya de prevenció per tal de controlar el mosquit tigre en l’època estival. A tal efecte, es compta amb la figura d’una educadora ambiental per tal d’oferir un servei i una informació per personalitzada. L’educadora destina 3,5 hores diàries de dilluns a dissabte ambdós dies inclosos anant per les cases porta a porta. Aquesta educadora forma part d’un pla d’ocupació que ha dut a terme des de l’àrea d’ocupació de l’ajuntament per fomentar el treball entre els salouencs i ha estat formada per la Tècnica de Salut Pública del consistori.

A més, per reforçar el missatge s’han imprès 8.000 exemplars dels tríptics informatius que s’han editat tant en català com en castellà i que es donen en mà a les persones a més de deixar-los en punts d’interès. Cal recordar que s’ha començat la formació per les urbanitzacions, la primera d’elles ha estat la de Covamar, i se seguirà informant als veïns de la resta del municipi sobre les conseqüències d’aquest mosquit tigre i de com evitar els riscos.

Així doncs, el mosquit tigre, es pot desenvolupar en qualsevol recipient que contingui aigua durant uns set dies. El mosquit pon ous i es desenvolupa en espais petits amb aigua estancada. No els agrada posar els ous en aigües en moviment ni en masses d’aigua grans. El clima i les hores de llum solar són més factors que condicionen el cicle vital del mosquit. Se’n poden trobar actius des de començament de maig fins a final d’octubre, però segons les temperatures aquest període pot variar.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit: per el seu control el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer.