.

.

TOTS 21

Imatge del ple de l’Ajuntament de Salou celebrat avui

Salou modificarà el Pla General (POUM) per efectuar una nova regulació en diverses activitats de caràcter musical i la suspensió de llicències.

Aquesta nova proposta difereix de l’anterior en l’ampliació de les activitats musicals afectades per la suspensió, afegint les sales de concert, els cafè teatre, i els cafè concert, a les ja existents com discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i establiments de règim especial.

Alhora, mentre duri la suspensió de les llicències d’obres i/o activitats, aquesta afectarà tant a l’obertura de nous locals destinats a les activitats afectades, com a l’ampliació dels mateixos en tot l’àmbit delimitat pel POUM. Per tal de no afectar a les ja existents, se seguiran otorgant els canvis de titularitat que pugin sol·licitar-se, així com les modificacions i/o adequacions dels locals, que gaudeixin de llicència per la seva explotació, sempre i quan reuneixin les condicions tècnico-legals d’aplicació. En cas contrari, quedaran denegades.

“No es podran obrir activitats musicals que vagin més enllà de les 3.30 de la matinada, ja que volem prioritzar la qualitat de vida de les zones on més es concentren aquestes activitats” ha explicat el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut. Montagut ha afegit que les noves activitats de caràcter musical que es vulguin dur a terme s’ubicaran en el sector 04 del municipi.

La proposta ha rebut el suport del govern (12 vots en total) , Esquerra, PP, i Guanyem Salou han votat en contra, i l’abstenció de Ciutadans.

Nova regulació de tendals

En el ple, i per tal de no paralitzar l’activitat econòmica del municipi, també s’ha aprovat amb els vots favorables del govern, C’s, ERC, i Guanyem Salou, i l’abstenció del PP, que els canvis de titularitat d’activitat, els canvis d’activitat i/o noves obertures, i les petites obres de manteniment, en locals que disposin de tendals, no resten afectats per la suspensió acordada en data 03/05/2017.

Fons pel foment del turisme

D’altra banda, el ple d’avui també ha donat llum verda a l’acord entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat Municipal de turisme de Cambrils, el Patronat Municipal de Turisme de Vila-Seca, el Patronat Municipal de Turisme de Salou, i la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme pel desplegament d’accions de promoció turística conjunta.

Aquest punt -que ha prosperat amb els vots favorables del govern, C’s, PP, i Guanyem Salou i els vots contraris d’ERC- inclou un conjunt d’inversions valorades en 900.000 euros per nous projectes i accions de promoció turística.

Nomenament membres comissió Municipal de Delimitació

El Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya. Aquesta preveu que caldrà procedir al nomenament d’una Comissió Municipal de Delimitació. En el ple, s’ha aprovat el nomenament de l’alcalde, Pere Granados; el regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut; el regidor de Serveis Generals, Qualitat i Noves Tecnologies, Jesús Barragán; l’arquitecte municipal, i el secretari de la corporació perquè en formin part.

Conveni amb el Ral.li RACC

Pel que fa a la celebració del Ral.li RACC Catalunya Costa Daurada que es disputarà del proper 5 al 8 d’octubre a Salou, s’ha aprovat per unanimitat, el conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’ajuntament de Salou, el Patronat Municipal de Turisme de Salou, Port Aventura Entertainment, i el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).