.

El conveni s'ha signat aquest matí

El conveni s'ha signat aquest matí

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha signat avui amb la Presidenta  de la Fundació AGI, Rosa Garriga Llorente,  un conveni per tal de poder oferir un servei d’acolliment residencial d’urgència en casos de violència masclista. Es tracta d’un servei de caràcter d’urgència per poder assistir a totes aquelles dones en situació de risc. Durant la signatura del conveni, també ha estat present el Regidor d’Acció Social, Ramon Pascual.

En aquest conveni, s’estableix la posada en funcionament d’un servei residencial d’estada limitada, al mateix temps que es realitza una intervenció social intensiva per trobar una alternativa a les carències d’aquestes famílies. Aquest servei suposa comptar amb places disponibles en qualsevol època de l’any, amb un cost inferior, i en un entorn més adequat i normalitzat, sobretot per a les famílies amb infants. L’alcalde de Salou, Pere Granados, s’ha mostrat molt satisfet per aquest conveni i ha dit que “les víctimes d’aquest tipus de violència han de comptar amb el màxim suport de la societat per poder trencar amb una situació que atempta contra la seva integritat, per això era tan necessari poder oferir un servei d’acollida que els permeti sortir de manera urgent i protegida de la situació en la que es troben, en aquest sentit l’Ajuntament vol estar al costat de les dones que pateixen aquesta problemàtica a la nostra ciutat”.

Fins el moment, l’Ajuntament Salou no disposava de Servei d’acolliment residencial d’urgència en casos de violència masclista com a tal, fins l’actualitat, ha dut a terme l’allotjament alternatiu de persones i famílies que sent víctimes de violència masclista que han d’abandonar el seu domicili habitual es realitza a través d’establiments hotelers. El regidor d’Acció Social, Ramon Pascual ha explicat que “l’Ajuntament de Salou està compromès, dins la seva política social, en aconseguir que els Serveis Socials procurin per el benestar de la ciutadania, amb aquesta finalitat es proposa la posada en funcionament d’un servei residencial d’estada limitada, al mateix temps que es realitza una intervenció social intensiva per trobar una alternativa a les carències d’aquestes famílies”.
Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats que han de facilitar acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si és el cas, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.
La Fundació d’Assistència i Gestió Integral (AGI) és una entitat privada que mitjançant vuit àrees de treball, ofereix serveis d’atenció social i/o personal, per donar resposta a les necessitats que la transformació de l’Estat de Benestar comporta. Una de les àrees en què està estructurada és l’Àrea d’atenció a dones víctimes de la violència de masclista.
Per tal d’iniciar aquest servei d’allotjament d’urgència la Regidoria d’Acció Socials valora necessària disposar d’una reserva inicial de 5.000€ que es consideren imprescindibles pel desenvolupament de les accions esmentades.