.

El consistori hi destinarà més de 200 mil euros.

El consistori hi destinarà més de 200 mil euros.

L’Ajuntament de Salou destinarà una partida per a la col·locació d’un sistema de barreres antiarrels que millorarà la jardineria i l’arbrat al sector 01. Es tracta d’un acord que ha passat avui per Junta de Govern i que té com a objectiu que les arrels dels arbres no facin malbé i modifiquin l’estat del paviment.  El termini previst per a la realització d’aquestes obres serà de tres mesos i el pressupost per contracte 235.773,00 €

El projecte que es realitzarà consisteix en col.locar al voltant dels escocells dels arbres situats a les voreres del sector 01, una barrera antiarrels que impedirà que aquestes puguin créixer per sobre del límit marcat. Després aquesta franja quedarà coberta de nou i passarà inadvertida.  Fins el moment, succeïa que les arrels dels arbres sobrepassaven els límits, buscant aigua de la zona ajardinada existent a l’altra costat de la vorera. S’evitaran així futurs danys i desperfectes sobre el paviment que es podrien generar d’aquí uns anys. Es preveu que l’inici de les obres pugui tenir lloc a partir del mes d’octubre.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que amb l’objectiu d’optimitzar els recursos municipals es realitza aquest pla preventiu per evitar que els arrels dels arbres puguin generar desperfectes en el paviment d’aquesta zona, es tracta doncs d’una millora en l’enjardinat que permetrà un manteniment més acurat a llarg termini”.

Construcció del bloc de nínxols

D’altra banda, avui també ha passat per Junta de Govern, una ampliació d’un bloc de nínxols al Cementiri de Salou. Es tracta d’una actuació que té previst una durada de tres mesos amb la previsió que ja estiguin operatius el proper any. El pressupost d’execució per aquest contracte és de 116.953,63 €.

L’actual recinte del cementiri ja té preparada una ampliació per tal de poder afegir més blocs de nínxols. L’actual espai del cementiri preveu aquest creixement sense implicar una ampliació en el recinte.