.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Salou, a través de l’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, ha atorgat una subvenció total a les persones sol·licitants d’ajuts de 89.319,27 euros

L’Ajuntament de Salou, a través de l’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, ha atorgat una subvenció total a les persones sol·licitants d’ajuts de 89.319,27 euros

L’Ajuntament de Salou, a través de l’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, ha donat compte avui dimarts en comissió informativa de la valoració final de les sol·licituds presentades per obtenir ajuts econòmics, de cara a poder fer front a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de l’exercici anterior. Així, en la present convocatòria s’han registrat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament un total de 265 sol·licituds, deu més que l’any anterior i setanta més que al 2017.

Cal dir que vistes les sol·licituds, i una vegada revisats els expedients, havent comprovat que la documentació presentada complia el que disposaven les bases, s’han resolt favorablement 211 expedients, als què s’hi ha atorgat una subvenció total de 89.319,27 euros. Una quantitat superior a la que es va donar l’any 2018, que fou de 80.474,56 euros. Per contra, enguany s’han resolt desfavorablement 54 expedients per no complir alguns dels requisits demanats.

L’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat disposava, per aquest any 2019, d’una partida inicial per a Polítiques d’Acció Social en concepte de “Subvenció a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas) de l’exercici anterior” de 100.000 euros.

L’alcalde, Pere Granados, ha manifestat que “és prioritari pel nostre Govern municipal l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat”. Així, “el nostre compromís és i serà sempre la qualitat de vida de tots els salouencs i les salouenques; el seu benestar i, sobretot, una especial atenció per a les persones més necessitades”.

Per la seva banda, la regidora de l’àrea, Estela Baeza, ha assenyalat que “l’objectiu fonamental d’aquests ajuts és evitar que les persones puguin caure en situació de pobresa energètica”. En aquest sentit, “les demandants dels nostres ajuts ja han abonat els rebuts; però, en acollir-se a la sol·licitud de la subvenció, tenen la possibilitat de percebre fins a un màxim de 500 euros -fins a 300 euros en concepte de llum; 100 euros en concepte d’aigua; i 100 euros en concepte de gas- que els permetrà gaudir d’una millor situació econòmica, personal i domèstica, així com d’una qualitat de vida més favorable”.

Des de l’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat s’ha prestat una especial atenció a aquelles persones que poden patir una situació de vulnerabilitat. Aquestes seran bonificades amb un increment del 5% sobre el total de l’ajut a percebre, com són els casos d’interessats que puguin acreditar d’acord amb les bases de la convocatòria un grau de discapacitat igual o superior al 33%, famílies nombroses, família monoparental/marental o les víctimes de violència de gènere.

Aquestes ajudes, en general, es destinen a totes aquelles persones físiques, majors de 18 anys, empadronades a Salou, que justifiquin dificultats econòmiques, sempre que compleixin els requisits específics descrits a les bases.