.

.

TOTS 21

Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà. Foto: Cedida

Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà. Foto: Cedida

Fruit del procés d’actualització del valor cadastral que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha instat a realitzar a l’Ajuntament, i que suposarà un increment del 10% del valor sobre la base imposable, l’equip de Govern Municipal ha pres la decisió de modificar les ordenances municipals per tal de reduir l’impost sobre béns immobles (IBI).

La mesura es preveu que serà aprovada pel Ple de l’Ajuntament demà a la tarda en sessió ordinària, atès que aquest punt de l’ordre del dia va obtenir dilluns, durant la comissió informativa, el recolzament dels grups de Ciutadans i d’Iniciativa per Catalunya els verds – Esquerra Unida i Alternativa, i la reserva de vot del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Populars-Units per Roda.

La regularització del valor cadastral és una mesura obligada pel Govern Central, que insta als ajuntaments a actualitzar els valors cadastrals amb la finalitat de poder ajustar-los a l’actual situació del mercat immobiliari. Per la seva part, Roda de Berà no efectuava una revisió del seu valor cadastral des de l’any 1998.

L’equip de Govern vol evitar que aquesta mesura repercuteixin en la butxaca del contribuent, motiu pel qual ha proposat la baixada d’aquest gravamen per tal que la quota es vegi, en la major part dels casos, compensada i congelada. El tipus impositiu es reduirà de l’1,23 a l’1,12%.