.

.

TOTS 21

Això ha permès fer el rodatge d'aquest servei i comprovar el seu bon funcionament municipal per als més joves del municipi.

Això ha permès fer el rodatge d’aquest servei i comprovar el seu bon funcionament municipal per als més joves del municipi.

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Riudoms ha iniciat una campanya de divulgació delPla Local de Joventut per donar a conèixer les activitats i oportunitats que aquest programa té enmarxa per als joves de Riudoms. La campanya inclou xerrades per als pares i mares, trobades detot tipus amb els joves i el repartiment d’una carta i d’un fulletó informatiu als 1.600 veïns i veïnesde Riudoms d’11 a 30 anys. El Pla de Joventut està orientat a facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves,donant-los eines i valors que contribueixin al progrés de la societat a través de la convivència, lacohesió social i la igualtat. D’aquest objectiu se’n deriven diverses accions concretes, agrupadesen els set àmbits temàtics que més preocupen els joves de la vila del Baix Camp: habitatge,educació i formació, ocupació, salut, oci i cultura; la cohesió social i la participació.

Espai Jove

Per facilitar i centralitzar la posada en marxa de les diferents propostes que recull el Pla,l’ajuntament ha rehabilitat i ha tornat a impulsar l’Espai Jove, un lloc de trobada per al joventlocalitzat a l’antic mercat municipal de la plaça de l’Església que va obrir les seves portes el passatoctubre. Es tracta d’un local de dues plantes molt polivalent, preparat per acollir joc, estudi,reunions, tallers, festes, teatre, etc. Aquest espai es converteix, així, en un recurs fonamental perpermetre que la població més jove de Riudoms tingui un espai de trobada per poder materialitzarles seves propostes de lleure amb el suport de l’equip de joventut, format per una tècnica i unadinamitzadora juvenil.

Activitats en curs

L’equip dinamitzador de l’Espai Jove recull les propostes dels joves per confegir una programaciómensual d’activitats. Cada mes, l’espai ofereix activitats culturals, formatives i festives per tald’oferir un lleure formatiu i espais de convivència per als joves d’11 a 18 anys. La programació defebrer inclou un sopar de carmanyola, un Torneig de futbolí, diversos Tallers de Manualitats, unTaller de Carnaval i Bingo.L’Espai Jove obre els dimecres i dijous de 17 a 20 hores; els divendres fins a les 21 hores;dissabte de 18 a 21 hores i diumenge de 17 a 20 hores. Per poder accedir-hi només cal fer-se elCarnet RiudomsJove escrivint a joventut@riudoms.cat