.

.

TOTS 21

Uns 80 alumnes de 3r curs de primària de les escoles Beat Bonaventura i Cavaller Arnau porten al ple les seves idees

Uns 80 alumnes de 3r curs de primària de les escoles Beat Bonaventura i Cavaller Arnau porten al ple les seves idees

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Riudoms ha «transferit» la competència de prendre decisionsals alumnes de 3r curs de primària, d’entre 8 i 9 anys, de les dues escoles del municipi. Els alumnes representants de les Escoles Beat Bonaventura Gran i Cavaller Arnau, sis per cadacentre educatiu i actuant com a regidors, han defensat 12 propostes i idees per millorar el poble,en una sessió presidida per l’alcalde Sergi Pedret Llauradó.En total s’han aprovat 8 propostes sobre temes molt diversos que afecten a la via pública, a laneteja urbana, l’entorn natural i als espais i activitats de lleure.

La proposta que ha rebut méssuports ha estat l’organització d’activitats similars a les del «Parc de Nadal» durant tot l’any, amb13 vots a favor i cap en contra. També s’han aprovat propostes com la millora del servei de neteja,la construcció de pipicans, posar més fonts públiques (una d’elles a la plaça de La Palmera),augmentar l’amplada de les voreres, posar més llum als carrers i renovar la pista d’skate.

Algunes propostes no han superat la votació al ple infantil. La proposta de fer una piscina coberta,que ha estat desestimada per l’elevat cost que suposaria, no ha obtingut el mínim de vots perprosperar. En aquests mateix sentit, tampoc no han rebut prou suports les dues propostes més: lacol·locació de tobogans fixos a la piscina, l’augment del nombre de treballadors municipals i tenirparcs lliures de sorra i pedres.

El Consell Infantil és una iniciativa impulsada per la regidoria d’Ensenyament en col·laboració ambels equips docents de les dues escoles de Riudoms que s’emmarcarà en el Pla educatiuMunicipal. Els nens i nenes de 3r de primària han participat en diferents activitats per conèixer elseu poble i el funcionament de l’ajuntament i, d’entre d’altres, han participat en la recerca, definició i descripció de propostes per millorar aspectes que els infants han cregut que sónimportants per aconseguir un poble millor.

L’alcalde, Sergi Pedret Llauradó, s’ha compromès a tirar endavant les diferents propostesaprovades sempre que siguin tècnicament i econòmicament viables. El màxim responsablemunicipal també ha contestat les preguntes dels infants en el torn de Precs i Peguntes sobre elfuncionament del Ple i de l’ajuntament i sobre algunes de les obres que està realitzant actualmentel consistori.