.

.

TOTS 21

Imatge virtual de la futura escola bressol a Reus. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus aprovarà en el plenari del divendres 17 de novembre la creació d’una nova escola bressol municipal a la ciutat, la primera que construeix en consistori després de la inauguració de l’EBM El Lligabosc l’any 2009. L’acord de ple suposa l’inici de la tramitació per fer realitat un projecte que ja està pressupostat en el Pla d’Inverions 2024 amb una dotació inicial d’1 milió d’euros.

La nova escola bressol municipal s’aixecarà dins l’actual recinte de l’escola Eduard Toda, que disposa d’espai suficient reservat per a usos educatius com per a acollir el nou equipament. La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa complerta, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’escola de primària Eduard Toda i l’institut de secundària Roseta Mauri.

L’Ajuntament disposa ja de l’estudi previ del nou equipament educatiu, que adjuntarà a la sol·licitud d’autorització al Departament d’Educació, d’acord al procediment establert per la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Educació per a la tramitació de la creació d’una llar d’infants o escola bressol de titularitat municipal.

Està previst que entri en funcionament el curs 2026-2027. Foto: Cedida

L’estudi previ preveu la construcció d’un nou edifici de planta baixa amb una superfície construïda aproximada de 1000m2. Serà una escola de 8 aules amb una capacitat de 134 infants. L’edifici tindrà la següent configuració d’espais:

  • Accés, vestíbul, zona de cotxets, administració, direcció del centre i sala per al professorat. L’accés es produirà mitjançant una dilatació de la vorera per afavorir l’accés de les famílies. El vestíbul serà ampli amb la voluntat que es pugui utilitzar per a fer activitats de grup. També hi haurà una sala polivalent per a usos múltiples.
  • 8 aules (1 aula de 0-1 anys, 2 aules d’1-2 anys, i 5 aules de 2-3 anys). Cada aula disposarà de serveis higiènics, i l’aula de 0-1 anys també comptarà amb una zona de descans i una d’higiene. També hi haurà un espai porxat a cada aula, amb orientat a sud, i directament vinculat amb l’espai exterior.
  • Zona d’office, serveis, vestidor de personal, zona de càtering, espais de manteniment i magatzems.

La previsió inicial del pressupost de la redacció del projecte, execució i direcció de l’obra és d’uns 2,7 milions d’euros, per bé que el cost definitiu es definirà en el projecte executiu.

L’anunci s’ha fet aquest dimarts en roda de premsa. Foto: Cedida

Igualment, la previsió inicial de la durada de l’obra és d’uns 14 mesos amb la voluntat que la nova escola bressol municipal pugui començar a funcionar el curs 2026-2027.

L’Ajuntamet ha proposat a l’equip directiu de l’escola Eduard Toda que organitzi un procés participatiu amb la comunitat educativa del centre per posar nom a la nova escola bressol municipal.

V.Tapias