.

La regidora i l’alcaldessa, en la presentació de la nova línia de treball i el nou espai de l’Oficina d’Habitatge. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus treballa en la reorganització i impuls dels serveis municipals vinculats a l’habitatge per superar l’abast actual de l’Oficina d’Habitatge i avançar amb la priorització de nous instruments orientats a la planificació, la promoció i l’adquisició d’habitatge. Si l’actual oficina municipal s’ha convertit en un servei de referència en relació a l’atenció a la ciutadania, la gestió dels ajuts i la gestió del parc d’habitatge públic, el nou Servei d’Habitatge farà una aposta per les polítiques estructurals i estratègiques per contribuir a garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la població.

La posada en marxa del Servei d’Habitatge implica una reformulació organitzativa, de  recursos i de transversalitat amb altres àrees de l’Ajuntament. Aquest avanç comporta incloure i donar èmfasi als instruments, no només als serveis; i, en conseqüència, potenciar totes les eines que permeten, a més de donar una resposta a curt termini a la ciutadania, estudiar, analitzar i proposar estratègies amb una visió a llarg termini.

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, afirma: “L’Oficina d’Habitatge és servei de referència, però no ens volem quedar aquí. Tenim el compromís de gestionar la ciutat des de la quotidianitat, amb escolta activa, però també tenim el compromís de pensar la ciutat en gran. Per això vam incloure al PAM el compromís de crear el Servei de l’Habitatge amb els recursos adients per desenvolupar les polítiques locals d’habitatge i atendre les necessitats d’habitatge de la ciutadania”.


Altres notícies:


Anabel Martínez, regidora d’Habitatge, afegeix: “Per convicció i per compromís del PAM, donem prioritat a les polítiques d’habitatge per contribuir a garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la ciutadania”.

El nou Servei d’Habitatge atendrà 5 àmbits de treball:

Accés a l’habitatge: Promoció i Planificació. S’ocupa  de fer l’anàlisi i diagnosi del parc d’habitatges així com de la situació habitacional; i a partir del coneixement i gestió de les dades, proposa, planifica i fa seguiment de les polítiques locals d’habitatge. L’equip de treball està estretament vinculat amb el servei municipal d’Urbanisme, per coordinar-se en la gestió urbanística en matèria d’habitatge. Entre altres línies d’acció, treballarà en:

-Planificació, seguiment i avaluació de les polítiques locals d’habitatge.

-Diagnosi del parc existent i de les necessitats habitacionals de la ciutadania

-Augment del parc d’habitatges destinat a polítiques públiques d’habitatge.

-Increment del parc municipal d’habitatge.

-Coordinació amb planejament i gestió urbanística en matèria d’habitatge.

Gestió del parc públic d’habitatges: Lidera la gestió tècnica i social del parc d’habitatges municipal. Gestiona el Pla de Manteniment i conservació així com la implementació de millores i actualitzacions en el Parc municipal d’habitatges. També tot el que implica la gestió social i mediació veïnal en les promocions d’habitatge. Treballarà en:

-Gestió de la Borsa d’habitatges de lloguer

-Manteniment i conservació del parc d’habitatges municipal.

-Millora de les condicions d’accessibilitat dels habitatges.

-Millora de l’eficiència energètica dels habitatges del parc públic

-Mediació i treball comunitari a les promocions municipals d’habitatge.

Rehabilitació: És l’equip que realitza l’atenció al públic en matèria de rehabilitació d’habitatges, dona suport per al foment de la rehabilitació i s’encarrega de captar fons de finançament i subvencions. En conveni amb l’AHC aquesta unitat actua com a Oficina local de Rehabilitació de Reus i el Baix Camp. Entre les seves funcions hi ha:

-Coordinació, informació i assessorament a la ciutadania dels ajuts a la rehabilitació.

-Suport a les comunitats propietàries per al foment de la rehabilitació.

-Captació de fonts de finançament.

Oficina d’atenció en matèria d’habitatge: És l’Oficina d’Habitatge especialitzada en la informació i assessorament en la prestació de serveis d’accés a l’habitatge pel conjunt de la ciutadania. Treballa en:

-Informació i gestió d’ajuts al lloguer.

-Informació i gestió de la borsa de lloguer de Reus.

-Informació i gestió del registre de sol·licitants d’habitatge protegit.

-Informació general en matèria d’habitatge.

Exclusió residencial: Gestiona el servei d’Ofideute, per prevenir la pèrdua de l’habitatge d’arrendataris d’habitatges propietat de Grans Tenidors, intercedint per aconseguir que els facilitin un lloguer social, i, gestiona l’accés a habitatge de lloguer assequible per a les persones que, per situació de pobresa, no poden accedir ni al lloguer protegit d’HPO.  Amb estreta col·laboració amb la unitat d’Habitatge de Serveis Socials, treballaran en:

-Impuls a la Mesa d’emergència local d’habitatge.

-Prevenció de l’emergència habitacional.

-Gestió dels habitatges de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social

-Gestió dels habitatges destinats al programa de Sensellarisme

El nou Servei d’Habitatge s’ubicarà en un nou espai situat al costat de de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, fins ara ocupat per la UOC. És un edifici de 3 plantes, de les quals se’n ocuparan 2, que permetrà unificar els diferents blocs de treball en un mateix espai físic. L’Ajuntament publicarà en breu la licitació del contracte d’obres d’adequació de l’espai, amb un pressupost de 99.000 euros.

La proposta incorpora en planta baixa 6 punts d’atenció al públic i 2 sales d’atenció al públic privativa, així com un espai de treball intern per 2 punts de treball. En planta primera es preveu la implantació de 18 punts de treball dividits en 3 espais i una sala de reunions/office. En planta primera es mantenen els envans mòbils existents per dividir l’espai en diferents àrees. S’afegeixen una nova divisòria a l’actual sala d’actes per aïllar una part de la zona de treball. Una de les sales actuals es converteix en office_sala de reunions.