.

.

TOTS 21

Foto d'arxiu d'alguns danys de la llevantada

Foto d’arxiu d’alguns danys de la llevantada

L’Ajuntament de Reus continua aquesta setmana els treballs de manteniment dels camins afectats per la llevantada que el passat dimarts, 22 d’octubre va afectar bona part de la xarxa de camins del terme. En total es van comptabilitzar 24 camins tallats completament per escòrrecs en el ferms, guals impracticables, esllavissades de marges i arbres caiguts; tot i que la pràctica totalitat de vials de la xarxa es va veure afectada amb danys de menor consideració.

El dispositiu especial que l’Ajuntament va posar en marxa el mateix dimecres per reparar les incidències causades per les fortes pluges de la mà de la regidoria de Medi Ambient. Els treballs d’urgència es van centrar en obrir itineraris d’accés als masos que havien quedat aïllats. Resolts els problemes d’incomunicació, les actuacions van continuar amb l’objectiu de garantir l’estabilitat dels camins i reobrir els vials tallats.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, destaca que «la capacitat de reacció de l’Ajuntament i el reforç dels serveis de manteniment ha permès donar una ràpida resposta d’urgència. Poc a poc anem recuperant la normalitat, però tornar la xarxa de camins al seu estat original requerirà d’un esforç més gran».

Les actuacions a la xarxa de camins s’està realitzant amb serveis propis de la regidoria de Medi Ambient i el reforç de l’empresa que té adjudicat el servei de manteniment. De manera paral·lela, la regidoria de Medi Ambient ha fet una estimació aproximada de 175.000 euros de la inversió no prevista que requeriria refer guals de camins, marges de camins municipals esllavissats i esculleres de rieres i ponts afectats.

La relació de camins tallats a causa dels forts d’aigüats és la següent:

  • Zona est: camí de la Pedrera del Coubi, camí de la Drecera, camí del Mig, camí dels Cinc Camins, camí de Riudoms a Castellvell, camí de les Ànimes, camí de la Barraqueta, camí de l’Institut Pere Mata, barranc darrera l’av. Saragossa, camí de Cinc Ponts, barranc dels Cinc Camins.
  • Zona oest: camí de la Selva, camí Estellers, baixada del cementiri a la riera de l’Abeurada, camí Aixemoreres amb el barranc del pi del Burgar, camí de les Alzines, camí de la Selva a Salou, camí del Mas de Senalletes, camí del Mas de la Sena, camí de les Puntes, camí del Mas de Caselles, camí de Constantí, camí lateral de la riera de l’Abeurada, camí de la Canonja a Vila- Seca.
  • Zona sud: el camí del Mas de les Monges.

Actualment queden tallats camí de les Puntes, camí del Mas de les Monges, camí lateral de la riera de l’Abeurada.