.

Imatge de retirada d'embarcacions

L’Ajuntament de Tarragona ha retirat un seguit d’embarcacions de la platja de la Móra. Les barques retirades presentaven evidents símptomes d’abandonament per part dels seus propietaris i desperfectes perillosos per la seguretat dels usuaris de les platges.

Concretament es van retirar les embarcacions que estaven varades a la platja, al lateral, i davant de les instal·lacions del servei de salvament de la Creu Roja, en evident estat de deixadesa i no aptes per la navegació atès els desperfectes visibles, susceptibles de provocar danys al públic.

Posteriorment, la resta d’embarcacions varades des de fa l’any, però sense desperfectes ni perill pels usuaris de les platges, es van recollir al lateral de les instal·lacions de la Creu Roja, per evitar la dispersió i l’ocupació desproporcionada de la zona de platja. “Em de garantir la seguretat i la comoditat dels usuaris de la platja, les embarcacions retirades de la platja de la Móra es van traslladar a les instal·lacions municipals del dipòsit de material que es troba en el polígon de les Gavarres”, diu Victòria Pelegrin, tinent d’alcalde de Domini Públic.

Així, es van mantenir al lloc 12 embarcacions i dues taules de windsurf, una de les quals es va dipositar després del 9 de juliol de 2014, precisament després de la col·locació dels adhesius informatius sobre la infracció sent notificat el propietari de la mateixa.

“Estem en contacte amb l’AAVV de la Mora, per la identificació dels propietaris de les embarcacions restants. Acabarem d’ordenar aquesta avarada a la platja definint  un espai d’ocupació que s’incorporarà al Pla d’usos”, afegeix Pelegrin.

La delimitació d’aquest espai serà compatible amb el canal de servei que necessita Creu Roja i amb la resta d’activitats que es realitzen a la platja. El president de  l’Associació de Veïns de la Mora va manifestar el seu acord en que es retiren les embarcacions que puguin causar danys a les persones, segons l’Ajuntament.