.

L'Ajuntament de Cambrils ha enviat un comunicat davant les accions de Llobet

L’Ajuntament de Cambrils no ha trigat en reaccionar envers a les accions que aquest matí l’exregidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Ramon Llobet, tornès els diners els quals s’havia apropiat indegudament d’Ingesol. D’aquesta manera, han manifestat el següent:

En relació a la denúncia que l’Ajuntament de Cambrils va interposar contra el Sr Llobet, el dia 10 de juliol passat, per apropiació indeguda de fons públics a l’empresa INGESOL EPEL, l’Ajuntament vol manifestar el següent:

Primer. L’import pel qual es va presentar la denúncia al Jutjat de Reus ascendia a 92.773,08 €

Segon. L’Ajuntament encarrega a la Intervenció Municipal una auditoria per detectar si hi ha més irregularitats en els comptes de la societat INGESOL EPEL.

Tercer. L’auditoria detecta en els comptes corresponents a l’any 2013  una nova transferencia irregular per valor de 1.410,02 euros. Aquest es suma a l’import ja detectat i es comunica al Jutjat.  L’import total detectat suma 94.183,28 €

Quart. Atès que el Sr Llobet manifesta disposar dels recursos suficients per retornar els diners apropiats indegudament, el dia 8 d’octubre de 2014 l’Ajuntament sol·licita l’adopció de mesures cautelars al Jutjat de Reus, consistents en la imposició d’una fiança per valor de 125.577,47 €.

La quantitat sol·licitada correspon als 94.138,28 € detectats per la Intervenció Municipal més un terç legal de la quantitat apropiada.

Cinquè. L’Ajuntament de Cambrils no té constància que s’hagi produit cap ingrés en relació a l’afer denunciat.

Sisè.  A dia d’avui, els interessos als quals ha de fer front el Sr Llobet ascendeixen a 3.622,14 €.