TOTS 21

Des del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ens fem aquesta pregunta, des que el batlle de la nostra ciutat va començar a reclamar, d’un dia per l’altre, un nou hospital a la ciutat.

Per una part el Senyor Alcalde diu que vol un hospital nou, però mai es defineix si vol que la gestió i la titularitat siguin públiques o privades. Ara bé, sempre que parla del nou hospital menciona el binomi POUM-Terres Cavades, i al Grup de Treball ens fa pensar en allò que deia la Trinca: “Vés per on, vés per on, diu que el seu regne no és d’aquest món…”

Per què diem això? A qui afavoreix un hospital nou a Terres Cavades sense definir si ha de ser públic o privat? No cal dir res més: a aquells que “el seu regne no és d’aquest món”, lògicament a la Xarxa Sta. Tecla.

És molt casual que després de ser investigat pel cas Inipro el senyor batlle es preocupi de la sanitat, quan després de reunions tant amb el Grup de Treball com amb els sindicats i el seus responsables sempre “ens havien passat en raons”.

És molt casual també que després de que el CATSalut es comprometi amb l’ampliació de l’Hospital Joan XXIII i tingui un pressupost assignat, ens surti el nostre il·lustre batlle reivindicant un hospital nou, repetim SENSE DIR SI HA DE SER PÚBLIC O PRIVAT.

Quins interessos defensa vostè, Alcalde?

Per què no ha convocat un ple extraordinari tal com li vam demanar aquest 2016 el Grup de Treball amb data de 25 de gener a través de la CUP i amb data de 22 de juliol mitjançant la CGT?

Ens fa l’efecte que vostè amaga el cap sota l’ala i no vol agafar el bou per les banyes i donar la cara.

Vostè no vol definir-se sobre si vol un model públic o privat que permeti que es derivin diners públics a entitats privades com la Xarxa Sta. Tecla (entitat que té 3 llistes d’espera i discrimina els i les pacients en funció de si van via sanitat pública, mútues o pagant directament per intervencions concretes), el CAP Muralles (que està en encausament judicial), l’empresa privada de salut mental Fundació Pere Mata o les empreses d’ambulàncies.

Tampoc no es defineix sobre si vol que es permeti fer activitat privada als centres que encara són 100% públics, la qual cosa repercutirà en generar dues llistes d’espera i una discriminació dels pacients que van per la pública.

Podem intuir quina és la seva postura recordant què va fer el seu partit, el PSOE de Tarragona, quan se’ls va convidar el primer plenari d’aquesta legislatura, el passat juliol de 2015, a “rebutjar la creació de qualsevol organisme sanitari o aliança estratègica a les nostres comarques que impliqui la participació d’agents privats en la gestió de la sanitat pública, per tal de garantir la integritat i el caràcter públic de l’ICS”. S’hi van oposar. Igualment, vostè i els seus, es van oposar a “instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a informar públicament de les afectacions dels plans funcionals del Tarragonès i el Baix Penedès i a paralitzar-ne la seva implementació, fins que no hi hagi un consens entre les institucions públiques del territori i els treballadors i treballadores de la sanitat pública”.

Per tant, podem intuir quina és la seva postura real en relació a la sanitat pública. Tanmateix, s’entesta en afirmar, a bombo i platerets, que defensa la sanitat pública. No ens quadra.

Per això, il·lustríssim Alcalde, vol fer el favor de definir-se vostè i el seu vario pinto equip de govern? Li preguem que ens deixi d’explicar “ sopars de duro”, i que convoqui el ple monogràfic de sanitat perquè cada opció política que està a l’Ajuntament es defineixi i la població de Tarragona puguem saber de quin peu calcen els i les nostres representants a l’Ajuntament, tant de l’equip de govern com de l’oposició.

Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona