.

Una imatge de voluntaris de Creu Roja

Una imatge de voluntaris de Creu Roja

Durant el 2013 , un total de 21.572 persones de la ciutat de Tarragona i dels municipis més propers , han rebut algun suport de Creu Roja o han participat a les seves activitats. La Institució humanitària ha continuat centrant els seus esforços en els programes vinculats a l’atenció dels col•lectius afectats per la crisi que han arribat a 7.258 usuaris.

En segon lloc en nombre d´usuaris es situen els projectes de gent gran que promouen l´autonomia personal i la permanència a domicili d´aquest col.lectiu i amb els que s´ha arribat a més de 1.600 persones…

L´atenció a la infància més enllà dels ajuts bàsics es concreta a la ciutat de Tarragona amb el servei de suport (ciberaula) a l´Hospital Joan XXIII i amb el centre de mediació a l´escola del Serrallo que continua en funcionament durant el periode d´estiu.

A les platges de Tarragona, la Creu Roja va atendre prop de 3.000 persones durant la temporada d´estiu 2013, a través del seu dispositiu de prevenció, vigilància i socors. Els dispositius de socors de Creu Roja també han estat presents als esdeveniments culturals i esportius de la ciutat, prestant els primers auxilis a 275 persones.

La Creu Roja realitza a la ciutat de Tarragona xerrades de prevenció del VIH als diferents centres de secundària. També ofereix el servei de prova ràpida de manera anònima i gratuïta. Des de fa 25 anys té en funcionament una Casa d´Acollida per a Persones Afectades pel VIH, l’únic recurs d’aquestes característiques que hi ha a la província.

Mitjançat el projecte de Salut Sexual del Tarragonès la Unitat Mòbil de Creu Roja a Tarragona ha prestat assistència socio-sanitària a 503 dones treballadores del sexe. Des de la mateixa Unitat s´ ofereix servei de Reducció de Danys (intercanvi de xeringues).

La inserció socio laboral dels col.lectius amb dificultats és una de les prioritats de Creu Roja. Els 7 projectes d´ocupació que es desenvolupen a la ciutat de Tarragona van aconseguir, l´any 2013, una inserció del 49% dels participants.

Aquestes accions s´han realitzat amb el suport de les 489 persones voluntàries i dels 5.840 socis i sòcies amb que compta l´Assemblea Local de la Creu Roja a Tarragona.

Com ja havíem avançat, la xifra ascendeix fins a les 30 mil persones ateses si parlem de tota la demarcació.