.

El jurat n'ha reconegut la intervenció feta.

El jurat n'ha reconegut la intervenció feta. Foto: Mauri Fernández

La intervenció al carrer Enrajolat, obra promoguda l’any 2012 per l’Ajuntament de Tarragona, via Pla Integral de la Part Alta i l’INCASOL, es va endur el passat divendres 11 de juliol el premi Catalunya Construcció 2014 en intervenció en edificació ja existent. Segons el jurat, és una proposta que integra en una solució formal, singular i acurada, tres aspectes complexos com són la regeneració urbana d’un àmbit singular del nucli històric de Tarragona, la resolució del problema funcional de la trama urbana existent (accessos, trànsit) i la posada en valor i protecció de les restes romanes del circ que és patrimoni mundial, ubicades al subsòl i en la zona adjacent.

L’arquitecte autor de la intervenció va ser Carlos Brull i el projecte estava enmarcat dins d’un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, que desenvolupa el programa de l’1% cultural. Amb aquesta obra s’ha completat tota una trama urbana que posa en valor el tram de graderia del Circ, i es manté i es valora la tasca continuada de la conservació i posada en valor del patrimoni.

Aquesta intervenció va consistir en actualitzar la urbanització, és a dir, es va reestructurar i tractar urbanísticament un carrer ja consolidat. Degut a les relacions del carrer amb les estructures conservades del circ romà, l’actuació va contemplar una sèrie de treballs arqueològics, indispensables per al desenvolupament de les obres i obtenir més informació de l’edifici lúdic romà. El resultat va ser la urbanització d’aquest carrer de la Part Alta (serveis renovats, nova pavimentació…), així com la posada en valor de l’entorn immediat del tram de Circ romà (tanques dignificades, recuperació i visibilitat de nous trams de graderia de l’edifici romà…).