.

.

TOTS 21

Daniel Cid, president del Consell Comarcal del Tarragonès, juntament amb l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acompanyats de regidors, membres de l’equip de Govern del Consell i representants de diferents associacions i entitats, han inaugurat la passera construïda recentment, per poder creuar a peu el riu Francolí, sota el pont de Santa Tecla.

La construcció d’aquesta passera de fusta permetrà la connexió dels dos marges del riu Francolí i millorarà la connectivitat de la xarxa de camins de la comarca, incrementant la seguretat dels camins de gran recorregut (GR-65, GR-92 i GR 172) i permetent la connexió dels camins des de Tarragona cap a ponent, i ampliant les rutes per seguir a peu o en bicicleta, ja que fins l’actualitat no hi havia connexió entre els dos marges, més enllà dels ponts viaris. S’ha de dir que aquesta infraestructura era una històrica reivindicació ciutadana i que, un cop realitzada permet connectar les dues zones de Tarragona separades pel Francolí.

El cost d’aquesta passera és d’uns 8.000 € i és una de les actuacions programades dins del pla programa comarcal de ‘Millora de la connectivitat de la xarxa de camins de la comarca’, que consisteix en la execució de passos als rius Francolí i Gaià i que compta, també, amb el suport econòmic de la Diputació.

Dins d’aquest programa el Consell té adjudicats tres passos al Riu Francolí, el de la Granja al terme del Morell (per a vianants i ciclistes, amb un import de 13.000 €) el de Centcelles, a Constantí (que també admetrà el pas de vehicles, amb un cost de 23.500 €) i l’actual, de Santa Tecla, al terme de Tarragona.

En aquest cas, el Consell Comarcal del Tarragonès s’ha fet càrrec del cost de la construcció i instal·lació de la passera, que és un pas pont de fusta amb baranes de seguretat d’1 m d’amplada, i l’ajuntament s’ha encarregat de la preparació i condicionament del camí fins el pas i del seu posterior manteniment.

Amb aquesta actuació i les que es varen realitzar al Catllar i la Riera, sobre el riu Gaià, s’haurà completat el programa de millora de la connectivitat pel que fa a la permeabilitat transversal dels dos rius que travessen la comarca, donant continuïtat a una important xarxa de camins. Des del Consell es seguirà treballant amb la xarxa de camins, especialment en la seva senyalització, de forma que es compatibilitzi l’ús agrícola i de comunicació amb el d’oci.