.

.

TOTS 21

Imatge de la dàrsena pesquera de Torredembarra

Imatge de la dàrsena pesquera de Torredembarra

Ports de la Generalitat ha dut a terme la reordenació de la dàrsena pesquera de Torredembarra per millorar les infraestructures i optimitzar l’espai per donar cabuda a activitats complementàries. Les actuacions fetes han tingut un cost de 30.000 euros, formen part del Pla d’inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat i s’han executat els últims dos mesos.

La dàrsena pesquera de Torredembarra acull cinc embarcacions pesqueres, disposa d’una llotja de peix, casetes per als estris dels pescadors i una zona per a l’estesa de les xarxes de pesca. La dàrsena pesquera de Torredembarra disposa

de dos molls per amarrar la flota del sector: el moll de la llotja i el moll del contradic. Amb el transcurs dels anys, les embarcacions pesqueres han anat a la baixa i actualment només hi ha cinc vaixells.

L’ordenació realitzada ha permès amarrar aquests vaixells en el moll de la llotja, optimitzar l’espai i deixar el moll del contradic disponible per a futures activitats de suport a l’activitat portuària.

Amb la reordenació de la zona s’han fet obres per donar millor servei als pescadors de Torredembarra. A la llotja de peix s’han realitzat treballs de manteniment de l’estructura amb el repintat de parets i paviments. També s’han col·locat tancaments automatitzats a l’accés del sector pesquer. A més, aquests dies ha finalitzat la renovació de les cobertes de les casetes dels pescadors.