.

La diputada dels comuns demana un aclariment a l’Executiu per les informacions que apunten a la derivació de fins a 9 dones embarassades del Camp de Tarragona a una organització catòlica. Foto: Núria Torres

La diputada per Tarragona de Catalunya en Comú Podem (CatECP), Yolanda López, ha preguntat al Govern de la Generalitat quins recursos destina als programes de control de natalitat en dones en situació d’exclusió i quins programes públics ofereix Serveis Socials a les dones que es troben en una situació d’alt risc social i que no desitgin interrompre el seu embaràs.

López ha formulat aquesta sèrie de preguntes escrites després que diverses informacions hagin desvetllat la derivació per part de Serveis Socials de fins a 9 dones embarassades del Camp de Tarragona a una organització catòlica que ofereix un programa per a “acollir mares gestants en risc d’exclusió social”.

“Aquest fet ha posat de manifest la manca de recursos de gestió pública existents al Camp de Tarragona per acollir dones que no desitgin interrompre el seu embaràs”, ha alertat López, lamentant que aquesta manca de recursos “obliga als Serveis Socials públics a realitzar aquestes derivacions a entitats privades i religioses, sense alternativa”.

En aquest sentit, la diputada per Tarragona de CatECP denuncia que es pot produir una “vulneració dels drets socials i reproductius” de les dones i les nenes, en tant que les entitats religioses poden incórrer en “imposicions de tipus moral” que “coaccionin la lliure decisió de les dones i noies” i “imposin models de vida que limitin la llibertat religiosa o els propis principis i valors”.

En definitiva, apunta Yolanda López, es tracta de que sigui la pròpia Generalitat en tant que institució pública la que garanteixi que “en cap cas una dona hagi d’interrompre el seu embaràs per situacions de pobresa, manca d’alternativa habitacional o suport social i familiar, si no ho desitja”.

Concretament, la diputada ha preguntat al Govern “quins han estat els recursos pressupostaris executats que ha destinat la Generalitat a Ajuntaments i Consells Comarcals de Tarragona per al finançament de programes de control de la natalitat en dones en situació d’exclusió social”, i “quins recursos i programes de gestió pública ofereix el Departament d’Afers Socials i Família a través de la Xarxa Pública de Serveis Socials o dels ASSIRs a dones i noies que es troben en una situació d’alt risc social i que no desitgin interrompre el seu embaràs”.