.

Imatge d'una oficina de treball

Imatge d'una oficina de treball

PIMEC Tarragona valora de forma positiva la reducció interanual de l’atur, per tretzè mes consecutiu a Catalunya i per desè mes al conjunt d’Espanya, la qual cosa mostra que la millora del mercat de treball es va consolidant i que no es tracta d’un aspecte merament conjuntural. Aquesta dada s’acompanya de l’evolució positiva que ha observat l’afiliació a la Seguretat Social.

Per tot, PIMEC considera que aquesta millora continuada en el mercat de treball pot ajudar a donar confiança per augmentar el consum, la inversió i augmentar el nombre de contractacions.

Repàs a les dades

L’atur registrat al juliol de 2014 s’ha reduït en 29.841 persones al conjunt d’Espanya, un -0,67% respecte al juliol, per situar-se en la xifra de 4.419.860 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 278.954 persones, el que suposa una reducció del 5,94%. A Catalunya, el nombre d’aturats es redueix en 1.983 persones respecte al juny (-0,35%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 568.231 persones, xifra un 6,91% més petita que fa un any. En termes intermensuals, l’atur al juliol es redueix a totes les demarcacions catalanes i en tots els sectors d’activitat, llevat dels serveis i els sense ocupació anterior.

En termes interanuals, l’atur disminueix en totes les demarcacions catalanes. La de Lleida és la que enregistra la major reducció (-7,79%), seguida de Barcelona (-7,31%), Girona (-6,48%) i Tarragona (-4,13%). A Barcelona, l’atur disminueix en 33.851 persones, resultat de l’increment en els sense ocupació anterior (826 persones) i en l’agricultura (309 persones), i de la disminució en la construcció (-11.534 persones), en la indústria (-9.155 persones) i en els serveis (-14.297 persones).

A la demarcació de Girona, el nombre de persones aturades es redueix en 3.385 en relació a un any enrere, com a conseqüència dels increments registrats a l’agricultura (139 persones) i als sense ocupació anterior (186 persones), i de les reduccions en la construcció (-1.808 persones), a la indústria (-669 persones) i als serveis (-1.233 persones). Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’atur disminueix en 2.195 persones, com a conseqüència de la disminució a la construcció (-1.075 persones), als serveis (-736 persones), a la indústria (-566 persones), i de l’augment en l’agricultura (175 persones) i en els sense ocupació anterior (7 persones).

Finalment, a la demarcació de Tarragona el nombre d’aturats es redueix en 2.767 persones, conseqüència de l’augment a l’agricultura (481 persones) i als sense ocupació anterior (483 persones), i de les reduccions a la indústria (-638 persones), als serveis (-1.056 persones) i a la construcció (-2.037 persones).