.

.

TOTS 21

Un dels trams de la muralla netejat. Foto: Cedida

Un dels trams de la muralla netejat. Foto: Cedida

Aquest dilluns 17 d’octubre es va dur a terme la neteja de dos trams de la Muralla, concretament el de la Torre Minerva i el de l’alçada Portal del Roser i Via de l’Imperi, pel que fa a l’extracció de plantes enfiladisses i altres elements naturals arrelats a la pedra. Els treballs els va fer l’empresa Agrotarraco, donada la seva experiència en aquestes tasques i van tenir un cost de 871,41€.

Al tram de la muralla al portal del Roser les tasques es va efectuar manualment, tallant la part de la planta que sobresurt de la xarxa protectora i alhora aplicant un líquid regulador de plantes autoritzat, des de una plataforma elevadora, atès l’alçada del parament exterior en aquell indret. Pel que fa a la Torre de Minerva es van tallar les plantes enfiladisses amb personal degudament autoritzat en treballs verticals i amb tots els permisos i elements de seguretat oportuns.