.

Les subvencions van destinades a accions que fomentin l’ocupació, la formació o la creació de llocs de treball. Foto: Arxiu

La Diputació de Tarragona ha creat una nova línia d’ajuts adreçada a entitats de la demarcació per al desenvolupament de projectes ocupacionals. Amb una dotació total de 300.000 euros, aquests ajuts tenen com a objectiu finançar actuacions que fomentin i reforcin l’ocupació, la inserció i l’orientació laboral i que impulsin la creació de nous llocs de treball al territori. Activitats formatives, programes de dinamització laboral, o tallers específics per a la recerca de feina, són algunes de les actuacions que poden optar a les subvencions.

Fins al proper 5 d’agost, associacions, fundacions privades i sindicats del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès podran realitzar les sol·licituds a través de la Guia de Serveis de la Diputació de Tarragona (https://www.dipta.cat/serveis).

Més ajuts per fomentar l’emprenedoria

Aquest mes de juliol la Diputació de Tarragona també ha obert la convocatòria d’ajuts adreçats a entitats per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i la convocatòria  adreçada als ens locals per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital.


Altres notícies:


Les subvencions per al foment de l’emprenedoria compten amb una dotació total de 300.000 euros, i s’adrecen a fundacions, associacions privades i cambres de comerç de la demarcació que tinguin per objectiu impulsar o promoure el desenvolupament econòmic a través d’activitats de foment de l’emprenedoria i de suport a l’empresa (com ara jornades formatives, cursos, fires o realització i presentació d’estudis, entre altres activitats).

Les subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital compten amb una dotació total de 200.000 euros, i s’adrecen a ens locals, les seves entitats i organismes dependents i altres ens públics associatius de la demarcació. Poden optar als ajuts les activitats de dinamització dels espais d’allotjament empresarial (espais coworking i/o vivers d’empreses ja existents); les activitats d’impuls a la creació de nous espais d’allotjament empresarial temporals o permanents, i les activitats de creació, manteniment o dinamització d’espais de prototipatge i fabricació digital.

Totes les sol·licituds es podran presentar fins al proper 5 d’agost de 2024 a través de la Guia de Serveis de la Diputació de Tarragona.