.

.

TOTS 21

L’Hospital Universitari Joan XXIII. Foto: ACN

Davant la conjuntura actual provocada per la pandèmia i el constant increment de casos positius, l’Hospital Universitari Joan XXIII augmenta les mesures de seguretat i prevenció per fer front la Covid-19 i, a partir d’aquest diumenge 5 de desembre, actualitza el règim de visites d’hospitalització convencional.  En aquests moments es permeten visites:

Hospitalització convencional

Acompanyants: 1 (es recomana que sigui sempre el mateix)

Horari de matí: de les 12.30 a les 14.30 hores

Horari de tarda: de les 18.30 a les 20.30 hores

Trobareu tots els horaris especificats per àrees i amb les excepcions corresponents en el document adjunt:

NotaRegimVisitesHJ23031121

Hospital Sociosanitari Francolí

Alhora, i també a partir del diumenge 5 de desembre, l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona limita l’horari de visites a una persona per pacient en les següents franges horàries:

Matí: de 12:30 a 14:30 h.

Tarda: de 18:30 a 20:30 h.

En cas que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari i amb caràcter excepcional, serà valorat prèviament per l’equip assistencial i comunicat a la família.

Redacció