.

Imatge d’arxiu del carrer Antoni Roig.

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats ha establert nous criteris per a les autoritzacions d’ocupació de la via pública per a les extensions comercials d’establiments que amplien la seva activitat a l’exterior del local ocupant la via pública per exposar els seus productes. El regidor responsable d’aquesta àrea, Josep Maria Guasch, ha explicat que d’acord amb propostes recollides de la UCEP (Unió de Comerciants, Empresaris i Professionals de Torredembarra) i de veïns del municipi l’objectiu d’aquests nous criteris és aconseguir uniformitat i coherència estètica en les ocupacions comercials continuades al carrer.

El principal canvi que comporten aquests nous criteris és que l’ocupació de la via pública es limita a un màxim de 2m2 per establiment. També es regula l’alçada màxima a 1,5 m i no es permet l’ús de para-sols sobre els expositors, només es permeten tendals a la façana. Aquests nous criteris d’ocupació s’han començat a aplicar des del 15 d’octubre passat. Les ocupacions anuals que ja estan concedides sense aquests criteris es mantindran fins que acabi l’any.

Els nous criteris han quedat fixats en el decret 2403 de 15 d’octubre de 2018 sobre ocupacions de via pública amb mostres comercials. Cal tenir en compte que queden excloses d’aquesta nova normativa les ocupacions que tinguin una durada inferior a deu dies o aquelles que s’instal·lin amb motiu de presentacions, fires, actes culturals, etc.