.

Arga Sentís, d'ICV-EUiA Tarragona, intervenint al plenari d'avui

El PP ha presentat una moció al plenari de l’Ajuntament per subscriure un conveni amb la Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona, on es demanen preus reduïts per a recintes culturals que formen part del Museu d’Història de Tarragona, uns descomptes iguals i “tal com gaudeixen els socis d’òmnium cultural”, segons afirma el Jordi Roca del PP Tarragona. La moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor del PP, PSC i ICV-EUiA i 6 vots en contra dels convergents.

Arga Sentís, d’ICV-EUiA a favor de la moció, ha afirmat amb un to irònic que “no es necessari que el PP presenti una moció, simplement podrien demanar-ho les Cases Regionals i no hagués hagut cap problema” i que espera que aquesta moció no sigui amb segones intencions, afegint que no és necessària la creació de rivalitats entre Cases Regionals i d’Òmnium Cultural.

Per part de Ciu Tarragona, Victòria Forns no fa com Sentís, i ha afirmat veure males intencions en aquesta proposta, la qual afirma que té una doble intenció ja que el PP “vol demonitzar una associació que està a favor del dret a decidir” a més de crear un enfrontament sense motius, tant al plenari com a xarxes socials. Forns ha demanat que els grups votin en contra per tallar “la demagògia del PP”.  El PSC, amb Francisco Zapater com a portaveu, ha acabat tancat aquest tema dient que “aquesta moció era innecessària i inoportuna” ja que “les cases regionals són entitats culturals i entren a recintes culturals amb manera bonificada”.

Moció per complir les mocions

Victoria Forns, com a portaveu de CiU Tarragona, ha presentat una moció pel compliment de les mocions aprovades

El grup convergent ha seguit amb la paraula amb la presentació de la moció per al compliment de les mocions aprovades pel Consell Plenari, és a dir, una moció perquè es compleixin les mocions. Demanen que les mocions presentades i aprovades, sobretot pel grup de CiU, no es quedin apartades. Forns, com a portaveu, demana que “el que s’aprovi, tant per unanimitat o majoria, acabi sent vinculant i no es converteixi en paper mullat”.

Arga Sentís, d’ICV-EUiA s’ha mostrat a favor d’aquesta moció ja que “des d’Iniciativa també, moltes vegades, no ens sentim escoltats”; igualment ha instat a Forns de traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, perquè des d’allà es compleixi el que s’aprova. S’ha aprovat per 15 vots a favor del PP, CiU i ICV-EUiA i 12 abstencions del PSC ja que segons Floria, “òbviament no votarem en contra però no volem entrar en aquest joc de firetes que CiU ha proposat”.

AnnaMG