.

Una de les accions del laboratori pedagògic d’Aigües de Reus, amb l’alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Rubio. Foto: Cedida

Un total de 5.484 alumnes de centres d’ensenyament de Reus, del Baix Camp i fins i tot d’altres comarques han pres part, al llarg del curs 2023-2024, en alguna de les activitats pedagògiques que impulsa Aigües de Reus al voltant de la gestió i la cultura de l’aigua. La xifra representa un rècord per segon any consecutiu (davant els 4.388 alumnes del curs anterior), que justament arriba poc mesos després que Aigües de Reus hagi adjudicat la contractació de la gestió i monitoratge d’aquestes activitats amb l’objectiu de fer-les més dinàmiques i garantir la seva constant actualització.

Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus, afirma que “la promoció de la cultura de l’aigua, és una de les línies estratègiques d’Aigües de Reus, perquè ajuda a entendre com funciona un servei tan essencial i, alhora, contribueix a reflexionar sobre els usos de l’aigua, els seus valors, la seva gestió i la importància de l’estalvi d’aquest recurs tan valuós”.

El programa pedagògic d’Aigües de Reus es concreta en tres blocs. D’una banda, la visita a les instal·lacions de l’empresa municipal, que permet conèixer el funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i l’Espai Aigua. D’una altra, tot un seguit de propostes per als estudiants que tenen lloc als respectius centres d’ensenyament. Finalment, hi ha les activitats batejades com “Un passeig viu”, que discorren a l’espai de la Boca de la Mina i que tenen l’aigua com a element essencial de la vida en un sentit ampli.


Altres notícies:


Mentre que la visita a les instal·lacions fa anys que s’ofereix a la comunitat educativa, Aigües de Reus porta un parell de cursos potenciant les activitats tant als centres escolars com a la Boca de la Mina.

Així doncs, un total de 1.377 nens i nenes han visitat les instal·lacions de l’empresa al llarg del curs (una xifra en la línia del que ha estat habitual al llarg dels anys), mentre que han estat 1.991 els alumnes que han participat en alguna activitat en el seu centre educatiu (davant els 1.578 del curs anterior) i 2.116 els que ho han fet en el programa “Un passeig viu” (davant els 1.443 del curs 2022-2023).

Creixement d’un 32% a la Boca de la Mina

És precisament a la Boca de la Mina i en el marc del programa “Un passeig viu” on es registra el creixement més elevat de participació, un 32%. Un fet que també respon a l’increment d’activitats, que han estat un total de 85 al llarg del curs acadèmic.

Tot i que la majoria de participants són estudiants de primària, secundària i batxillerat, també sol·liciten la visita de les instal·lacions diversos centres universitaris, centres cívics i Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat. Totes les activitats proposades des d’Aigües de Reus tenen una vessant més general i una altra de més local. Així, es divulga el valor de l’aigua i es consciencia els alumnes de la importància d’utilitzar aquest recurs escàs, però alhora se’ls explica com es gestiona l’aigua a la ciutat i quines són les seves infraestructures més importants.

Visites a les instal·lacions

EDAR i ETAP són les instal·lacions que poden visitar-se i que generen un interès més gran. Pel que fa a la visita a la potabilitzadora d’aigua, té una durada aproximada de dues hores i trenta minuts i s’adreça, principalment, a estudiants de Cicle superior de Primària, ESO i BAT. L’activitat vol donar a conèixer el funcionament dels sistemes de potabilització de l’aigua que arriba a la ciutat, així com la seva procedència, captació, emmagatzematge i consum per part dels reusencs i reusenques. Durant la visita es fan una sèrie d’experimentacions pràctiques que ajuden a conèixer el procés de potabilització de l’aigua.

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus (EDAR) és una de les instal·lacions que es poden visitar. Foto: Arxiu

Pel que fa a la visita a l’EDAR, està pensada per als alumnes de Cicle superior de Primària, ESO i BAT i allò que planteja és la descoberta de la instal·lació que s’encarrega dels diversos processos de depuració de l’aigua, abans de ser retornada al medi en unes condicions adequades. La durada de l’activitat és d’una hora i trenta minuts, aproximadament.

Les visites a les instal·lacions també compten amb l’Espai Aigua, que convida a reflexionar sobre els usos de l’aigua, conèixer la complexitat de les infraestructures que garanteixen la seva disponibilitat, els detalls de la seva gestió i, curiositats i gestes que s’han produït al llarg de la història per tal de respondre a aquestes qüestions.

Tallers als centres educatius

Respecte als tallers que es desenvolupen a les aules, han estat tres al llarg del curs. Hi ha, d’una banda, “Els carrers de l’aigua”, un taller itinerant adreçat a nens i nenes d’Infantil i Primària, que els porta a descobrir el sistema de transport i gestió de l’aigua de la ciutat, amb l’objectiu que reflexionin, mentre juguen, sobre la importància de la cura de l’aigua. D’una altra, s’ofereix als centres una sessió de conta-contes que du per títol “La revolució de les aixetes”, i que vol ser un toc d’atenció i de conscienciació sobre la necessitat de l’estalvi d’aig ua. En tercer lloc, es proposa als centres educatius una activitat que permet conèixer quin és el cicle urbà de l’aigua,

Un passeig viu

Pel que fa al programa que Aigües de Reus fa possible a la Boca de la Mina (“Un passeig viu”), també son diverses. “Un passeig amb història”, “Els jocs dels nostres besavis”, “Descobrim les formes de la natura”, “Respirem”, “Pau Casals, l’amic dels ocells”, “Fem salut amb el Doctor Frias” i “Ruta teatralitzada de l’aigua” son els noms de les set activitats proposades i que sempre tenen ben present la importància de l’aigua en la vida comunitària, la cultura i la salut.

Pel que fa a les activitats més sol·licitades a la Boca de la Mina han estat “Un passeig amb història” i “Els jocs dels nostres besavis”, amb 28 i 26 sol·licituds respectivament. A partir d’ara i amb totes les dades sobre la taula, s’obre la possibilitat d’introduir-ne modificacions, en funció de quina hagi estat la demanda, l’interès generat, el context social o les tendències. Fruit d’aquesta avaluació, caldrà valorar les propostes de renovació o actualització a fi i efecte que les activitats es vagin adaptant a les noves sol·licituds o inquietuds de la ciutadania i l’entorn, segons ja es preveia en la recent adjudicació del contracte de gestió i monitoratge de les activitats.