.

Imatge d'arxiu de protestes a les portes de Santa Tecla

Imatge d'arxiu de protestes a les portes de Santa Tecla

Mentre els nous caps pensants de la sanitat tarragonina (l’anomenada “santíssima trinitat sanitària” representada per Adserà –Santa Tecla, juntament amb el representant de l’Arquebisbat, Mossèn Aragonés– , Mercadé –Delegat Territorial de Salut a Tarragona — i Fuentes –GIPSS–) es preocupen més de les sinergies i (sobretot !) de nomenar coordinadors, i en algun servei (com ara Rehabilitació) posar-ne dos, on fins ara n’hi havia un,… en els hospitals i els centres d’Assistència Primària es veuen obligats a reduir: llits, l’activitat quirúrgica, les intervencions, les proves diagnòstiques, les visites a consultes externes, etc…. a l’hospital públic de referència de Tarragona, l’Hospital Universitari Joan XXIII, enguany s’ha reduït el pressupost en 7 milions d’euros respecte a 2013, en què també es va retallar.

Però això sembla deixar totalment indiferent als personatges més amunt esmentats: No els importa duplicar càrrecs on ja n’existien, o posar-ne de nous allà on n’hi havia.

Plantegem, per exemple, que aquests diners públics per pagar a aquests nous càrrecs i coordinadors s’haguessin pogut destinar al servei d’hemodinàmica, que al mes d’agost ha tancat a les tardes l’activitat normal (encara que hagi tingut d’obrir alguna tarda esporàdicament, i amb     improvisació, degut a la pressió assistencial) mantenint només urgències per no tenir pressupost, almenys això és el que diuen. Com ja és sabut el servei d’hemodinàmica de l’hospital Joan XXIII és un servei de referència per a tota la província de Tarragona, compartit amb l’hospital Sant Joan de Reus, en material, personal i instal·lacions.

Es pot qualificar de “jutjat de guàrdia” que no hi hagin calers per cobrir aquestes tardes, quan actualment hi ha una llista d’espera d’uns 160 pacients en tota la província de Tarragona distribuïts de forma desigual en els diferents hospitals, Hospital Joan XXIII, Hospital Sant Joan de Reus, Hospital de .Santa Tecla, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Pius de Valls. Aquets pacients porten esperant a casa seva més de 250 dies per la realització d’un cateterisme cardíac amb el corresponen risc que corren de no arribar a temps per diagnosticar i tractar la seva malaltia.  Això només d’aquest servei, però les retallades afecten a tots els serveis !

Ens agradaria conèixer (seria un bon exercici de transparència informativa!) quants euros ens costaran als ciutadans aquests  coordinadors, que creiem que no son necessaris perquè ja hi ha uns caps de servei. Per tant, exigim que aquets diners es destinen per activitat assistencial.

A més, seguim reivindicant l’obertura del servei d’hemodinàmica les 24 hores per a les urgències, i en servei de mati -tarda, i de dilluns a divendres, per a l’activitat normal. Una reivindicació que també comporta exigir la dotació necessària de mitjans, tant humans com  econòmics; cal tenir en compte que l’inici del Servei d’Hemodinàmica Cardíaca al nostre Hospital es va fer sense el pressupost addicional específic necessari, un factor que també ha suposat un greuge pel pressupost  de l’Hospital, i del que responsabilitzem tant al delegat territorial de Salut Sr. Mercadé com a la Direcció de l’Hospital Joan XXIII per no denunciar-ho.

Secció Sindical Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona