.

Restes d'una falange de dents de sable. Foto: CSB / IPHES

Els treballs d’excavació que s’han dut a terme aquest octubre al Barranc de la Boella, a La Canonja, sota la direcció de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), han aconseguit augmentar la llista de noves espècies fins ara localitzades en aquest indret, com és el cas d’elements esquelètics de tortuga, tigre de dents de sable i abundants copròlits de hiena.

També s’han trobat restes de pedra tallada que donada la seva antiguitat, sobre el milió d’anys, són de gran importància per explicar l’origen de les primeres poblacions humanes a Euràsia. Aquestes troballes han tingut lloc a la Mina, la zona on enguany s’ha centrat l’excavació, en una superfície de quasi bé 25 metres quadrats.

Imatge dels treballs d'excavació al jaciment de la Canonja

Els treballs de documentació de camp al jaciment de la Mina ofereixen l’oportunitat de caracteritzar la paleoecologia d’ambients anàlegs a lleres de rieres de la conca el Francolí de fa quasi bé un milió d’anys. “Fins ara, el coneixement més sistemàtic provenien de les excavacions arqueològiques als sondeigs de la Cala 1 i el Forn situats uns 200 m barranc avall de la Mina, però aquesta campanya hem començat un estudi més sistemàtic en aquest jaciment, on havíem fet alguna cala en anys anteriors”.

El mateix arqueòleg ha comentat: “la intervenció a la Mina és preliminar en el sentit que no és coneix encara el seu potencial, per tant, es poden trobar nivells arqueològics més antics.

El jaciment està afectat per la humitat de la riera i es fa difícil recuperar les restes paleontològiques. Gràcies a l’ajuntament de la Canonja aquest problema està a punt de solucionar-se, ja que està previst fer tot el possible per protegir totes les àrees d’intervenció”.