.

.

TOTS 21

Recreació exterior del nou hotel

Recreació exterior del nou hotel

L’Ajuntament de Salou aprovarà inicialment demà per plenari la modificació puntual del POUM per fer possible la instal·lació d’un nou hotel al municipi, concretament a la zona de Cap Salou (a la carretera de la Costa en confluència amb els carrers Vaporet i Ermitanet).

Per poder construir aquest nou hotel de 4 estrelles superior de la cadena Golden Hotels, promogut per l’empresa Prohoteles Salou SAU, l’Ajuntament ha d’aprovar un increment de sostre hoteler així com la modificació dels paràmetres urbanístics, alçada reguladora i número de plantes per poder fer viable la inversió.

I és que es dóna la circumstància que en data de febrer de 2008 l’Ajuntament va atorgar en aquest solar una llicència per a la construcció de dos edificis residencials plurifamiliars; unes obres que es van iniciar però que -amb l’arribada de la crisis- van quedar-se aturades fins a la data actual, quedant d’aquesta manera el solar amb fonaments i en desús. Avui, l’alcalde Pere Granados ha explicat en roda de premsa que “es tracta d’una gran notícia pel municipi tant pel que significa com a inversió dins la planta hotelera com pel fet que es generin un centenar de llocs de treball, molt necessaris en aquests moments”.

El batlle ha explicat com a principis del 2014 l’empresa promotora i propietària del solar va consultar l’Ajuntament sobre la possibilitat de portar a terme un nou hotel en el mateix emplaçament, fet que comportava modificar el POUM per adaptar-ne els paràmetres.

En aquest sentit, i un cop consultada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT), es posa a aprovació l’ampliació en 2.682 m2 d’ampliació de sostre passant dels 3.047 actuals als 5.729m2. Amb aquests canvis, i bàsicament degut a l’increment del sostre edificable, es generen un seguit de cessions per a l’Ajuntament que suposen uns 240.000 euros en metàl·lic, les quals, el govern es compromet a destinar a l’adquisició de finques per on ha de discórrer el camí de ronda.

El nou hotel, de 4 estrelles, tindrà una planta baixa i 5 plantes pis, a més d’una planta terrat per a usos de lleure, i unes 170 habitacions. Des del consistori –una vegada estarà aprovat inicialment- s’estarà pendent també que l’empresa aporti un estudi paisatgístic per tal de continuar amb la tramitació de l’equipament hoteler. La modificació es justifica i fonamenta enquadrant-se en els objectius d’interès general previstos al POUM de fomentar el turisme de qualitat al municipi, en el marc d’un objectiu general d’aportar millores al model turístic amb noves instal·lacions de qualitat. El batlle ha manifestat que aquest nou hotel quedarà integrat en el terreny –que fa pendent- i també perquè serà més baix en alçada que el que té al costat.