.

.

TOTS 21

La iniciativa consisteix en desenvolupar i provar una sèrie de metodologies d’ensenyament de diferents processos de soldadura en el qual s’integrin sistemes de realitat augmentada (simuladors de soldadura). Foto: Cedida

L’alumnat del CFGM de Soldadura i Caldereria de l’Institut Pere Martell aprèn amb material didàctic que integra la Realitat Augmentada i les noves metodologies en el CFGM de Soldadura i Caldereria. En el marc del projecte ‘Innovació tecnològica i metodologia en formació de processos de soldadura basats en realitat augmentada’, del Ministeri d’Educació, participen 4 Centres (Goierrieskola d’Ordizia, IES Miralbueno de Saragossa, IES Cosme Garcia de Logroño i Institut Pere Martell de Tarragona, juntament amb l’empresa Augmented Training Services S.L.

Aquesta iniciativa consisteix en desenvolupar i provar una sèrie de metodologies d’ensenyament de diferents processos de soldadura en el qual s’integrin sistemes de realitat augmentada (simuladors de soldadura). L’objectiu principal del projecte és implementar una innovació metodològica que permeti als futurs soldadors adquirir les competències professionals mitjançant la combinació de diferents vies: teoria no presencial sota el format e-learning. teoria presencial, pràctiques de soldadura mitjançant simulador de soldadura basat en Realitat Augmentada, i pràctiques en taller de soldadura convencional.

La finalitat del projecte és crear unitats didàctiques (i el material didàctic corresponent) adaptades a la metodologia per projectes. Aquests material ha de servir per la seva futura implementació en els cicles de Soldadura i Caldereria, Construccions metàl·liques, així com altres cicles que tinguin la soldadura dins del seu currículum. En aquestes unitats didàctiques es prioritzaran els continguts intramodulars, i també les competències clau. També és pretén crear programes de formació al soldador al llarg de tota la seva vida professional i crear sessions d’intercanvi de coneixements o d’experiències innovadores entre centres.

Per aconseguir aquests objectius s’han adquirit equips (mitjançant contracte de lloguer) i s’ha rebut formació sobre la utilització dels simuladors de soldadura (realizada per l’empresa Seabery) i sobre la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (curs impartit per l’empresa Conecta13).

El Pere Martell és l’organitzador del projecte i la seva aportació es basa en coordinar l’acció entre els centres i l’empresa participant, afavorir el contacte entre ells, la creació del material didàctic adaptat a l’àmbit d’ensenyament, aportar l’experiència en el camp de les unions soldades i com centre de formació per a treballadors.

Els resultats que s’esperen obtenir amb aquesta col·laboració és la utilització de la tecnologia 4.0 en l’àmbit de la soldadura que comporta uns beneficis clars tant per l’alumnat com per al professorat i els seus departaments, així com també, pel propi centre educatiu i les empreses del sector.

Redacció