TOTS 21

Només durant les sis primeres setmanes des de la declaració d’estat d’alarma (des de mitjans de març fins finals d’abril) 8.333 nous usuaris van sol·licitar ajuda a Creu Roja, el doble que en tot el 2019. Foto: Alba Rodríguez

Segons les dades de l’informe de l’Observatori de Creu Roja Catalunya ‘L’impacte de la COVID-19 en els col·lectius vulnerables’, el 58,3% de les famílies ateses per Creu Roja han disminuït els seus ingressos a causa de la pandèmia, i un 46% de les persones han perdut la feina. Des de l’inici de l’estat d’alarma, ara fa un any, la Creu Roja a la demarcació de Tarragona ha atès directament a més de 98.000 persones a través de la seva xarxa territorial. Aquesta xifra suposa un increment del 77% respecte a les dades dels 12 mesos anteriors i, en nombres totals, la incorporació de 39.704 persones que han rebut, per primer cop, el suport de l’entitat.

Només durant les sis primeres setmanes des de la declaració d’estat d’alarma (des de mitjans de març fins finals d’abril) 8.333 nous usuaris van sol·licitar ajuda a Creu Roja, el doble que en tot el 2019. Les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia han estat, i continuen sent, molt intenses. El desplegament d’ajudes per a la cobertura de necessitats bàsiques (que inclou lots d’alimentació, higiene i targetes moneder per adquisició de productes de primera necessitat) ha arribat a més de 24.400 famílies a la demarcació durant el 2020.

La COVID-19 ha afectat de forma directa a un 11% de les llars ateses, no obstant a nivell econòmic, social i emocional l’afectació ha estat molt més gran. Un 60% de les usuàries manifesta sentir por o angoixa davant la malaltia i les conseqüències que se’n poden derivar.  Per aquest motiu, des de Creu Roja es va posar en funcionament un servei telefònic de suport emocional durant els mesos de confinament i s’han realitzat trucades de seguiment que, per a moltes persones, han esdevingut l’únic mitjà per canalitzar les seves preocupacions.

Gent gran i persones sense llar, els col·lectius més vulnerables

La situació de confinament i les restriccions de mobilitat han evidenciat com mai diverses formes de vulnerabilitat latents a la nostra societat. Una d’elles és la manca de xarxa de les persones que viuen soles. Un 70% de les usuàries de més de 65 anys que atén Creu Roja no comparteixen residència amb ningú, cosa que ha provocat la necessitat d’incrementar l’atenció en aquesta franja d’edat. Per tal de combatre la solitud i l’aïllament s’han realitzat accions d’acompanyament com ara: seguiment telefònic, trasllat d’informació sobre la pandèmia, suport en la realització de gestions i visites mèdiques, distribució de menjar i medicació a domicili, etc. Més de 55.300 persones han rebut suport en aquestes accions a la demarcació de Tarragona.

Per altra banda, la manca d’un dret bàsic com és el de l’habitatge, s’ha agreujat durant la pandèmia, sobretot durant els primers mesos de confinament. Així doncs, en col·laboració amb Universalitat Unitat Voluntariat Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència les administracions locals, Creu Roja ha gestionat diversos equipaments per atendre les persones sense sostre i garantir la igualtat de condicions en cas d’haver de realitzar un confinament preventiu. A la demarcació de Tarragona s’han gestionat fins a 5 albergs: 2 per a persones sense sostre, a la ciutat de Tarragona, i 3 per a contactes estrets, als municipis de Batea, Sant Jaume d’Enveja i Altafulla.

La pandèmia també afecta als joves

Les conseqüències de la COVID-19 també s’han fet notar entre els més joves. El desgast emocional es veu molt present en aquesta franja d’edat i la manca de recursos familiars ha agreujat les desigualtats en el col·lectiu. La reducció de la presencialitat en centres educatius ha evidenciat la ‘bretxa digital’ present a les famílies amb menys recursos, resultant un obstacle insalvable per a moltes. Un 30% de les persones de menys de 65 anys ateses per Creu Roja manifesten no tenir coneixements informàtics suficients per realitzar tràmits necessaris en la seva vida quotidiana.

Part de la feina de l’entitat durant aquests mesos ha estat, doncs, dotar de recursos informàtics a les famílies i dur a terme un acompanyament en la realització d’aquestes gestions online. Entre els més joves el problema no es situa tant en la manca d’habilitats, sinó en la carència de material i equips adequats. El 50% de les llars ateses no compten amb ordinador i en el 33% no hi ha connectivitat a Internet. Això dificulta, entre d’altres, el seguiment del curs escolar i d’altres estudis, deixant en un pla de desigualtat als joves de les famílies amb menys recursos. Des de Creu Roja s’han lliurat tauletes i targetes amb dades mòbils en el marc del projecte d’Èxit Escolar, executat des de Creu Roja Joventut i, per altra banda, l’entitat s’ha establert com a mediadora en el Pla d’Educació Digital engegat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat.

La informació, element indispensable per la prevenció

Una altra de les activitats principals de l’entitat durant els mesos de pandèmia ha estat l’execució d’accions per informar a la població en general sobre la COVID-19. A la demarcació de Tarragona s’han dut a terme diversos projectes de conscienciació i prevenció amb informadors de carrer, sobretot durant els mesos d’estiu, que han arribat a més de 10.000 persones. Equips de Creu Roja degudament formats han fet intervencions dirigides a diferents col·lectius per tal d’informar sobre mesures de prevenció de contagi, realització de test massius, vacunació, etc. Aquestes accions han estat difoses tant de manera online, sobretot a les xarxes socials, com a través dels mitjans de comunicació, arribant a més de 350.000 persones impactades.

Tot aquest esforç afegit, realitzat durant el darrer any, ha estat possible gràcies a la implicació de persones, empreses i entitats que s’han sumat a l’acció de Creu Roja en aquests mesos tan complicats. En els darrers 12 mesos més de 558 persones s’han incorporat com a voluntàries a la demarcació de Tarragona i s’ha mantingut la xifra de 22.800 persones sòcies. A banda de les col·laboracions a nivell estatal i autonòmic, s’ha comptat amb el finançament públic de diversos ajuntaments i de la Diputació de Tarragona i, en l’àmbit privat, s’han multiplicat per quatre el nombre de col·laboracions econòmiques o en espècie rebudes per part d’empreses, entitats i grans donants, arribant a les 631. Una resposta excepcional per part de la societat que s’ha traduït en un increment de persones i recursos per atendre als més vulnerables.

Sobre la Creu Roja

La Creu Roja representa el més gran moviment humanitari, ciutadà i independent del món que col·labora des de fa 155 anys amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribin a totes les persones arreu del món.

A Catalunya la Creu Roja compta amb més de 16.600 persones voluntàries i més de 300 punts d’atenció a tot el territori, que permeten atendre anualment mig milió de persones, 165.000 de les quals en programes socials. L’entitat té també el suport de més de 227.0000 persones sòcies, empreses i aliats. La Creu Roja pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja present a 192 països i actua sempre sota els seus set principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.

Redacció