.

.

TOTS 21

Estand del 8M davant la seu de l'ICAT. Foto: Cedida

Estand del 8M davant la seu de l’ICAT. Foto: Cedida

La Comissió per a la Igualtat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha commemorat aquest matí el Dia Internacional de la Dona amb la lectura d’un manifest reivindicatiu sobre la situació de la dona en el sector de l’advocacia i a la societat en general. El manifest s’ha llegit al davant d’un estand ubicat a la Rambla Lluís Companys, des d’on l’ICAT ha volgut donar visibilitat a aquesta jornada reivindicativa. 

El manifest de l’ICAT, que han llegit advocades i advocats, membres de la Junta i treballadors del Col·legi de Tarragona és el següent: 

“El Dia Internacional de les Dones és una jornada per reivindicar drets com la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia, i com a tal ha de ser una responsabilitat compartida per dones i homes. Aquesta jornada simbolitza l’esperit crític que ens ha d’apropar a l’eliminació de desigualtats, ensorrant els fonaments que justifiquen la discriminació contra les dones. 

L’advocacia no està al marge de les reivindicacions d’aquesta efemèride. 

  • Les viu, les pateix i les confronta al seu terreny de joc natural: els tribunals.
  • Però també les viu, les pateix i les lluita en el desenvolupament professional i personal de les seves companyes advocades. 

Els Col·legis de l’Advocacia som model en polítiques d’igualtat facilitant les baixes i posteriors reincorporacions al Torn d’Ofici, trencant el sostre de vidre en els seus òrgans de representació i fomentant el llenguatge inclusiu i els comportaments igualitaris i esperem que aquest model s’estengui a la resta professió on encara ara, les dones tenen una infrarrepresentació en els càrrecs directius. 

La conciliació de la vida professional i personal no només és un dret de la ciutadania, sinó també un factor que contribueix a millorar la societat on vivim i afavoreix la consecució de la igualtat de gènere. Les i els professionals de l’advocacia també tenen dret a conciliar el desenvolupament de les seves funcions professionals amb la seva vida personal i familiar, un fet que creiem fermament que també contribueix a millorar el rendiment professional, la salut i el desenvolupament de les persones. 

S’estan aconseguint avenços perquè el consentiment de les dones estigui en el centre. És necessari un veritable canvi cultural, amb mesures educatives, de protecció i de reparació autèntica per a totes les dones, la infància i l’adolescència amenaçades i que elimini, d’una vegada per sempre, el biaix patriarcal de la justícia. 

Per tot això, des de l’ICAT reivindiquem: 

1. Que es respecti el dret a viure la maternitat sense la pressió d’haver de renunciar a casos oberts. 

2. Que es recullin, en la Llei d’Eficiència processal, les demandes de l’advocacia en relació la maternitat i la paternitat com a causa de suspensió del procediment judicial. 

3. Que s’apliqui el protocol de la Comissió Mixta que preveu també la suspensió dels assenyalaments per tractaments de fertilitat que requereixin d’una intervenció clínica o d’un període de repòs, amb prescripció facultativa. 

4. Que l’advocacia que estigui en situació de baixa per maternitat, i també de paternitat, puguin sol·licitar la suspensió del procediment i, per tant, de tots els actes i terminis processals en curs, per al període coincident amb el descans laboral obligatori establert segons la legislació laboral i de seguretat social” i que aquesta suspensió així sol·licitada “afectarà a tots els procediments en els quals intervingui la persona professional de l’advocacia en qüestió”. 

5. Que s’elimini la barrera salarial entre dones i homes. Un estudi elaborat des del Consejo General de la Abogacía Española l’any 2017 recollia que les dones advocades perceben 450€ menys que els seus companys homes. 

6. Que desapareguin les discriminacions, les intimidacions, i els menysteniment cap a la professional advocada per motius estètics, de gènere o d’actuació professional. El condicionament de gènere ha de desaparèixer de la relació entre companys, però també de la relació client-advocacia. 

7. Que s’adeqüin, amb perspectiva de gènere, les dependències i els procediments judicials, especialment en els jutjats de Violència Domèstica on les víctimes, encara avui, es veuen en situacions de doble vulnerabilitat: la de la pròpia agressió, i la de l’entorn on, suposadament, s’ha de sentit protegida. És per això que l’eterna promesa de la Ciutat de la Justícia de Tarragona hauria de contemplar aquesta perspectiva de gènere en el disseny de les seves instal·lacions”.